Vilniaus Universiteto
Komunikacijos fakultetas

Adresas: Sauletekio Str. 9,
2054 Vilnius, Lithuania
Dekanas - doc.R.Gudauskas

Komukacijos fakultetą sudaro:


Bibliotekininkystės katedra

Audronė Glosienė
Katedros vedėja, tel. 76 89 75
...
...
Į pradžią

Informacijos sistemų katedra

Adresas: Vilnius, Saulėtekio al. 9, I rūmai, 211 kab.
Tel. 769 368; faks.: 768953, 223536, 613473

Darbuotojai:

Romualdas Broniukaitis
Techn. m. habil. dr. (1977), profesorius, katedros vedėjas
Tel. 624 410 (d.), 749 054 (n.)
Faksas 624410
Ona Voverienė
Soc. m. habil. dr. (1992), profesorė
Tel. 769 368 (d.), 634 018 (n.)
Povilas Abarius
Techn. m. dr. (1987), docentas, prodekanas
Tel. 768 987
Zenona Ona Atkočiūnienė
Soc. m. dr. (1988), docentė
Tel. 769 368 (d.), 749 054 (n.)
Vladas Bulavas
Techn. m. dr. (1974), docentas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius
Tel. 629 023 (d.), 738 351 (n.)
Faksas 627129
e-mail: vladas.bulavas@lnb.mce.lt
Renaldas Gudauskas
Soc. m. dr. (1985), docentas, dekanas
Tel. 768 953 (d.), 769 643 (n.)
e-mail: renaldas.gudauskas@kf.vu.lt
Ala Sabina Miežinienė
Humanit. m. dr. (1968), docentė
Tel. 769 368 (d.), 742680 (n.)
Algirdas Budrevičius
Techn. m. dr. (1983), docentas
Tel. 769 368 (d.), 704 389 (n.)
Vilius Giedraitis
Asistentas
Tel. 769 368 (d.), 739 065 (n.)
e-mail: vilius.giedraitis@kf.vu.lt
Nijolė Šaduikienė
Gamtos m. dr. (1989), docentė
Tel. 624 410 (d.), 733638 (n.)
M. Stonkienė
Asistentė
Tel.
Rodyklė į viršųĮ pradžią

Knygotyros katedra

Domas Kaunas
Gimė 1949 m.
VU dirba nuo 1975 m.
Katedroje dirba nuo 1990 m.
Humanitarinių m. hab. dr. (1990), profesorius (1993)
Katedros vedėjas, tel. 76 89 61
Osvaldas Janonis
Gimė 1948 m.
VU dirba nuo 1971 m.
Katedroje dirba nuo 1990 m.
Socialinių m. dr. (1979), docentas (1984)
Elena Macevičiūtė
Gimė 1954 m.
VU dirba nuo 1977 m.
Katedroje dirba nuo 1990 m.
Socialinių m. dr. (1990), docentė (1995)
Remigijus Misiūnas
Gimė 1963 m.
Katedroje dirba nuo 1996 m.
Asistentas
Aušra Navickienė
Gimė 1962 m.
Katedroje dirba nuo 1992 m.
Socialinių m. dr. (1993), vyr. asistentė
Edita Noruševičienė
Gimė 1974 m.
Katedroje dirba nuo 1995 m.
Raštvedė
Vanda Stonienė
Gimė 1932 m.
VU dirba nuo 1953 m.
Katedroje dirba nuo 1990 m.
Humanitarinių m. dr. (1964), docentė (1970)
Julija Zenkevičienė
Gimė 1951 m.
VU dirba nuo 1975 m.
Katedroje dirba nuo 1990 m.
Socialinių m. dr. (1990), docentė (1995)
Rodyklė į viršųĮ pradžią

Komunikacijos ir Informacijos teorijos katedra

doc.A.Augustinaitis
Katedros vedėjas, tel. 76 89 61
...
...
Rodyklė į viršųĮ pradžią

Žurnalistikos Institutas

doc.M.Lukosiunas
Direktorius, tel. 62 55 31, 61 71 48
...
...
Rodyklė į viršųĮ pradžią