Profil
Pengurusan
Akademik
Kemanusiaan
Takwim
Peperiksaan
Jaringan


Sign Our Guestbook
View Our Guestbook

Countdown ke Y2K
hari
jam
minit
saat

webmaster


This site uses Flash 3. We recommend you install the free Flash 3 player
Sorry, your browser doesn't support Java.
Selamat Datang ke laman web Pejabat Pendidikan Daerah Muar.Laman web ini menyediakan maklumat-maklumat yang berhubung dengan aktiviti pendidikan di bawah penyeliaan PPD Muar. Anda juga boleh mendapatkan maklumat semua sekolah dan Pusat Kegiatan Guru (PKG) dalam daerah Muar. Kami berharap maklumat yang kami paparkan akan memberi manfaat kepada semua. Kami sentiasa berusaha untuk memberbaiki dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang terkandung dalam laman web ini.

Falsafah PPD Muar
Kami percaya bahawa sistem pengurusan dan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan efektif mampu menghasilkan insan harmonis dan seimbang sebagaimana termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Pejabat Pendidikan Daerah Muar
JKR242 Jalan Arab
84000 Muar, Johor
Malaysia
e-mail : ppdmuar@tm.net.my
Kementerian Pendidikan
Jabatan Pendidikan Negeri:
  Johor
  Melaka
  Perak
  Kelantan