Bilbov Hobbiti Brloh/The Bilbo's Hobbit Hole


Vyberte si jazyk.
Slovenska verzia

Choose your language.
English version


Stranka venovana J.R.R.Tolkienovi/Page dedicated to J.R.R.Tolkien

Tri prsteny pro krale elfu pod nebem,
Sedm vladcum trpasliku v sinich z kamene,
Devet muzum : kazdy je k smrti odsouzen,
Jeden pro temneho pana, jenz dli na trune
v zemi Mordor, kde se snoubi sero se serem.
Jeden prsten vladne vsem, Jeden jim vsem kaze,
Jeden vsechny privede, do temnoty svaze
v zemi Mordor, kde se snoubi sero se serem
.
Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the land of Mordor where the shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them,
In the land of Mordor where the shadows lie.

Rings.wavGandalf.wav
Design : Rolozo Tolkien, Bilbo