รายชื่ออุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติ

อยู่ในเขตจังหวัด  -  สถานที่ติดต่อ

พื้นที่ (ไร่)

ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก - เพชรบูรณ์

ตู้ปณ. 64  กม 80  ถ.สายพิษณุโลก-หล่มสัก  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก 65120

789000
น้ำหนาว เพชรบูรณ์ - ชัยภูมิ

อ.น้ำหนาว  จ.เพชรบูรณ์ 67260  โทร 056-729002

603750
ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 50160  โทร 053-311608

301500
ดอยขุนตาล ลำพูน - ลำปาง

หมู่ที่ 8 ต.ท่าปลาดุก  อ.แม่ทา  จ.ลำพูน 51140  โทร 053-519216

159556.25
ลานสาง ตาก

ต.แม่ท้อ  อ.เมือง  จ.ตาก  63000  โทร  055-519278 - 9

65000
รามคำแหง สุโขทัย

ตู้ปณ. 1 อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160  โทร 055-619200

213125
ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

ตู้ปณ.  99  ถ.ศรีวิสัย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50001  โทร 053-248405

163162.50
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ตู้ปณ. 10  อ.ศรีสัชนาลัย   จ.สุโขทัย   โทร  055-679214 - 5

133250
แม่ปิง เชียงใหม่

ศูนย์อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ  สำนักงานป่าไม้เชียงใหม่  50110  ตู้ ปณ.18  อ.ลี้  จ.ลำพูน 51110  โทร 053-519031

100662.50
เวียงโกศัย แพร่ - ลำปาง

ตู้ปณ. 1  อ.วังชิ้น  จ.แพร่  54160  โทร 01-2240779

256250
น้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน

ตู้ปณ. 16  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000 โทร 053-612620

248785
ตากสินมหาราช ตาก

ตู้ปณ. 10  อ.เมือง  จ.ตาก  โทร 055-511429

93125
คลองลาน กำแพงเพชร

ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 62180 โทร 055-719304

187500
ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก - เลย

ตู้ปณ. 3  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  65120  โทร 055-233527

191875
แม่ยม แพร่ - ลำปาง

ศูนย์ข่าวอุทยานแห่งชาติจังหวัดแพร่  84 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง  จ.แพร่ 54000  โทร  054-522097

284218.75
แม่วงก์ กำแพงเพชร - นครสวรรค์

ตู้ปณ. 29  คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 62180  โทร  055-719010 - 1

558750
น้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก

ต.ชาติตระการ   อ.ชาติืตระการ  จ.พิษณุโลก 65170

339375
แจ้ซ้อน ลำปาง

สำนักงานป่าไม้เขตลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง 63000 โทร 054-229000

370000
ศรีลานนา เชียงใหม่

ต.บ้านเป้า  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  50150

878750
ดอยหลวง เชียงราย - พะเยา - ลำปาง

ตู้ปณ. แม่เย็น  อ.พาน  จ.เชียงราย 57120  โทร 053-609042

731250
คลองวังเจ้า กำแพงเพชร - ตาก

ตู้ปณ. 69  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000  โทร 055-719318

466875
ออบหลวง เชียงใหม่

ต.หางดง   อ.ฮอด  จ.เชียงใหม่  50240  โทร 053-242478  และ 805892

345652
ขุนแจ เชียงราย

ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 57280

168750
ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

141/233 หมู่ 2 ต.ดั่นเปา  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ 50130  โทร  053-471669

782575
ลำน้ำน่าน แพร่ - อุตรดิตถ์

ต.พุเลือด  อ.ท่าปลา  จ.ดุตรดิตถ์  53150

624468
ตาดหมอก เพชรบูรณ์

สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

181250
แม่เมย ตาก

ต.แม่สอง  อ.ท่าสอง  จ.ตาก

115800
ดอยภูคา น่าน

ตู้ปณ. 8 ต.ภูคา  อ.บัว  จ.น่าน 55120  โทร 01-6029844 / 6034558

1065000
สาละวิน* แม่ฮ่องสอน

ตู้ปณ. 8 ปทจ แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 58110

450950

กลับด้านบน