รายชื่ออุทยานแห่งชาติในภาคใต้

อุทยานแห่งชาติ

อยู่ในเขตจังหวัด - สถานที่ติดต่อ

พื้นที่ (ไร่)
เขาหลวง นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 4 ต.เขาแก้ว  อ.ลานสะกา  จ.นครศรีธรรมราช 80230  โทร 075-309047

356250
เขาสก สุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 6 ต.คลองสก  อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร 077-299151 / 299318 - 9

461712.50
เขาพนมเบญจา กระบี่

ตู้ปณ. 26 ปท.กระบี่  อ.เมือง  จ.กระบี่  81000  โทร 075-629013

31325
เขาปู่ - เขาย่า ตรัง - พัทลุง - นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 9  ต.เขาปู่  อ.ศรีบรรพต  จ.พัทลุง 93190  โทร 074-619655

433750
ศรีพังงา พังงา

ตู้ปณ. 22 ปทจ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110

153800
น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช

ตู้ปณ. 65  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 80110  โทร 075-309206

128125
เขาน้ำค้าง สงขลา

อ.นาทวี  จ.สงขลา 90160

132500
แก่งกรุง สุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 7  ต.ตะกุกเหนือ  กิ่งอำเภอวิภาวดี  จ.สุราษฎร์ธานี  84180 หรือ ตู้ปณ. 93  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี

338125
น้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์

ต.ห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.สุราษฎร์ธานี  77130

100625
ใต้ร่มเย็น สุราษฎร์ธานี

ตู้ปณ. 12  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

265625
บางลาง ยะลา

ต.ธารโต  อ.ธารโต   จ.ยะลา 95150  โทร  073-297099

136125
กุยบุรี *(รอข้อมูล) ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานป่าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77000  โทร  032 - 611275

605625
น้ำตกหงาว ระนอง - ชุมพร

สำนักงานป่าไม้จังหวัดระนอง  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000  โทร  077 - 848818  /  848181

417500
บูโด - สุไหงปาดี นราธิวาส - ปัตตานี - ยะลา

อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส  96170

213125
น้ำตกสี่ขีด นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี

หมู่ที่ 2   ต.สี่ขีด  อ.สิืชล  จ.นครศรีธรรมราช 80120

90625

กลับด้านบน