ไม้ดอกไม้ประดับไทย

กระดุมทองเลื้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia triobata (Linn.) Hitchc ชื่อภาษาอังกฤษ COMPOSITAE ไม้เลื้อยคลุมดิน ลำต้นทอดไปตามพื้นดินมีสีเขียวอมแดง ใบสีเขียว มี 3 แฉก มีหยักห่าง ๆ แต่ละหยักเว้าลึกไม่เท่ากัน ผิวใบสากระคายมือ หากขาดน้ำหรือได้รับแดดจัดใบอาจมี สีเขียวปนแดง ออกดอกสีเหลืองตามขอบใบ ก้านดอกยาว ปลูกเป็นไม้คลุมดิน ขยายพันธุ์โดยการตัดชำ


กระถินณรงค์ ชื่อวิทยาศาสตร์Acacia auriculaeformis A. Cunn. ชื่อภาษาอังกฤษ Wattle ไม้ยืนต้นที่มีต้นกำเนิดในประเทศออสเตรเลีย เป็นพืชที่ โตเร็วทนทานต่อความแห้งแล้ง กิ่งและใบมักห้อยย้อยลงดิน ก้านใบเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นใบมีลักษณะโค้งงอ ปลายใบแหลมมีลายเส้นใบ 3 เส้นชัดเจนออกดอกเป็นช่อ สีเหลืองกลิ่นหอมออกดอกราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สามารถขยายพันธุ์โดยการตอน ปักชำหรือเพาะเมล็ด


กระเทียมเถา ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseudoclymma alliaceum Var.microcalyx Sandw. ชื่อภาษาอังกฤษ Garlic Vine ไม้เลื้อยอายุยืนหลายปี มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลและเปรู ลำต้นเป็นเถาใหญ่แข็งแรงใบออกเป็นกลุ่มตามข้อของลำต้นใบ มนปลาย ใบแหลม ก้านใบสั้นมีกลิ่นคล้ายกระเทียม ดอกมีสีม่วง ออกเป็นช่อตามข้อของลำต้น เวลาออกดอกมักจะผลัดใบ ทำให้ เห็นว่ามีแต่ดอกบานสะพรั่งทั้งต้น ดอกเป็นรูปกรวยปากบาน กลีบดอกตอนปลายแยกเป็น 5 กลีบ กระเทียมเถาเป็นพันธุ์ไม่กลางแจ้ง สามารขยายพันธุ์ได้โดย วิธีตอนและตัดชำ


กัลปพฤกษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib ชื่อภาษาอังกฤษ Pink Cassia ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกลำต้นมีสีเทา แตกกิ่งไม่เป็น ระเบียบ ใบเป็นใบประกอบ มีก้านใบย่อยซึ่งมีใบย่อย 5-10 คู่ออกเรียงกันตามก้านใบ ใบรูปรีขอบใบขนานกัน ปลายใบ เป็นติ่งแหลม ผิวใบจะมีขนละเอียดอ่อนนุ่มปกคลุม ซึ่งมักจะ สลัดใบทิ้งหมดต้น ระยะดอกเริ่มบานจะมีสีชมพู สีของดอก จะจางลงเป็นสีขาว เมื่อใกล้จะโรยดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ออกดอกในราวเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการ เพาะเมล็ด


ก้ามกุ้ง, ก้ามกั้ง, ธรรมรักษา, เฮลิโคเนีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Heliconia spp. ชื่อภาษาอังกฤษ Heliconia พรรณไม้นี้มีชื่อเรียกกันว่า "ธรรมรักษา" เป็นพืชล้มลุก หลายฤดู ขนาดของลำต้นมีตั้งแต่ 1 ฟุตถึง 6-8 ฟุต คล้ายต้น กล้วย มีลำต้นเป็นเหง้าทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน ก้านใบหุ้มรวมอยู่ ด้วยกัน แบบกาบกล้วย แต่มีขนาดเล็กกว่า ก้านใบเรียงสลับทำ ให้ดูคล้ายเป็นส่วนของลำต้น ใบรูปใบพายขนาดใหญ่คล้ายใบ กล้วยออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมักเกิดอยู่กลางกอ มีใบประดับ รองรับดอกใบประดับมีสีสวยงาม รูปร่างคล้ายรูปเรือ เรียง สลับกันอยู่ในระนาบเดียวกัน ภายในใบประดับดอกคล้ายดอก กล้วยเล็ก ๆ มีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ และกลีบดอก 3 กลีบ ความ สวยงามจะอยู่ที่ใบประดับซึ่งมีสีต่าง ๆ เช่น แดง ส้ม เหลือง ม่วงอมชมพู หรือ พื้นแดงขอบเขียว พื้นแดงขอบเขียวปน เหลือง แดงขอบเหลือง ส้มขอบเขียวหรือส้มขอบเหลือง เป็นต้น เป็นพรรณไม้ที่ออกดอกได้ตลอดปี อาจมีการผสมข้าม โดยแมลงหรือนก ทำให้เกิดลูกผสมตามธรรมชาติมากมาย มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนและอเมริกใต้ ขยายพันธุ์โดย ใช้เมล็ดและการแยกกอ


แคแสด ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathodea campanulata Beauv. ชื่อภาษาอังกฤษ African Tulip Tree พืชยืนต้นทรงพุ่มสูง ทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวสดระคายมือ เส้นใบเป็นร่องเด่นชัด ใบรูปรีลายใบแหลม ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งสีแดง แสด ลักษณะดอกเป็นรูปถ้วย ดอกมักบานสะพรั่ง พร้อมกันทั้งต้น ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แคแสดเป็นพืชกลางแจ้ง สามารขยายพันธุ์โดยการ เพาะเมล็ดและตัดชำราก


แคคตัส ชื่อวิทยาศาสตร์ Cactaceae ชื่อภาษาอังกฤษ Cactus พันธุ์ไม้ที่มีหนาม มีต้นกำเนิดในถิ่นที่แห้งแล้ง จึงปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยใบเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นหนาม ปากใบอยู่ตามลำต้นที่หยาบกร้านและแข็ง ปากใบมีจำนวนน้อย และอยู่ลึกลงไปในผิวของลำต้น สามารถลดการสูญเสียน้ำได้มาก จึงเจริญเติบโตได้ดีในเขตแห้งแล้ง แคคตัสมีอยู่หลายสกุล มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กถึง ขนาดใหญ่ รูปร่างกลมึงรูปร่างยาว หรือเป็นเหลี่ยม มีสีเขียว เขียวเข้มหรือเขียวอมเทา การเกิดหนามและการเรียงตัว ของหนามบนลำตัว แตกต่างกันแต่ละสกุลแต่ละชนิด หนามอาจจะแข็งหรืออ่อนคล้ายเส้นด้ายสีของหนามก็แตก ต่างกัน ดอกมีขนาดใหญ่ มีทั้งที่เป็นดอกชั้นเดียวหรือ มีกลีบดอกหลายชั้นสีขาว สีครีม สีเหลือง สีส้มสีชมพู สีชมพูอมม่วง สีม่วง สีแดง มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา ชอบดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด การตัดชำ และการต่อยอด


เงาะถอดรูป ชื่อวิทยาศาสตร์ Amaranthus tricolor Linn. ชื่อภาษาอังกฤษ Amaranthus ไม้ล้มลุกสูง 2-3 ฟุต เมื่อต้นยังเล็กใบมีสีเขียว เมื่ออายุมากขึ้น ใบส่วนปลายยอดประมาณ 1 ใน 3 ของต้นจะมีสีแดงสด ดอกมีขนาดเล็กเกิดเป็น กลุ่มรอบ ๆ ลำต้น ติดเมล็ดสีดำมากมาย ปลูกได้ทุกฤดู ในฤดูหนาวสีจะเข้มกว่า ขึ้นได้ทั้งที่ แดดจัดและแดดรำไร ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด


ฉัตรทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Helianthus angustifolius Linn. ชื่อภาษาอังกฤษ Narrow-leavad Sunflower ไม้ดอกล้มลุก สามารถแตกกอได้ ใบเรียวรูปเข็ม ออกดอกเป็นดอกช่อขนาดใหญ่ ดอกย่อมมีขนาด ประมาณ 2 นิ้ว ก้านช่อดอกยาวตั้งตรง ดอกชั้นนอก มีกลีบดอกชั้นเดียว 12-14 กลีบ สีเหลือง เป็นพืชกลางแจ้ง ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ และการเพาะเมล็ด


ดาวเรือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes spp. ชื่อภาษาอังกฤษ Marigold ไม้ดอกล้มลุก มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกลและ อเมริกาใต้มีใบเป็นใบประกอบใบย่อยเรียวเล็ก ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นจัก ดอกมีสีเหลือง เหลืองอ่อน สีส้ม สีแสด สีขาวหรือมีหลายสีในดอก เดียวกัน ออกดอกดกและออกดอกได้ตลอดปี ปลูกง่าย ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด สามารขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด และปักชำยอด