MAMELA HELOKA ISANíANDRO../images/Notes2.wmf (4550 octets)

Mamela heloka isaníandro
Ianao Jesoa, Zoky be fitia
Nefa, nefa re indrisy
Fa lotoiko, fa lotoiko
taminíny otako
O! o! o! o! o! miantso aho re
Ray malala ô
O! o! o! o! o! Atsangano aho
Atsangano aho fa efa trotraka

Tsaroako dia tsaroako eto
Ny hadisoako, Zoky be fitia
Nefa, nefa re indrisy
Fa fiadanana, fa fiadanana
no katsahiko
Rotsirotsy ry Mpamonjy
Diboky ny hafaliana izahay
Novesaram-pahoriana
Fa fiadanana, fa fiadanana
no natolotrao