ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจ "สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี"


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
PATHUMTHANI PROVINCIAL INDUSTRY OFFICE
www.welcome.to/pathumthani_pio2000/

 

 

*ขอเชิญร่วมกุศลทอดถวายผ้าพระกฐินพะราชทาน
ประจำปี 2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดจะ
นำไปทอดถวาย ณ วัดบึง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ใน
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2543 โดย ฯพณฯ รมต.ว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
*ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป