ัรัชกาลที่ 8 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล
ทรงเข้าศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕
เลขประจำพระองค์๒๓๒๙ ....

รูปต่อไปผมกับเพื่อนๆครับ===>อยากดูต้องคลิก====>