Modlitwa poświęcenia się Maryi

Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoje macierzyńskie wezwanie. Matko mego Zbawiciela i Królowo Pokoju, dzisiaj ofiarowuję Ci moje życie z miłością. Jezus umierając na Krzyżu dał mi Ciebie. Weź mnie w Twoje ramiona, Matko, pragnę tak kochać Jezusa jak Ty Go kochałaś. Z Tobą chcę nauczyć się słuchać słów Ojca i wypełniać Jego wolę. Maryjo, z Tobą chcę nauczyć się kochać wszystkich ludzi jak siostry i braci, gdyż wszyscy należą do Ciebie.

Poświęcam się Tobie, aby moja modlitwa była sercem, w której znajdę pokój, miłość i siłę do pojednania. Zawierzam Ci moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wszystkie moje dary i wszystkie moje zdolności. Pragnę, jak Jezus, wzrastać u Twego boku. Niech odtąd, razem z Tobą, wszystko we mnie uwielbia Pana! Niech moja dusza, z Tobą, raduje się Jego miłością i miłosierdziem!

Poświęcam Ci także całą moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, i tych wszystkich z którymi się stykam, lub z którymi pracuję.

Tak jak Ty, pragnę być pełny Ducha Świętego. Oby moje serce, tak jak Twoje, słuchało Jego natchnień. O Matko Pokoju, niech za Twoim pośrednictwem, moje słowa staną się nieodwołalne, niech nigdy nie dam się omamić grzechowi. Amen.

Dr Slavko Barbaric OFM "Módlcie się sercem (zbiór modlitw) MEDJUGORJE" Kraków 1989


Akt poświęcenia się

Niepokalanemu Sercu Maryi

O Niepokalane Serce Maryi, które jesteś przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość. Niech ogień Twego Serca, Maryjo, zstąpi na wszystkie narody.

Kochamy Cię niezmiernie. Wyryj w naszych sercach prawdziwą miłość. Niech tęsknią za Tobą.

Maryjo, cicha i pokornego Serca, pamiętaj o nas, gdy popełniamy grzech. Ty wiesz dobrze, że jesteśmy grzesznymi ludźmi.

Przez Twoje Serce, najświętsze i macierzyńskie, ulecz nas od wszelkich chorób duchowych. Spraw, byśmy umieli kontemplować Twoją dobroć i abyśmy się zwrócili do Twego płomiennego Serca. Amen.

(Z książki: "Posłanie z Medjugorje. 365 dni z Maryją", Rene Lejeune, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, str.40)


Akt osobistego poświęcenia się

Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane Najchwalebniejszej Dziewicy Maryi! Pozdrawiam Cię jako Serce Matki Bożej, Współodkupicielki rodzaju ludzkiego, Pośredniczki wszelkich łask, władnej Królowej świata, oraz mej czułej Matki. W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twego najmilszego Syna, poświęcam się i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, mówiąc wraz z Nim: "O Serce Maryi, jam cały Twój (cała Twoja) i wszystko moje jest Twoim".

Twemu Sercu Niepokalanemu poświęcam życie moje i działalność moją, zmysły i władze moje, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez zastrzeżeń, mój czas, życie, woeczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i istotę moją. Wszystko...!

O Serce Niepokalane mej najczulczej Matki, rozciągnij nade mną Swe władne królowanie i rozporządzaj mną i całkowitą moją ofiarą według zamiarów i upodobania Bożego. O Serce gorejące miłością Bożą, zdaję się całkowicie na Ciebie, powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i mocą, moim oparciem i pomocą, spoczynkiem i upewnieniem, radością i życiem, moją Pośredniczką i moim wszystkim po Sercu Jezusa mego Króla i Oblubieńca.

Przyrzekam Ci, o Serce Najświętsze, wstępować w Twe ślady, unikając wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które by raniły Twe Serce Niepokalane. Pragnę, by odtąd każda chwila życia mego była aktem czystej miłości ku Jezusowi dokonanym w zjednoczeniu z Twym Sercem Niepokalanym. Pragnę żyć, pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umrzeć dla przyśpieszenia królestwa Serca Jezusowego, przez królowanie Serca Twego Macierzyńskiego.

O Serce Panny Wiernej i Ucieczko grzeszników, uczyń mię wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa, wzbudź we mnie wstręt do grzechu i ducha światowego, obdarz mię duchem dziecięctwa Chrystusowego, daj mi serce czyste, odważne i mężne. Pomnażaj we mnie życie Boże i zjednoczenie z Trójcą Przenajświętszą, bym za Twoją przyczyną i wstawiennictwem doszedł (doszła) tu na ziemi do stopnia świętości, a w wieczności do stopnia chwały, jaki mi Bóg odwiecznie zgotował. Amen

(za książką "Agenda liturgiczna Maryi Niepokalanej 1995", W Misji Oficyna Wydawnicza, Wrocław 1994, dzień 24 czerwca)


Powyższe Akty i Modlitwy powinny być stosowane do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi:


Powrót do STRONY GŁÓWNEJ