Hej,

Jag heter Lennart Andersson.

Jag är drabbad av en whiplashskada !

Jag är alltså en av tusentals drabbade, och varje dag drabbas ännu fler människor.

Jag skall försöka berätta om mina upplevelser - hur jag blev skadad,  hur det känns att vara skadad, mina symptom innan diagnosen, mina kontakter med försäkringsbolaget, mm och du är välkommen att följa hela denna "långa resan" här på nätet !

Och kom ihåg : Jag grundar mina  åsikter på min egen situation och egna erfarenheter.Inget annat ! Och vidare , man kan ALDRIG jämföra smärta och smärtupplevelser !

Min åsikt kan vara riktig , den kan vara felaktig , men den är i alla fall så som jag har uppfattat den !


            This page hosted by         Get your own Free Homepage