Vítej


Poèítadlo od Flaminga

smrtelníku

Jak opravdu vypadámHistorie mého života

Jmenuji se Ivana Ševèíková, narodila jsem se 14.6.1982 v Boskovicích. Pøi narození jsem vážila 2,45 kg. Nyní bydlím v Blansku. Do školky jsem nechodila, protože mne hlídala chùva. Od tøetí tøídy jsem zaèala chodit do tøídy s rozšíøenou výukou jazykù. Od školního roku 1997/98 budu chodit na Obchodní Akademii v Blansku. Mìøím 170 cm. Mám jednoho o sedm let staršího bratra Jaroslava . Je mu 22 let a studuje na VŠE. Ve Fidu mne mùžete najít pod pøezdívkou Panenka.

 

 Oblíbený herec Steven Seagal
 Oblíbený film  Flash Gordon, Highlander, Hvìzdná brána
 Oblíbená skupina  Queen
 Oblíbená zpìvaèka  Alanis Morissette
 Oblíbená barva  èervená, modrá
 Oblíbená èinnost  spaní

Budete-li mi chtit napsat, kliknete zde.seviva@reocities.com

Aktualizováno dne 31.7.1997


 Nejlépe prohlížet s

 Tato stranka je ve výstavbì

 This page hosted by

 Get MSIE

 

 Get your own Free Home Page