Alblasserwaard Genealogie Page


My URL: http://welcome.to/AGP

V3-URL
I got it for free at http://come.to

Bronnen

Alblasserwaard (algemeen)

Schoolmeesters in de Alblasserwaard en het Land van Arkel tot ca. 1811
Grafzerken

Alblasserdam

Index huwelijken/marriages 1812-1814
Huwelijken/marriages 1812-1922

Ameide

Geboorten/births 1812-1902
Index huwelijken/marriages 1812-1814
Geboorten/births 1812-1902
Huwelijken/marriages 1811-1922
Overlijdens/deaths 1812-1950

Arkel

Index huwelijken/marriages 1710-1735UPDATE
Index huwelijken/marriages 1818-1822
Huwelijken/marriages 1818-1922

Bleskensgraaf en Hofwegen

Index huwelijken Bleskensgraaf 1700-1706
Index huwelijken/marriages 1812-1814
Huwelijken/marriages 1811-1923
Functionarissen tot ca. 1811

Brandwijk en Gijbeland

Index huwelijken/marriages 1817-1820
Huwelijken/marriages 1817-1922

Giessendam

Index huwelijken/marriages Giessen-Oudekerk 1692-1720
Index huwelijken/marriages 1812-1818
Huwelijken/marriages 1812-1922
Functionarissen Giessendam tot ca. 1811
Functionarissen Giessen-Oudekerk tot ca. 1811

Giessen-Nieuwkerk

Dopen 1671-1700
Index huwelijken/marriages 1695-1714
Index huwelijken/marriages 1812-1821
Huwelijken/marriages 1812-1922

Gorinchem

Huwelijken/marriages 1812-1922
Leden Klein-schippersgilde van Gorinchem, 1690, 1698-1700, 1732

Goudriaan

Index huwelijken/marriages 1812-1813
Huwelijken/marriages 1812-1922

Hardinxveld

Index huwelijken/marriages 1688-1729
Index huwelijken/marriages 1812-1823
Huwelijken/marriages 1812-1922
Functionarissen tot ca. 1811

Hofwegen

Index huwelijken/marriages 1818-1855
Huwelijken/marriages 1811-1855
Functionarissen tot ca. 1811

Hoogblokland

Index huwelijken/marriages 1812-1815
Huwelijken/marriages 1812-1922

Hoornaar

Index huwelijken/marriages 1817-1822
Huwelijken/marriages 1817-1922

Laagblokland

Index huwelijken/marriages 1817-1857
Huwelijken/marriages 1817-1857

Langerak

Index huwelijken/marriages 1818-1822
Huwelijken/marriages 1818-1922

Meerkerk

Geboorten/births 1812-1902
Index huwelijken/marriages 1812-1813
Huwelijken/marriages 1812-1922
Overlijdens/deaths 1812-1950

Molenaarsgraaf

Index huwelijken/marriages 1812-1819

Nederslingeland

Index huwelijken/marriages 1818-1857

Nieuw-Lekkerland

Index huwelijken/marriages 1812-1815
Huwelijken/marriages 1812-1922

Nieuwpoort

Index huwelijken/marriages 1812-1814

Noordeloos en Overslingeland

Index huwelijken/marriages 1812-1814

Ottoland

Index huwelijken/marriages 1818-1822

Oud-Alblas

Index huwelijken/marriages 1812-1814
Functionarissen tot ca. 1811

Papendrecht en Matena

Index huwelijken/marriages 1812-1814
Schouten en schepenen tot 1660
Begraafplaats Papendrecht, 1911-1952

Peursum

Index huwelijken/marriages 1818-1902

Schelluinen

Index huwelijken/marriages 1687-1715
Index huwelijken/marriages 1818-1892

Sliedrecht

Index huwelijken/marriages (impost) 1743-1750
Index huwelijken/marriages 1812-1814

Streefkerk

Index huwelijken/marriages 1812-1813

Tienhoven

Geboorten/births 1818-1902
Index huwelijken/marriages 1818-1842
Huwelijken/marriages 1818-1922
Overlijdens/deaths 1818-1950

Wijngaarden en Ruybroek

Index huwelijken/marriages 1818-1901
Huwelijken/marriages 1815-1922


Genealogieen

Links naar Alblasserwaardse genealogieen
Uit den Bogerd (Tienhoven)
Genealogie Burggraaf
Genealogie Van den Heuvel
Van Houwelingen (Giessen-Nieuwkerk)
Genealogie Liesveld
Genealogie van Adriaen Oom
Stasse (Hardinxveld)
Vogel

Kwartierstaten

Kwartierstaat Van Beuzekom
Kwartierstaat Helena Maria Blommers
Homepage van Bert de Lange met veel Alblasserwaardse kwartieren
Hofstee-Neef Pedigree
Kwartierstaat Stuij


Historische Verenigingen

Historische Vereniging Ameide en Tienhoven
Historische Vereniging Arkel en Rietveld
Historische Vereniging Binnenwaard
Historische Vereniging Giessenburg en Schelluinen
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Historische Vereniging Hoogblokland Hoornaar Noordeloos
Historische Kring Nieuwpoort
Historische Vereniging Sliedrecht
Genealogische Vereniging "De Stamboom", vereniging voor familieonderzoek in Sliedrecht, Alblasserwaard en omgeving
Historische Vereniging West Alblasserwaard
Genealogische Databank "Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Nieuws/news

Verschenen/published: V. Brandwijk, Sliedrecht, overlijden/begraven, 1699-1812. To order from the author/te bestellen bij de auteur: Gasthuisstraat 20, 8331 JP Steenwijk. In 1998 verschijnt Oud-Alblas, overlijden/begraven, 1695-1812.

Verschenen in de reeks Serie Indices Alblasserwaard en Land van Arkel: nr. 41, dopen en huwelijkse voorwaarden Arkel 1633-1695, 37 p. Voor bestelwijze click hier.

Van de hand van G. Ouweneel zijn een aantal publicaties over Alblasserdam verschenen: Alblasserdammers in Dordtse notaris-archieven 1602-1701, Rekestboek Alblasserdam. Register van beschikkingen op rekesten 1730-1792, Kohieren van verpondingen en heffingen van Alblasserdam 1543-1733.

Verschenen is: J.H. Heijns, Verpondingen en heffingen in de Alblasserwaard (16e en 17e eeuw). Alblasserdam, Historische Vereniging West-Alblasserwaard, 1997.

De Historische Vereniging West Alblasserwaard heeft een eigen homepage.

Verschenen in de reeks Serie Indices Alblasserwaard en Land van Arkel: nr. 42, lidmaten Boven-Hardinxveld (1777) 1831-1850, 14 p. Voor bestelwijze click hier.

Verschenen is: J.H. Heijns, Werenkroniek Bleskensgraaf, Alblasserdam, Historische Vereniging West-Alblasserwaard, 1998.

Verschenen is: Inventaris van het oudarchief van Hardinxveld en idem die van Giessendam op CD-ROM.

De Werkgroep Genealogie van de Vereniging voor Familie-onderzoek Sliedrecht en omgeving is begonnen met een eigen kwartaalblad, genaamd: De Stamboom.

Historische Kring Nieuwpoort begon met de eerste jaargang van haar mededelingenblad By Clockgeluy. Het zal twee keer per jaar verschijnen en bevat artikelen over de geschiedenis van Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk. De doopboeken en Burgelijke Stand van Streefkerk zijn inmiddels door verenigingsleden ingevoerd in de computer.

Per 1 september 1999 is de Alblasserwaard.net Home Page te bewonderen.

Op 21 Oktober 1999 is een nieuwe uitgave gepresenteerd in de genealogische serie Heijns, getiteld: "Werenkroniek van Molenaarsgraaf 1540-1750".

De Historische Kring Nieuwpoort is nu ook te vinden op Internet.

Verschenen: Genealogie Klop (Hardinxveld), 1608-1725, 28 p. Voor bestelwijze click hier.

Verschenen: Fragmentgenealogie Brouwer (Giessen-Oudekerk), 1647-1715, 6 p. Voor bestelwijze click hier.

Verschenen: Index notarieel archief Gorinchem 4123-4158, 77 blz. Alleen nog verkrijgbaar op diskette. Voor bestelwijze click hier.

Op 18 oktober 2000 werd een nieuwe uitgave gepresenteerd in de genealogische serie Heijns, getiteld: "Oud-Rechterlijk Archief van Bleskensgraaf ca. 1591-1784".

Er is een CD-ROM verschenen met zeer veel genealogische bronnen van Alblasserdam.. De samensteller is dhr. G. Ouweneel

Op 11 oktober 2001 verscheen een nieuw deel van de serie Heijns, waarin uittreksels staan uit de oud-rechterlijke akten van Molenaarsgraaf en Oud-Alblas, alsmede van de weeskamerarchieven van beide dorpen. Dit boek is inmiddels deel 7 in de serie.

De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam heeft nu ook een eigen website.

Ook de Historische Vereniging Hoogblokland Hoornaar Noordeloos is online.

Onlangs verscheen deel 8 van de serie Heijns, Oud-rechterlijk archief Wijngaarden en Ruijbroek 1591-1755.

Verschenen: GenealogieŽn Wisboom en Aan de Wiel, 37 p. Voor bestelwijze click hier.

Verschenen: Fragmentgenealogie Van Wolferen (Hardinxveld), 1652-1767, 9 blz. Voor bestelwijze click hier.

Verschenen: Gorinchem, leden kleinschippersgilde, 1643-1713, 17 blz. Voor bestelwijze click hier.

Vijf jaar na de uitgifte van het laatste deel van de acht boeken van wijlen J.E. Heijns, werd besloten alle delen op een CD-rom te koop aan te bieden. Aangezien alle boeken al enkele jaren zijn uitverkocht en er nog steeds veel vraag naar is.

De CD bevat:

* GenealogieŽn uit de Alblasserwaard, 16e en 17e eeuw.
* Werenkroniek van Wijngaarden, 1561-1737.
* Werenkroniek van Bleskensgraaf, 1510-1740.
* Werenkroniek van Molenaarsgraaf, 1540-1750.
* Verpondingen en heffingen in de Alblasserwaard, 16e en 17e eeuw.
* Oud-rechterlijk archief Bleskensgraaf, Ī 1591-1784.
* Molenaarsgraaf, Oud-rechterlijk archief 1601-1764 en Weeskamerarchief 16e eeuw.
* Oud-Alblas, Oud-rechterlijk archief 1632-1724 en Weeskamerarchief 16e eeuw.
* Wijngaarden en Ruijbroek, Oud-rechterlijk archief 1591-1755.
* Aanvulling GenealogieŽn.
* Oude Stemmen, 18 nummers van een door Heijns uitgegeven genealogisch tijdschrift.

De CD is verkrijgbaar door overmaking van Ä 15,- naar girorekening 799452 ten name van G. Ouweneel, Alblasserdam, onder vermelding van Heijns-CD.

Zorg dat uw naam en adres met de overschrijving meekomen. Stuur voor alle zekerheid ook een email met deze gegevens, of bel (078-6914466). email: gouweneel@ncrvnet.nl
Bron: http://www.hv-wa.nl/

Op 6 oktober 2006 verscheen het tweedelige boekwerk 'Alblasserdamse winkels en bedrijven in vroeger jaren'.
Bron: http://www.hv-wa.nl/


Ik verkoop zelf ook een aantal Bronnen/genealogieen tegen kostprijs click here

Host van de regio Alblasserwaard en het Land van Arkel voor Het WorldGenWebProject

Page created by Arie Jan Stasse

Back to my homepage

(statistics of this page)

Last update: June 20, 2008.


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page