กล้วยไม้


ดอกกล้วยไม้ช้างกระ

		   กล้วยไม้ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีด้วยกันมากมายหลายพันชนิด ถ้าจะจำแนกออกตามลักษณะของรากมีด้วยกัน 4 พวก คือ 
		     1. พวกรากดิน ได้แก่กล้วยไม้ที่ปลูกลงดิน เช่น กล้วยไม้ดิน
		     2. พวกรากอากาศ ได้แก่ กล้วยไม้ที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ หรือปลูกลงกระเช้าที่ไม่ต้องใช้เครื่องปลูกเลย เช่น กล้วยไม้
		       ตะกูลช้าง
		     3. พวกรากกิ่งอากาศ  ได้แก่กล้วยไม้ที่มีรากอยู่ในเครื่องปลูกบางส่วน  และ บางรากก็ออกมานอกเครื่องปลูก เช่น 
		       กล้วยไม้ตะกุลหวาย
		     4. พวกรากกึ่งดิน กล้วยไม้พวกนี้ปลูกลงดินโดยตรงก็ไม่ได้ ปลูกแบบรากอากาศก็ไม่ได้ ต้องปลูกด้วยอินทรีวัตถุ 
		       ตามลักษณะที่เกิดของมัน เช่น กล้วยไม้ตะกูลรองเท้านารี กล้วยไม้ตะกูลนี้ชอบขึ้นตามซอกหินที่มีอินทรีย์วัตถุ

ดอกกล้วยไม้สกุลเข็ม


           เข็มแสด  เป็นกล้วยไม้สกุลช้าง แต่มีรูปร่างเล้กมากทั้งต้น ใบ และดอก 
    บางต้นที่เจริญมาก ๆ ลำต้นอาจสูงถึง 50 เซนติเมตร ใบชิดกัน และตรงออกข้าง
    ของลำต้น  ลักษณะของใบเป็นฟันแหลม  บางต้นมีหน่อหลายหน่อ   ช่อดอกยาว
    ประมาณ 15 เซนติเมตรเป็นรูปทรงกระบอกกลีบดอกค่อนข้างหนา ช่อหนึ่งประมาณ 
    50 กว่าดอก  สีเหลือง หรือสีแสด  ออกดอกในเดือนกันยายน - ตุลาคม บานทน
    ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ดอกกล้วยไม้รองเท้านารี

               กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี เหลืองปราจีน (Paph Niveum) 
      เป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามหินปูนหรือใบไม้ผุๆ ใบจัดอยู่ในประเภทใบลาย 
      ใต้ท้องใบมีจุดสีม่วงประปราย กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
      15  เซนติเมตร  ก้านช่อดอกยาวในช่อหนึ่งอาจมีถึง 3 ดอก  สีเหลือง
      อมเขียวอ่อน ๆ  ตรงกลางกลีบเป็นแอ่งกลีบสองข้างค่อนข้างรี  ปลาย
      กระเป๋าเรียวคล้ายรองเท้านารี ออกดอกในฤดูฝนดอกกล้วยไม้เอื้องคำ
           เอื้องคำ  เป็นกล้วยไม้สกุลหวาย ลำลูกกล้วยยาวไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
    โคนใบเล็ก และเรียวขึ้นไปมีร่องตามลำลูกกล้วย  ใบมีประมาณ 2 - 5 ใบ  ช่อดอก
    ห้อยลง ดอกสีเหลือง  ปากสีแดงเข้ม  ดอกโตประมาณ 5 ซม.  ออกดอกในเดือน
    กุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม
คลิกที่นี่เพื่อย้อนกลับย้อนกลับ

1