Anders Henoch

Göteborg, Sverige


Senast uppdaterad/Last updated: 2007-01-01
besök sedan 2000-12-24

In English
Jobb | Spam | Fritid | Länkar | Kalender |
Hej! Jag heter Anders Henoch.

Jag är född 1957, och är således ungefär lika gammal som FORTRAN och Sputnik.
Jag bor i Göteborg på Sveriges västkust. Jag arbetar som maskiningenjör på
Ringhals kärnkraftverk. Mina arbetsuppgifter är beräkningar och utredningar inom områden som brottmekanik, värmeöverföring, jordbävnings-design samt svåra haverier.

Jag är intresserad av programmering i FORTRAN, MATLAB och MathCad. Ibland deltar jag i nyhetsgrupper (Newsgroups) som comp.lang.fortran, comp.soft-sys.matlab och microsoft.public.fortran.

Spam

Jag började använda internet i september 1996. Några veckor senare började jag få SPAM (skräppost). Aldrig fått spam? Vet inte ens vad det är för något? Grattis! Spam är när din brevlåda innehåller 2 personliga E-brev men kanske 20 mass-utskickade innehållande reklam för hår-växt-mirakelkurer, pornografiska hem-sidor, kedjebrev, "Tjäna-pengar-snabbt" och allsköns annat skräp.

Jag uppskattar verkligen internet för möjligheten att över hela världen dela specifik och önskad information. Och på samma sätt så tycker jag verkligt illa om SPAM som är ospecifik och oönskad information. Därför har jag under flera års tid rapporterat varje förekomst av spam till SpamCop.net som är väldigt användbar för att spåra de ISP:s (Internet Service Provider) som är inblandade eller refereras i ett spam-brev.
Dessvärre har jag blivit tvungen att ge upp - det kommer för mycket. Jag är besviken på att denna stöld av bandbredd, av min uppmärksamhet o.s.v. får fortgå. Ingen seriös ISP borde tillåta spam, och borde stänga av de som utnyttjar sin internetuppkoppling på detta osolidariska sätt.

Fritid

Jag är gift och har 4 barn födda 1982-1990. På fritiden händer det att jag spelar bas, gitarr eller piano, oftast i kyrkan. Jag tjänstgör som gudstjänstvärd i Buråskyrkan En eller två dagar i månaden sitter jag som nämndeman i Göteborgs Tingsrätt. Jag är medlem av styrelsen för Minna-mottagningen - rådgivningsbyrå för gravida .

Kontakta mig gärna. Jag tycker det är roligt att försöka svara på frågor, särskilt om kärnkraft, vindkraftverk, FORTRAN- och MATLAB-programmering, kristen tro, brottmekanik och många andra saker. Varje specifikt och personligt E-brev är lika välkommet som varje ospecifikt och mass-postat E-brev är oönskat och i mån av kraft och tid rapporteras.

Till början

Länkar

Minna-mottagningen - rådgivningsbyrå för gravida kvinnor/par
SpamCop - en lätt-använd Spam-spårar-sida
Vindkraftsföreningen Göteborgsvind nr 1
Välkommen till Buråskyrkan
Restenässkolans kamratförbund
The history of FORTRAN I, II and III

© 1998 anders.henoch@swipnet.se
Anders Henoch, Dr Forselius Gata 4, 413 26 GÖTEBORG
Tel: 031 - 20 19 82 (B), 0340 - 66 75 87 (A)
Till början

Kalender

I denna kalender noterar jag vissa möten och sammanträden som jag deltar i på grund av att andra människor utsett mig till representant, musiker, sångare eller styrelseledamot. Att sitta med i styrelser och beslutande utskott eller framföra musik är ett stort förtroende, där jag föresatt mig att vara mycket lyhörd för synpunkter och önskemål från dem jag representerar/spelar för. Tveka därför inte att ta kontakt med mig om du har synpunkter t.ex. i egenskap av föreningsmedlem.

Kommande:

Har varit:

2006-07-26--29 Musik på Oasrörelsens sommarmöte i Skövde
Till början


Anders Henoch

Gothenburg, Sweden


På Svenska
Hi, I'm Anders Henoch.

I am born 1957, and so I am about as old as FORTRAN and Sputnik.
I live in Gothenburg at the west-coast of Sweden. I work as a mechanical engineer at Ringhals Nuclear Power Plant. I work with calculations and investigations in areas as fracture mechanics, heat transfer, seismic design and severe accidents.

I am interested in programming in FORTRAN, MATLAB and MathCad. Sometimes I participate in newsgroups like comp.lang.fortran, comp.soft-sys.matlab och microsoft.public.fortran.

I started using the internet in september 1996. Some weeks later I started getting spam. Never received spam? Don't even know what it is? Congratulations! Spam is when your E-mail inbox is filled with 2 personal E-mails and 20 mass-posted E-mails which advertise hair growth miracle medicines, pornographic web sites, chain letters, "Get Quick Rich"-schemes and other types of junk.

I really appreciate internet for the possibility of world-wide sharing specific and solicited information. And like-wise I really dis-like spam for beeing unspecific and unsolicited information. Therefore I have for several years reported each and every incidence of spam. However, due to the big volume and insufficient and inefficient actions against spammers I can´t do this anymore. The site SpamCop.net is very useful for tracking the ISP:s (Internet Service Provider) involved or referenced in the spam. No serious ISP should allow spam, and I am disappointed about that this abuse can continue.

I am married and have 4 children born 1982-90. In my free time I sometimes enjoys playing bass, guitar or piano, most in church. One or two days a month I am in court as a jury-man (In swedish: Nämndeman). I serve as church-warden in Buråskyrkan in Gothenburg. I am on the board of the society "Minna advisory bureau" giving support and advice to pregnant women/couples.

Feel free to contact me. Especially I will be happy to try to answer questions about nuclear power, wind-mills, FORTRAN- and MATLAB programming, Christianity, fracture mechanics and many other things. Any specific and personal E-mail is as welcome as any unspecific and mass-mailed E-mail is reported vigorously.

Links to other sites on the Web

SpamCop - an easy-to-use spam-tracing resource
Wind power cooperation
Welcome to Buraaskyrkan
Advisory bureau for pregnant women/couples
Restenässkolans kamratförbund

© 1998 anders.henoch@swipnet.se
Anders Henoch, Dr Forselius Gata 4, S-413 26 GÖTEBORG, SWEDEN
Tel: Int + 46 31 - 20 19 82 (Private), Int + 46 340 - 66 75 87 (at work)