เวบไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่ศึกษาจบไปแล้วเราเชื่อว่าความผูกพันที่มีกับสถาบันแห่งนี้ ทำให้เราคิดถึงพี่น้องที่เคยลำบากมาด้วยกันแต่เนื่องจากวาระและโอกาส ทำให้เราได้พบเจอกันยาก..เวบไซด์แห่งนี้จึงมีไว้ให้เราได้พบปะกัน.. ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ก็สามารถใช้ที่แห่งนี้ถามไถ่เรื่อง การเรียนวิชาต่างๆ รวมถึงเรื่องการศึกษาต่อจากรุ่นพี่เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป.......