MEMAHAMI PRINSIP PENGGUNAAN ALAT PENGUKUR DAN KEPENTINGAN KEJITUAN DALAM PENGUKURAN.
 
A. Pengetahuan sedia ada. B. Pengetahuan yang perlu dipelajari – Aras 1 C. Pengetahuan tambahan yang perlu – Aras 2
  C. Pengetahuan untuk pengayaan – Aras 3
   
AKTIVITI PELAJAR
Aktiviti 1

Panjang garis lurus, garis lengkung dan diameter sesuatu objek.
 

            *(Guru-guru diminta melukis pelbagai garis lurus & garis lengkung di atas kertas dan meminta pelajar mencari panjang garis-garis tersebut)  
 
Garis-garis
Bacaan 1
Bacaan 2
Bacaan 3
Purata
A
       
B
       
C
       
D
       
 
 
 


 
 

 
 
Tabunguji
Diameter luar (X)
Diameter dalam (Y)
Ketebalan dinding tabunguji 
(X-Y)/2
A
     
B
     
 
Aktiviti 2

Luas bentuk sekata dan tidak sekata.

 


 

 
 
Bahan
Luas permukaan
Kaedah rumus
Luas permukaan
Kaedah graf
Slid kaca    
Daun    
Syiling RM 1    
 
Aktiviti 3

Menyukat isipadu cecair dengan pelbagai alatan.

Antara peralat untuk menyukat isipadu cecair yang boleh didapati di dalam makmal.
Aktiviti 4
Mengukur isipadu objek sekata dan tidak sekata dengan kaedah sesaran air.  
 
Objek
Isipadu
Kaedah rumus
Kaedah sesaran air
Kubus logam    
Pemadam    
Seketul batu    
Gabus    
 


 
3. Pengetahuan tambahan yang perlu – Aras 2
 

Aktiviti 1

Kepentingan dan kaedah pengukuran yang berbeza.

Tuliskan jawapan anda beserta rujukan di dalam helaian kertas yang berbeza.
Aktiviti 2.
 
Nama
Rakan anda
10 lompatan pertama
(saat)
10 lompatan kedua
(saat)
10 lompatan ketiga
(saat)
Purata masa untuk 10 lompatan
         
         
         
         
Purata
       
 

 


 

3. Kalibrasi alatan pengukuran.  
STRATEGI PENCAPAIAN HASIL PEMBELAJARAN

 
 
Hasil Pembelajaran
Strategi Pengajaran / Ringkasan Aktiviti
Strategi Penilaian
Bahan Sumber
Lampiran
Catatan/
Kemahiran Generik
 Memahami prinsip penggunaan alat pengukur dan kepentingan kejituan dalam pengukuran. 
1. Pengetahuan sediaada. 
 • Mengetahui unit kuantiti asas seperti panjang dan jisim.
2. Pengetahuan yang perlu dipelajari - Aras 1 
 • Pengunaan alat pengukur yang sesuai untuk mengukur kuantiti asas dan kuantiti terbitan
3. Pengetahuan tambahan yang perlu - Aras 2 
 • Prinsip penggunaan alat pengukur.
 • Meningkatkan kejituan dalam pengukuran
4. Pengetahuan untuk pengayaan - Aras 3 
 • Kepentingan kejituan dalam pengukuran.
 Pengetahuan yang perlu dipelajari - Aras 1 
Aktiviti 1 
 • Teknik pengukuran garis lurus, garis lengkung, diameter sesuatu objek
Aktiviti 2 
 • Menentukan luas bentuk sekata dan tidak sekata.
Aktiviti 3. 
 • Menyukat isipadu cecair dengan pelbagai alat.
Aktiviti 4. 
 • Mngukur isipadu objek sekata dan tidak sekata.
Pengetahuan tambahan yang perlu - Aras 2 
Aktiviti 1 
 • Kepentingan dan kaedah pengukuran yang berbeza.
Aktiviti 2 
 • Cara meningkatkan kejituan dalam pengukuran.
Pengetahuan untuk pengayaan - Aras 3 
Aktiviti 1 
 • Kepentingan kejituan dan ralat dalam pengukuran..
 
 •  Penilaian kendiri dan kumpulan daripada modul
 • Penilaian formatif oleh guru.
     

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

MI - Interpersonal  

KBKK  

KB  

KMM  

   

   

KB-Pemerolehan maklumat  

TM  

KMM  

Kinestatik  

Menghubungkiat dan membuat inferens  

Mengeksperimen dan membuat hipotesis  

   

 

 Klik pada ikan emas untuk ke hasil pembelajaran seterusnya