Р Е Г И С Т Ъ Р

 НА АРХИТЕКТИТЕ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

             ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

    РЕГ. №

1.            арх.Аделина Иванова Трифонова*   01659

 без общини Кула и Бойница

2.            арх.Адриана Борисова Кантарджиева   № 01361

3.            арх.Алеко Петков Христов   № 00273

4.            арх.Александър Ангелов Александров   № 00274

5.            арх.Александър Борисов Караджов № 01126

6.            арх.Александър Димитров Слаев   № 00981

7.            арх.Александър Кирилов Томов*   № 00997

без община Вършец

8.            арх.Александър Костадинов Сандев   № 00034

9.            арх.Александър Светославов Казаков   № 00276

10.         арх.Алексей Василев Трифонов № 00155

11.         арх.Алексей Емилов Василев   № 00099

12.         арх.Ана Добрева Георгиева № 01551

13.         арх.Анастас Антонов Иванов   № 01804

14.         арх.Анастас Спасов Бързаков   № 01347

15.         арх.Анастасия Иванова Бошнакова   № 01774

16.         арх.Ангел Антонов Примов   № 01467

17.         арх.Ангел Кирилов Недялков № 00813

18.         арх.Ангел Петров Савлаков № 01345

19.         арх.Ангел Стоянов Ангелов   № 00867

20.         арх.Ангелин Ангелов Братанов № 00142

21.         арх.Ангелина Николова Делкова-Аврамова № 02074

22.         арх.Ангелина Петрова Монева   № 01620

23.         арх.Ангелина Пилева Ташева   № 00746

24.         арх.Андон Чудомиров Стоев   № 01552

25.         арх.Андрей Кирилов Арнаудов № 01986

26.         арх.Андрей Константинов Кучев   № 00856

27.         арх.Андрeана Миланова Меракова № 01474

28.         арх.Анелия Дочева Тодорова-Недялкова   № 01682

29.         арх.Анелия Павлова Параскова № 01088

30.         арх.Анелия Петкова Вълканова   № 02058

31.         арх.Анета Емилова Дамянова № 02098

32.         арх.Анета Младенова Иванова   № 01298

33.         арх.Анислава Асенова Бельовска-Станчева № 01614

34.         арх.Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева № 01879

35.         арх.Анна Димитрова Демирева № 01532

36.         арх.Анна Енчева Василева   № 01221

37.         арх.Анна Иванова Неврокопска   № 01515

38.         арх.Анна Иванова Стайнова № 00286

39.         арх.Анна Матеева Стоянова № 00063

40.         арх.Анна Петкова Чобанова № 02106

41.         арх.Анна Христова Карагьозова   № 02202

42.         арх.Антоанета Василева Василева   00146

43.         арх.Антоанета Иванова Дженева   № 00881

44.         арх.Антоанета Иванова Топалова № 00187

45.         арх.Антоанета Йорданова Нечева   № 01437

46.         арх.Антоанета Лазарова Лазарова*  № 01908

без общини Чипровци и Якимово

47.         арх.Антон Анастасов Иванов*   № 00919

без община Рудозем

48.         арх.Антон Тодоров Василев*   № 00920

без община Мадан

49.         арх.Антония Стефанова Стефанова-Палукова № 01256

50.         арх.Анушка Кръстева Костадинова*   № 00042

без община Гоце Делчев

51.         арх.Асен Аспарухов Коев   № 01236

52.         арх.Асен Георгиев Пилев   № 01880

53.         арх.Асен Димитров Костакиев № 02006

54.         арх.Асен Симеонов Мерджанов   № 01820

55.         арх.Асен Стефанов Манзурски № 00295

56.         арх.Ася Матеева Касабова      № 02089

57.         арх.Аталия Игнатова Братованова   № 00086

58.         арх.Атанас Аврамов Каджебов № 01740

59.         арх.Атанас Димитров Ковачев   № 00297

60.         арх.Атанас Димитров Митовски № 01861

61.         арх.Атанас Петров Матанов   № 01626

62.         арх.Атанас Стефанов Стайчев   № 02077

63.         арх.Атанас Тодоров Тосев   № 00299

64.         арх.Атанаска Стодева Айдемирска   № 00265

65.         арх.Атания Димитрова Деликоцева-Минчева   № 00247

66.         арх.Банко Венелинов Банов   № 01247

67.         арх.Белчо Радков Дончев   № 01427

68.         арх.Биляна Петрова Тумбева   № 00035

69.         арх.Бина Иванова Калчева-Христова   № 02031

70.         арх.Бисер Климентов Хантов   № 00300

71.         арх.Бисер Цанов Бечев   № 01359

72.         арх.Бисера Рачова Рибарова № 00301

73.         арх.Благо Йорданов Стоев   № 00998

74.         арх.Благовест Цветанов Вълков   № 02167

75.         арх.Благовеста Пенкова Таскова   № 02064

76.         арх.Богдана Славова Гърдева   № 01249

77.         арх.Божанка Василева Острева-Хаджиева № 01069

78.         арх.Божанка Николова Янчовичина   № 01286

79.         арх.Божидар Борисов Георгиев   № 00805

80.         арх.Божидар Маринов Цветков   № 01718

81.         арх.Бойка Димитрова Ангелова   № 00720

82.         арх.Бойка Стоянова Гешева   № 01076

83.         арх.Бойко Атанасов Столинчев   № 00147

84.         арх.Бойко Иванов Стоянов   № 02150

85.         арх.Бойко Маринов Балабанов   № 00157

86.         арх.Борис Кирилов Тодоров   № 01442

87.         арх.Борислав Ангелов Пройчев   № 01059

88.         арх.Борислав Георгиев Владимиров   № 01881

89.         арх.Борислав Иванов Нейнски   № 00852

90.         арх.Борислав Любомиров Русков   № 01394

91.         арх.Боряна Георгиева Стефанова   № 00308

92.         арх.Боряна Петрова Банева   № 00983

93.         арх.Боряна Петрова Василиева № 00188

94.         арх.Боян Веселинов Недев   № 01380

95.         арх.Боян Захариев Захариев   № 02008

96.         арх.Бранимир Божидаров Карагеоргиев   № 02219

97.         арх.Бранимир Панайотов Нонов   № 01267

98.         арх.Бранимир Христов Илиев   № 00117

99.         арх.Валентин Василев Бърнев   № 01391

100.      арх.Валентин Генадиев Славов   № 01237

101.      арх.Валентин Георгиев Помаков   № 00312

102.      арх.Валентин Димитров Маринов   № 01832

103.      арх.Валентин Жечов Вълчев   № 00732

104.      арх.Валентин Лилов Витков   № 02081

105.      арх.Валентин Маринов Вълков   № 00241

106.      арх.Валентин Миладинов Михайлов № 00189

107.      арх.Валентин Стамов Стамов   № 00053

108.      арх.Валентина Василева Василева   № 01785

109.      арх.Валентина Димитрова Терзиева-Ценовска   № 02066

110.      арх.Валентина Йонкова Белоева   № 01263

111.      арх.Валентина Младенова Иванова   № 00149

112.      арх.Валентина Христова Стаева   № 02090

113.      арх.Валери Иванов Каленски   № 01835

114.      арх.Валери Петков Иванов   № 02169

115.      арх.Валери Петков Йотов   № 01586

116.      арх.Валери Свиленов Маринов   № 00108

117.      арх.Валерий Кузманов Колев   № 01048

118.      арх.Валя Цекова Целова   № 00887

119.      арх.Ваня Венелинова Димитрова-Николова № 02201

120.      арх.Ваня Евтимова Серафимова   № 01783

121.      арх.Ваня Рачева Фурнаджиева-Петличкова   № 00135

122.      арх.Васил Антонов Мангов   № 00322

123.      арх.Васил Бориславов Китов   № 00323

124.      арх.Васил Борисов Диков   № 01313

125.      арх.Васил Гечев Комитов   № 00324

126.      арх.Васил Димитров Анастасов № 01480

127.      арх.Васил Дончев Василев   № 01436

128.      арх.Васил Захариев Василев*   № 01314

без община Маджарово

129.      арх.Васил Иванов Кметов   № 02139

130.      арх.Васил Любомиров Вълев   № 00118

131.      арх.Васил Павлов Тинчев   № 00044

132.      арх.Васил Петров Шилев   № 00190

133.      арх.Васил Тодоров Василев   № 00748

134.      арх.Василка Аспарухова Абаджиева   № 01116

135.      арх.Вела Петрова Янкова   № 01882

136.      арх.Велин Петков Абаджиев № 01703

137.      арх.Величко Пенев Куртев   № 00191

138.      арх.Венелин Альошев Кафеджийски   № 02049

139.      арх.Венелин Борисов Симидчиев   № 01780

140.      арх.Венелин Димитров Любенов   № 01597

141.      арх.Венелина Иванова Бучуковска*   № 01049

без община Борово

142.      арх.Венета Ангелова Иванова*   № 01562

без община Карнобат

143.      арх.Венета Атанасова Петкова*   № 01918

без община Вълчедръм

144.      арх.Венета Иванова Гергеникова   № 02237

145.      арх.Венета Няголова Стоянова № 02220

146.      арх.Венка Герасимова Прокопиева-Пачникова   № 01676

147.      арх.Венцислав Константинов Илиев   № 00250

148.      арх.Верка Кирилова Карамишева   № 01583

149.      арх.Весела Антонова Петкова   № 01526

150.      арх.Весела Георгиева Георгиева № 00332

151.      арх.Весела Дечева Дечева   № 00193

152.      арх.Весела Иванова Мирянова № 01360

153.      арх.Весела Иванова Цветкова № 01719

154.      арх.Весела Йорданова Маркова-Иванова   № 01904

155.      арх.Весела Павлова Тасева   № 01580

156.      арх.Веселин Аврамов Цветков   № 00109

157.      арх.Веселин Атанасов Белинчев № 00045

158.      арх.Веселин Генев Добрев   № 01179

159.      арх.Веселин Дочев Белевски   № 01326

160.      арх.Веселин Иванов Дуковски   № 00337

161.      арх.Веселин Лазаров Василев   № 02221

162.      арх.Веселин Любенов Христов   № 02032

163.      арх.Веселин Петров Ранчев   № 01312

164.      арх.Веселин Русев Русев   № 02029

165.      арх.Веселин Симеонов Беров   № 01000

166.      арх.Веселин Христов Крайшников   № 00242

167.      арх.Веселина Апостолова Белова   № 01185

168.      арх.Веселина Георгиева Дамянова № 00340

169.      арх.Веселина Добрева Панджарова   01430

170.      арх.Веселина Иванова Николова № 01310

171.      арх.Веселина Иванова Тихова   № 00067

172.      арх.Веселинка Русева Троева   № 00342

173.      арх.Веселка Пенчева Чапкънова   № 01070

174.      арх.Весна Каменова Атемова-Калъчева № 01439

175.      арх.Вилхемина Петрова Сандева*   № 00046

без община Банско

176.      арх.Виолета Колева Комитова № 00345

177.      арх.Виолета Крачунова Делева   № 01953

178.      арх.Виолета Тодорова Узунова-Златева   № 00721

179.      арх.Виолета Янкова Каракачанова   № 01121

180.      арх.Виргиния Димитрова Онбешева–Малюк   № 00779

181.      арх.Витлеем Георгиев Чалъков   № 01531

182.      арх.Вичка Стоянова Колева   № 00712

183.      арх.Владена Методиева Ставрева № 00347

184.      арх.Владимир Асенов Мачев   № 01812

185.      арх.Владимир Иванов Попов*   № 00158

без община Искър

186.      арх.Владимир Йорданов Милков*   № 00047

без община Кресна

187.      арх.Владимир Кирилов Дамянов   № 00350

188.      арх.Владимир Митков Русинов   № 00780

189.      арх.Владимир Михайлов Милков   № 00749

190.      арх.Владимир Робинзонов Иванов   № 00541

191.      арх.Володя Панталеев Стоянов   № 00195

192.      арх.Върбан Христов Върбанов*   № 01071

без общини Каспичан и Връбница

193.      арх.Вяра Василева Коларова   № 01459

194.      арх.Габриела Любомирова Семова-Колева   № 02091

195.      арх.Галена Нанова Тодорова № 00885

196.      арх.Галина Георгиева Петкова   № 00354

197.      арх.Галина Иванова Генова   № 00356

198.      арх.Галина Петрова Бахчеванска   № 00893

199.      арх.Галя Спасова Попова   № 01465

200.      арх.Галя Христова Цонева   № 02126

201.      арх.Гани Стоянов Ганев   № 01902

202.      арх.Ганка Любенова Богданова № 00196

203.      арх.Генадий Викторович Калугин   № 00986

204.      арх.Геновева Богомилова Йорданова   № 01756

205.      арх.Георги Александров Ангелов   № 00362

206.      арх.Георги Александров Стоянов   № 02210

207.      арх.Георги Андреев Йорданов № 00359

208.      арх.Георги Асенов Георгиев*  № 01883

без община Невестино

209.      арх.Георги Атанасов Политов   № 02231

210.      арх.Георги Боянов Тонев*   № 00916

без община Ценово

211.      арх.Георги Василев Анастасов № 01419

212.      арх.Георги Василев Георгиев   № 01811

213.      арх.Георги Василев Дончев   № 01105

214.      арх.Георги Василев Кметов   № 02140

215.      арх.Георги Веселинов Григоров   № 01632

216.      арх.Георги Димитров Бакалов   № 01934

217.      арх.Георги Димитров Кочков*   № 00160

без община Никопол

218.      арх.Георги Димитров Стефанов № 01897

219.      арх.Георги Димитров Ташев   № 00750

220.      арх.Георги Димитров Янчовичин   № 00048

221.      арх.Георги Евстатиев Джотолов № 02217

222.      арх.Георги Запрянов Димов   № 01440

223.      арх.Георги Златев Златев   № 01385

224.      арх.Георги Иванов Маринов   № 00161

225.      арх.Георги Иванов Мечанов   № 00781

226.      арх.Георги Иванов Чонков   № 00043

227.      арх.Георги Илиев Георгиев   № 00734

228.      арх.Георги Каменов Петков   № 01438

229.      арх.Георги Каменов Скрижовски   № 01128

230.      арх.Георги Костов Костов   № 00902

231.      арх.Георги Маринов Маринов   № 01081

232.      арх.Георги Марков Минчев   № 00782

233.      арх.Георги Михайлов Георгиев   № 01252

234.      арх.Георги Стоев Койнов   № 01197

235.      арх.Георги Стоев Русев   № 01468

236.      арх.Георги Стоянов Велков   № 01884

237.      арх.Георги Стоянов Георгиев   № 01885

238.      арх.Георги Танев Чернев   № 01001

239.      арх.Георги Тодоров Касабов   № 02152

240.      арх.Георги Тодоров Сарамбелиев   № 00150

241.      арх.Георги Тодоров Тодоров   № 00036

242.      арх.Георги Христев Бакърджиев   № 01233

243.      арх.Гергана Костадинова Попова   № 01870

244.      арх.Гергана Първанова Якимова   № 00364

245.      арх.Господинка Романова Господинова   № 01184

246.      арх.Григор Първанов Владимиров   № 01914

247.      арх.Григор Христов Ставракев   № 01449

248.      арх.Дамян Наумов Томалевски   № 01709

249.      арх.Данаил Господинов Недялков № 01266

250.      арх.Данаил Иванов Огнянов   № 00068

251.      арх.Данаил Цветанов Дилков   № 02239

252.      арх.Даниел Димитров Симеонов № 00785

253.      арх.Даниел Николов Мирчев*   № 01342

без община Септември

254.      арх.Даниела Борислав Чорбаджиева   № 01110

255.      арх.Даниела Борисова Пухалева № 01472

256.      арх.Даниела Георгиева Бурулянова   № 01550

257.      арх.Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова*   № 01888

без общини Бобошево и Сапарева баня

258.      арх.Даниела Георгиева Георгиева № 02164

259.      арх.Даниела Здравкова Нановска   № 01689

260.      арх.Даниела Йорданова Янкова   № 00368

261.      арх.Даниела Маринова Цонкова-Събчева   № 00987

262.      арх.Даниела Миткова Димитрова   № 01399

263.      арх.Даниела Петкова Григорова № 00369

264.      арх.Даниела Петрова Койнова   № 01195

265.      арх.Даниела Стоянова Стояновска-Василева   № 01736

266.      арх.Даниела Тихомирова Златанова № 01865

267.      арх.Данка Янчева Василева   № 01415

268.      арх.Дарий Христов Аврамов   № 01091

269.      арх.Дарина Иванова Николова № 01956

270.      арх.Дария Велкова Димитрова   № 00904

271.      арх.Делин Иванов Запартов   № 01140

272.      арх.Деляна Стойчева Тошева   № 01417

273.      арх.Десислава Тодорова Евгениева*   № 02039

без община Малко Търново

274.      арх.Диана Георгиева Стоянова-Горанова   № 02073

275.      арх.Диана Димитрова Везирева   № 02084

276.      арх.Диана Дончева Сербезова   № 01781

277.      арх.Диана Красимирова Калоянова № 01350

278.      арх.Диана Петкова Иванова   № 01910

279.      арх.Диана Петрова Хасъмова № 02075

280.      арх.Диана Стефанова Койкова   № 02021

281.      арх.Диляна Румянова Икономова   № 01794

282.      арх.Димитринка Ангелова Тодорова № 01306

283.      арх.Димитринка Георгиева Коева   № 01238

284.      арх.Димитричка Христова Ганчева-Панова*   № 00262

без общини Дулово и Главница

285.      арх.Димитър Александров Бъчваров № 00854

286.      арх.Димитър Борисов Рималовски   № 00201

287.      арх.Димитър Величков Димов   № 00921

288.      арх.Димитър Георгиев Кръстев   № 00381

289.      арх.Димитър Георгиев Младенов № 01410

290.      арх.Димитър Георгиев Янчовичин*   № 01287

без общини Тетевен и Антон

291.      арх.Димитър Желязков Кръстев   № 02050

292.      арх.Димитър Иванов Шаренков № 01559

293.      арх.Димитър Илиев Петров   № 01838

294.      арх.Димитър Йорданов Захариев    № 01277

295.      арх.Димитър Колев Колев   № 01841

296.      арх.Димитър Крумов Евтимов   № 01422

297.      арх.Димитър Леков Маринов   № 01903

298.      арх.Димитър Михайлов Аргиров   № 00385

299.      арх.Димитър Николов Палазов*   № 01741

без общини Борино и Баните

300.      арх.Димитър Петров Иринков   № 02069

301.      арх.Димитър Петров Стефанов № 00070

302.      арх.Димитър Райков Дечев   № 02013

303.      арх.Димитър Стефанов Бъкличаров   № 01633

304.      арх.Димитър Стефанов Стоев   № 02172

305.      арх.Димитър Стоянов Ненчев   № 00735

306.      арх.Димитър Христов Герасимов № 01349

307.      арх.Димитър Цанков Дилов   № 01278

308.      арх.Димо Тодоров Абаджиев № 02199

309.      арх.Димо Тодоров Стоянов   № 01613

310.      арх.Димчо Жеков Тилев   № 02196

311.      арх.Димчо Христов Чуков   № 02014

312.      арх.Добрил Иванов Добрев   № 00723

313.      арх.Добринка Георгиева Бечева   № 01141

314.      арх.Добринка Георгиева Камбурова-Рачева   № 00395

315.      арх.Добринка Димитрова Полихронова-Димитрова   № 00775

316.      арх.Добринка Николова Василева   № 00754

317.      арх.Добромир Делчев Генов   № 00136

318.      арх.Добромир Добрев Бояджиев*   № 01223

без общини Тервел и Вълчидол

319.      арх.Добромир Нейков Нейков   № 01006

320.      арх.Дойчо Цветков Дойчев*   № 01538

без община Болярово

321.      арх.Долорес Драгомирова Попова   № 00396

322.      арх.Донка Георгиева Стоянова № 01935

323.      арх.Дора Цветанова Андреева-Цекова   № 01660

324.      арх.Доротея Йорданова Христова*  № 00807

без община Николаево

325.      арх.Дочо Атанасов Дочев   № 01431

326.      арх.Драгомир Георгиев Драганов   № 01828

327.      арх.Дунка Славчева Смилкова № 02040

328.      арх.Евангелина Илиева Сиракова № 01993

329.      арх.Евгени Виденов Генков   № 00870

330.      арх.Евгени Петков Кичашки   № 00100

331.      арх.Евгени Светозаров Рафаилов № 02026

332.      арх.Евгений Иванов Николов   № 00120

333.      арх.Евгений Иванов Чобанов*   № 00736

без община Стралджа

334.      арх.Евгений Русев Маринов   № 02204

335.      арх.Евгения Атанасова Трупчева № 00934

336.      арх.Евгения Димитрова Гаговска   № 01958

337.      арх.Евгения Димитрова Димова   № 02163

338.      арх.Евгения Любенова Илиева   № 01224

339.      арх.Евдокия Константинова Кинова-Йотова   № 01377

340.      арх.Евелина Стоимирова Младенова   № 01772

341.      арх.Едвард Филипов Христов   № 01471

342.      арх.Екатерина Боянова Баханова*   № 00954

без община Кочериново

343.      арх.Екатерина Ганчева Пъкова-Финджекова   № 02062

344.      арх.Екатерина Георгиева Кулева   № 01461

345.      арх.Екатерина Желкова Генева-Попова   № 00203

346.      арх.Екатерина Николаева Стоева   № 01007

347.      арх.Екатерина Трендафилова Димитрова*   № 01072

без община Медковец

348.      арх.Елга Милева Бонева   № 00883

349.      арх.Елена Александрова Белокапова-Маринова № 01762

350.      арх.Елена Алексиева Алексиева № 01428

351.      арх.Елена Георгиева Златанова-Събева   № 01180

352.      арх.Елена Георгиева Калева   № 00713

353.      арх.Елена Иванова Каменова № 02174

354.      арх.Елена Иванова Караколева   № 02228

355.      арх.Елена Марчева Стойкова № 01823

356.      арх.Елена Павлова Терзиева   № 01805

357.      арх.Елена Христова Апостолова   № 01058

358.      арх.Елена Христова Пищалова*   № 01803

без община Чепеларе

359.      арх.Еленка Георгиева Николова № 02155

360.      арх.Елеонора Иванова Тоскова-Савова   № 00404

361.      арх.Елисавета Георгиева Георгиева № 01316

362.      арх.Елисавета Георгиева Палазова № 01475

363.      арх.Елисавета Димитрова Попова   № 01187

364.      арх.Елисавета Райнова Вакавлиева   № 00140

365.      арх.Елица Юриева Дамянова № 01860

366.      арх.Елка Веселинова Николова № 00089

367.      арх.Елка Маринова Койчева*   № 01875

без община Самуил

368.      арх.Ема Благоева Футекова № 01337

369.      арх.Емил Александров Бояджиев № 00825

370.      арх.Емил Ангелов Василев   № 01009

371.      арх.Емил Викторов Джамджиев   № 00714

372.      арх.Емил Георгиев Андреев   № 01661

373.      арх.Емил Георгиев Сардарев № 00408

374.      арх.Емил Георгиев Серкеджиев   № 01162

375.      арх.Емил Иванов Чепишев   № 02153

376.      арх.Емил Йорданов Димитров № 01896

377.      арх.Емил Руменов Дечев   № 00955

378.      арх.Емил Стефанов Драганов   № 00410

379.      арх.Емил Тотев Проданов № 00244

380.      арх.Емилия Георгиева Кокова*   № 00895

без община Садово

381.      арх.Емилия Добрева Ганева-Николова*   № 01226

без община Крушари

382.      арх.Емилия Кузова Русева   № 01539

383.      арх.Емилия Минчева Агайн   № 00412

384.      арх.Емилия Петрова Хаджийска-Йорданова   № 00413

385.      арх.Емилия Христова Христова   № 01868

386.      арх.Еней Константинов Иванов   № 02232

387.      арх.Жана Димитрова Джугаланова   № 01445

388.      арх.Жасмина Докинова Ангелова-Ковачева   № 00871

389.      арх.Жеко Тилев Петров   № 02194

390.      арх.Желчо Димитров Димитров № 01724

391.      арх.Жени Димитрова Бъчварова   № 01542

392.      арх.Женя Стефанова Русева   № 01295

393.      арх.Жечо Петров Жечев   № 01996

394.      арх.Жива-Милена Петкова Петкова   № 01240

395.      арх.Живка Стоянова Кирчева   № 01010

396.      арх.Живко Георгиев Маждраков   № 01113

397.      арх.Живко Митев Велев   № 01611

398.      арх.Живко Петров Чапкънов № 00724

399.      арх.Жулиета Гендова Фандъкова   № 01191

400.      арх.Зарина Николова Мархолева   № 01241

401.      арх.Зарко Динков Узунов   № 01706

402.      арх.Захари Йорданов Кръстев   № 00967

403.      арх.Зачко Йорданов Зачев   № 01716

404.      арх.Здравец Николов Хайтов   № 00829

405.      арх.Здравка Бориславова Стоянова № 01384

406.      арх.Здравка Ганева Щилянова № 02189

407.      арх.Здравка Иванова Ганева   № 01366

408.      арх.Здравка Константинова Шехтова   № 01899

409.      арх.Здравко Александров Попов   № 01291

410.      арх.Здравко Димитров Димитров № 01433

411.      арх.Здравко Лефтеров Лефтеров № 01156

412.      арх.Здравко Пеев Пеев   № 01924

413.      арх.Здравко Савов Дилинчев*   № 00922

без община Неделино

414.      арх.Здравко Симеонов Здравков*  № 02034

без община Червен бряг

415.      арх.Здравко Теодосиев Тошев   № 01416

416.      арх.Зина Борисова Атанасова № 01500

417.      арх.Златина Димитрова Берберова   № 00755

418.      арх.Златина Нейчева Йорданова   № 01082

419.      арх.Златка Желязкова Чолакова   № 02076

420.      арх.Златка Николова Василева   № 01011

421.      арх.Зорница Силвиева Стамболиева   № 01813

422.      арх.Зоя Лазарова Разсолкова   № 00428

423.      арх.Ива Вичева Алтънова № 01982

424.      арх.Ива Николаева Парушева № 01549

425.      арх.Ивайло Василев Мишев   № 01786

426.      арх.Ивайло Ивайлов Добринов № 01376

427.      арх.Ивайло Христов Георгиев   № 01142

428.      арх.Иван Асенов Атанасов   № 01864

429.      арх.Иван Атанасов Калайджиев*   № 01735

без община Доспат

430.      арх.Иван Атанасов Тюлеков   № 01317

431.      арх.Иван Бобев Бобев   № 01218

432.      арх.Иван Велчев Велчев   № 00430

433.      арх.Иван Ганчев Иванов   № 01656

434.      арх.Иван Димитров Мисирджиев   № 01083

435.      арх.Иван Димов Хетемов   № 01766

436.      арх.Иван Динев Кирчев   № 01012

437.      арх.Иван Добрев Радковски № 01624

438.      арх.Иван Илиев Иванов   № 00122

439.      арх.Иван Киров Стефанов № 00858

440.      арх.Иван Колев Атанасов   № 01810

441.      арх.Иван Костадинов Василев   № 00208

442.      арх.Иван Костадинов Мандаджиев   № 02212

443.      арх.Иван Крумов Битраков   № 00432

444.      арх.Иван Любенов Денчев   № 00831

445.      арх.Иван Маргаритов Бакалов   № 01322

446.      арх.Иван Милков Димов   № 01851

447.      арх.Иван Милков Маринов   № 01725

448.      арх.Иван Михайлов Сердюк   № 02071

449.      арх.Иван Ненов Чолаков   № 00091

450.      арх.Иван Николов Иванов   № 00123

451.      арх.Иван Николов Узунов   № 02132

452.      арх.Иван Петков Тончев   № 01234

453.      арх.Иван Петров Калпачки*  № 00049

без община Симитли

454.      арх.Иван Петров Станишев № 00437

455.      арх.Иван Русков Лапатов   № 00390

456.      арх.Иван Стефанов Петков   № 01625

457.      арх.Иван Стоянов Велев   № 00111

458.      арх.Иван Тодоров Иванов   № 00440

459.      арх.Иван Цанев Генов   № 01365

460.      арх.Иванка Вълева Велева   № 01447

461.      арх.Иванка Иванова Делова   № 00923

462.      арх.Иванка Николова Маркова   № 00209

463.      арх.Ивелин Иванов Ненов*   № 01638

без община Павликени

464.      арх.Ивелина Ангелова Дикльовска   № 00443

465.      арх.Иво Димитров Баров   № 01424

466.      арх.Иво Петров Петров   № 00164

467.      арх.Иво Танов Цолов   № 01118

468.      арх.Игор Янков Янкулов   № 01136

469.      арх.Изабела Иванова Велева   № 02242

470.      арх.Илиана Славова Аврамова*   № 01250

без община Разлог

471.      арх.Илинда Илиева Симеонова   № 01940

472.      арх.Илия Андреев Лефтеров № 00092

473.      арх.Илия Иванов Бумбалов № 00738

474.      арх.Илиян Димитров Илиев   № 00124

475.      арх.Илияна Валентинова Кърлова   № 01497

476.      арх.Илияна Владимирова Левкова   № 01201

477.      арх.Илка Иванова Дишлиева № 01937

478.      арх.Илко Николов Николов   № 00210

479.      арх.Инка Сергиева Аврамова № 00450

480.      арх.Ира Атанасова Кънева–Христозова   № 01712

481.      арх.Ирена Владимирова Христова-Дончева   № 00859

482.      арх.Ирена Димитрова Леонова   № 01548

483.      арх.Ирина Анатолеива Сладкова № 01432

484.      арх.Ирина Георгиева Попкармезова   № 00757

485.      арх.Ирина Добрева Николова № 01843

486.      арх.Ирина Кирякова Крушкова № 01420

487.      арх.Ирина Костадинова Костова*   № 00112

без община Борован

488.      арх.Ирина Скъпидарова Алексиева-Гинчева   № 01878

489.      арх.Искра Велинова Щетинска № 01671

490.      арх.Искра Петрова Анастасова   № 01150

491.      арх.Искра Стоянова Накова   № 01775

492.      арх.Йеротей Петров Димитров № 00255

493.      арх.Йовка Стефанова Тодорова-Цветанова   № 01618

494.      арх.Йонка Павлова Велчева   № 00455

495.      арх.Йордан Бонев Бояджиев № 01898

496.      арх.Йордан Василев Радев   № 02166

497.      арх.Йордан Минчев Стоянов   № 01544

498.      арх.Йордан Стефанов Стефанов № 00458

499.      арх.Йорданка Иванова Кандулкова   № 02175

500.      арх.Йорданка Иванова Николова-Станишева   № 01941

501.      арх.Йорданка Иванова Терзиева   № 00739

502.      арх.Йорданка Стефанова Русева   № 02134

503.      арх.Йошка Йотова Михайлова*   № 01887

без община Рила

504.      арх.Калин Иванов Василев   № 01822

505.      арх.Калин Николов Костурски № 00464

506.      арх.Калин Павлов Тихолов   № 02165

507.      арх.Калина Димитрова Мерудийска   № 01749

508.      арх.Камелия Петрова Пешунова № 01711

509.      арх.Камен Ганчев Ганчев   № 00466

510.      арх.Камен Дочев Шипков   № 01555

511.      арх.Камен Здравков Жейнов   № 01729

512.      арх.Камен Тодоров Костадинов   № 01547

513.      арх.Камена Григорова Казакова   № 00468

514.      арх.Камена Милчева Димитрова*   № 01911

без община Бойчиновци

515.      арх.Каролина Кирилова Саргалиева   № 01092

516.      арх.Катя Любомирова Ангелова   № 00469

517.      арх.Кирил Ангелов Мавров   № 01829

518.      арх.Кирил Бориславов Арнаудов № 02149

519.      арх.Кирил Веселинов Илинчев*   № 01925

без община Никола Козлево

520.      арх.Кирил Георгиев Куцков   № 01514

521.      арх.Кирил Димитров Стоянов   № 02222

522.      арх.Кирил Косев Кирилов   № 00057

523.      арх.Кирил Методиев Делов   № 00924

524.      арх.Кирил Русев Русков   № 00165

525.      арх.Кирилка Пейчева Цветанова   № 01398

526.      арх.Константин Атанасов Атанасов*  № 00212

без община Съединение

527.      арх.Константин Виденов Христов*   № 00040

без община Белица

528.      арх.Константин Иванов Антонов   № 00473

529.      арх.Константин Константинов Антонов   № 01793

530.      арх.Константин Михайлович Якубович № 02022

531.      арх.Константин Петров Бояджиев № 01405

532.      арх.Костадин Иванов Палазов   № 01476

533.      арх.Костадин Иванов Сандев    № 00050

534.      арх.Костадин Първанов Йоцов   № 00948

535.      арх.Костадин Христов Христов   № 01545

536.      арх.Красимир Бойков Раев   № 02028

537.      арх.Красимир Вътев Добрев   № 01013

538.      арх.Красимир Генов Стефанов*   № 01084

без общини Венец и Нови Пазар

539.      арх.Красимир Георгиев Пампоров № 01527

540.      арх.Красимир Димитров Димитров № 01600

541.      арх.Красимир Николов Георгиев   № 01915

542.      арх.Красимир Станчев Николаев № 01211

543.      арх.Красимира Вълева Любенова № 01196

544.      арх.Красимира Иванова Попова   № 00485

545.      арх.Красимира Константинова Жекова   № 01833

546.      арх.Красимира Матева Караматева-Петрова   № 01073

547.      арх.Красимира Ненчева Кръшкова № 00213

548.      арх.Красимира Николова Петкова   № 00486

549.      арх.Красимира Христева Прокопиева   № 01466

550.      арх.Красимира Христова Костова-Касапова   № 02070

551.      арх.Кристиян Григоров Миленов   № 02143

552.      арх.Кристияндар Маринов Керемидски   № 01261

553.      арх.Крумяна Любенова Бумбарова   № 01381

554.      арх.Кръстьо Любенов Танков*   № 01093

без община Белово

555.      арх.Кунка Минчева Янева   № 00489

556.      арх.Лазар Тодоров Ковачев   № 01094

557.      арх.Лалка Атанасова Юмерска   № 00214

558.      арх.Лариса Михайлова Ванкова   № 02094

559.      арх.Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева   № 01396

560.      арх.Ленко Илиев Зарков   № 00492

561.      арх.Лидия Минчева Кръстева-Шилева*   № 00215

без община Брезово

562.      арх.Лилия Лазарова Кадийска   № 01372

563.      арх.Лилия Стоянова Стоянова-Господинова   № 01683

564.      арх.Лило Йончев Попов   № 02158

565.      арх.Лорен Илиев Милев   № 00873

566.      арх.Лъчезар Василев Лалев   № 01643

567.      арх.Лъчезар Петров Григоров   № 00495

568.      арх.Лъчезар Тодоров Митовски № 01485

569.      арх.Люба Атанасова Еленкова   № 00101

570.      арх.Люба Боянова Шекерова № 01617

571.      арх.Люба Русева Сийрекова   № 01318

572.      арх.Любен Стоянов Болгуров   № 01395

573.      арх.Любимка Борисова Бурова   № 00991

574.      арх.Любка Илиева Върбенова-Стефанова   № 00167

575.      арх.Люблена Иванова Пунчева   № 00500

576.      арх.Любомир Асенов Горчев   № 00501

577.      арх.Любомир Веселинов Бодуров   № 01315

578.      арх.Любомир Дамянов Любенов   № 01916

579.      арх.Любомир Димитров Андрейчин   № 01717

580.      арх.Любомир Димитров Огорелков № 01290

581.      арх.Любомир Здравков Здравков   № 01060

582.      арх.Любомир Огнянов Станиславов   № 02113

583.      арх.Любомир Стоянов Попов*   № 01188

без община Котел

584.      арх.Любомира Василева Ненчева   № 00424

585.      арх.Людмил Иванов Дишлиев   № 01273

586.      арх.Людмил Иванов Киров   № 00840

587.      арх.Людмил Леонид Йорданов № 01496

588.      арх.Людмила Асенова Савова-Георгиева № 02044

589.      арх.Людмила Атанасова Попова   № 00071

590.      арх.Людмила Иванова Сердарова–Манова   № 01052

591.      арх.Людмила Мицова Генова   № 01356

592.      арх.Людмила Нихтенова Панайотова   № 00794

593.      арх.Людмила Петрова Лимонова № 01553

594.      арх.Людмила Стаматова Петкова   № 00217

595.      арх.Людмила Тончева Кьосева-Николова № 00058

596.      арх.Магда Дойчева Дойчева   № 01448

597.      арх.Магдалена Бориславова Пейчева-Токова   № 01761

598.      арх.Магдалена Георгиева Георгиева № 00514

599.      арх.Магдалена Николаева Бошнакова   № 00515

600.      арх.Мадлен Костова Няголова   № 01494

601.      арх.Малин Костадинов Малинов   № 00039

602.      арх.Манол Николов Ганчев   № 01463

603.      арх.Маргарита Александрова Козовска   № 01123

604.      арх.Маргарита Илиева Илиева   № 01489

605.      арх.Маргарита Латева Маргаритова   № 01435

606.      арх.Маргарита Николаева Чавдарова   № 01397

607.      арх.Маргарита Романовна Сцепуржинская   № 01714

608.      арх.Маргарита Христова Бъчварова-Парушева № 01114

609.      арх.Маргарита Христова Христова   № 01470

610.      арх.Маргарита Цанева Живкова   № 00958

611.      арх.Мариана Дионисиева Цветкова-Стоянова № 02178

612.      арх.Мариана Иванова Ботева-Стамболджиева   № 00218

613.      арх.Мариана Кръстева Кехайова   № 01975

614.      арх.Мариана Христова Вампорова-Лазарова   № 00906

615.      арх.Мариела Георгиева Андреевска   № 01014

616.      арх.Мариета Иванова Бояджиева   № 01227

617.      арх.Мариета Здравкова Димитрова-Попова   № 00093

618.      арх.Марика Коста Попова   № 01836

619.      арх.Марин Василев Попов   № 01869

620.      арх.Марин Великов Сотиров   № 01269

621.      арх.Марин Пасков Бакалов   № 01134

622.      арх.Марина Игнатова Николова № 02115

623.      арх.Марина Николаевна Томова   № 01456

624.      арх.Мария Александрова Вълчева   № 01606

625.      арх.Мария Анастасова Стоева   № 00925

626.      арх.Мария Ангелова Трифонова*   № 00169

без община Долна Митрополия

627.      арх.Мария Вълкова Шишманова   № 00812

628.      арх.Мария Георгиева Маркова   № 00842

629.      арх.Мария Димитрова Христоскова-Хараламбова   № 01743

630.      арх.Мария Друмева Николова*   № 00773

без община Ситово

631.      арх.Мария Живкова Хлебарова*   № 00126

без село Боженци

632.      арх.Мария Иванова Божанова № 01446

633.      арх.Мария Иванова Илиева   № 01338

634.      арх.Мария Костадинова Стефанова*   № 00256

без община Бяла

635.      арх.Мария Коцева Карамфилова   № 01035

636.      арх.Мария Куманова Игнатова   № 01016

637.      арх.Мария Лальова Енчевска-Петрова   № 01190

638.      арх.Мария Луканова Атанасова № 01181

639.      арх.Мария Любомирова Искрова-Попиванова   № 01112

640.      арх.Мария Михайлова Стоянова № 00219

641.      арх.Мария Нешева Нешева*   № 02179

без община Ивайловград

642.      арх.Мария Николова Попова   № 01124

643.      арх.Мария Петрова Сакелариева*   № 00052

без община Якоруда

644.      арх.Мария Стоянова Баева   № 02116

645.      арх.Мария Стоянова Филипова № 01554

646.      арх.Мария Тодорова Захариева № 00530

647.      арх.Мария Христова Борисова-Златева*   № 01186

без община Твърдица

648.      арх.Мария Христова Димова   № 00874

649.      арх.Мария Христова Нанева   № 01242

650.      арх.Мария Христова Чапкънова-Люнчева*  № 01742

без община Девин

651.      арх.Марияна Гавраилова Бонева   № 01251

652.      арх.Марияна Иванова Йорданова   № 01751

653.      арх.Марта Любомирова Теодосиева   № 00220

654.      арх.Мартин Недков Недков   № 02224

655.      арх.Маруся Великова Бобева-Влахова   № 01702

656.      арх.Маруся Цанкова Манова   № 01199

657.      арх.Матей Антонов Савов   № 01635

658.      арх.Мая Желязкова Добрикова-Вълчева   № 01036

659.      арх.Мая Илиева Коцева   № 01203

660.      арх.Мая Любенова Петрова   № 01163

661.      арх.Мая Маринова Атанасова*   № 00257

без община Ветово

662.      арх.Меглена Николова Витанова № 00917

663.      арх.Методи Иванов Методиев № 01912

664.      арх.Методи Иванов Николов   № 01341

665.      арх.Методи Щилиянов Тотев   № 01807

666.      арх.Миглена Кръстева Петрова   № 01253

667.      арх.Милен Витлеемов Чалъков   № 01530

668.      арх.Милен Димитров Русенов   № 00797

669.      арх.Милен Игнатов Стефанов № 02061

670.      арх.Милен Лалев Мънков   № 01095

671.      арх.Милен Николов Узунов   № 00891

672.      арх.Милен Трифонов Маринов   № 00975

673.      арх.Милена Константинова Борисова   № 01207

674.      арх.Милка Атанасова Белотелева   № 00538

675.      арх.Милка Иванова Кушева   № 00094

676.      арх.Милка Петрова Каблешкова   № 01890

677.      арх.Милко Иванов Митков   № 01871

678.      арх.Мими Панайотова Милева   № 01517

679.      арх.Мими Димитрова Манчева-Герасимова   № 00151

680.      арх.Минка Костова Пойдовска № 01727

681.      арх.Минчо Нетов Ненчев   № 00540

682.      арх.Мира Данаилова Симова   № 01303

683.      арх.Мира Христова Габрашкова*   № 00266

без община Кайнарджа

684.      арх.Мирослав Алексиев Бойчев   № 02200

685.      арх.Мирослава Николова Шамаранова*   № 01802

без община Смолян

686.      арх.Мирослава Христова Тотева   № 01368

687.      арх.Митко Иванов Славчев*   № 00103

без община Димово

688.      арх.Митко Киранов Дончев   № 00170

689.      арх.Митко Тодоров Шекеров   № 00928

690.      арх.Михаил Владимиров Михайлов № 01579

691.      арх.Михаил Владимиров Рилски   № 02177

692.      арх.Михаил Цветанов Радулов   № 01061

693.      арх.Мичо Николов Стефанов № 02128

694.      арх.Младен Василев Велев   № 00959

695.      арх.Младен Жеков Кърпачев № 01642

696.      арх.Момчил Ангелов Стоянов   № 01866

697.      арх.Момчил Цветанов Стоилков № 01746

698.      арх.Надежда Георгиева Футекова-Христова   № 02159

699.      арх.Надя Димитрова Василева   № 01346

700.      арх.Надя Стаматова Стаматова   № 00073

701.      арх.Настя Николова Радева-Цонкова   № 00547

702.      арх.Насю Тодоров Саргалиев    № 01096

703.      арх.Наталия Димитрова Калчева-Петкова   № 00171

704.      арх.Невена Руменова Гашарова № 02086

705.      арх.Невяна Илиева Иванчева № 00863

706.      арх.Недялко Иванов Бончев   № 02180

707.      арх.Недялко Костадинов Куцаров   № 00127

708.      арх.Незабравка Николова Костова   № 00225

709.      арх.Нели Иванова Тангърова № 01358

710.      арх.Нели Петкова Рангелова № 00552

711.      арх.Нели Теоклиева Бояджиева   № 01726

712.      арх.Нели Тодорова Янева   № 00226

713.      арх.Нелия Любенова Димитрова   № 02144

714.      арх.Нелсон Асенов Петров   № 01905

715.      арх.Ненко Иванов Ненков   № 00258

716.      арх.Ненчо Константинов Начев*   № 01309

без община Земен

717.      арх.Нестор Иванов Стаев   № 02019

718.      арх.Никола Благоев Михалевски   № 00926

719.      арх.Никола Василев Колев   № 01329

720.      арх.Никола Георгиев Ликоманов   № 02023

721.      арх.Никола Димитров Балджиев № 01037

722.      арх.Николай Симеонов Николов   № 00762

723.      арх.Николай Атанасов Манолов   № 01210

724.      арх.Николай Божидаров Касабов   № 00910

725.      арх.Николай Василев Вътев   № 01017

726.      арх.Николай Веселинов Куцаров   № 01728

727.      арх.Николай Дончев Чолашки   № 01031

728.      арх.Николай Иванов Няголов   № 01217

729.      арх.Николай Йорданов Герджиков № 01228

730.      арх.Николай Йорданов Манолов*  № 01097

без община Сатовча

731.      арх.Николай Кирилов Дамов   № 02148

732.      арх.Николай Крумов Каменов   № 01169

733.      арх.Николай Михайлов Ангелов   № 01426

734.      арх.Николай Никифоров Меразчиев   № 00128

735.      арх.Николай Николаев Дамов   № 01853

736.      арх.Николай Стефанов Георгиев   № 01631

737.      арх.Николай Стефанов Рижиков   № 01062

738.      арх.Николай Стефанов Стоянов   № 00095

739.      арх.Николай Тодоров Петров   № 01198

740.      арх.Николай Тонев Ситев   № 01657

741.      арх.Николай Христов Бечев   № 00927

742.      арх.Николина Петрова Павлова-Алексиева № 00557

743.      арх.Николинка Цветкова Лозанова   № 01369

744.      арх.Нина Василева Константинова-Васева   № 01344

745.      арх.Нина Георгиева Танчева*   № 00717

без община Минерални бани

746.      арх.Нина Иванова Гандева   № 00559

747.      арх.Огнян Василев Бакалов*   № 01323

без община Свиленград

748.      арх.Огнян Геров Грозев   № 00562

749.      арх.Огнян Илиев Христов   № 01977

750.      арх.Огнян Йорданов Карастоянов*   № 01644

без община Златарица

751.      арх.Огнян Маринов Гърбев*   № 01926

без община Смядово

752.      арх.Огнян Стефанов Брънчев   № 02056

753.      арх.Огнян Тодоров Симеонов № 00563

754.      арх.Оксана Владимировна Балабанова   № 01324

755.      арх.Оксана Степановна Книш-Томова   № 01019

756.      арх.Олга Александровна Илиева   № 01730

757.      арх.Олга Андонова Берберова   № 01219

758.      арх.Олга Борисовна Стоянова № 01639

759.    арх.Олга Всеволодова Анева*          № 02238

без община Перущица

760.      арх.Олга Петрова Дякова   № 01177

761.      арх.Олга Радиева Андонова № 00763

762.      арх.Олег Танев Каразапрянов   № 01464

763.      арх.Орлин Йорданов Йорданов № 01293

764.      арх.Орлин Маринов Неделчев № 00876

765.      арх.Павел Диев Станчев   № 01120

766.      арх.Павел Йорданов Михайлов № 01895

767.      арх.Павлин Георгиев Павлов   № 01182

768.      арх.Павлина Желева Владова   № 01521

769.      арх.Павлина Христова Стоянова № 01460

770.      арх.Параскева Димитрова Миленкова   № 01477

771.      арх.Парашкева Луканова Божкова-Димова   № 00569

772.      арх.Паруш Христов Зафиров*  № 00059

без община Средец

773.      арх.Паскал Марков Паскалев   № 01020

774.      арх.Пенка Борисова Папова   № 00260

775.      арх.Пенка Лукова Станчева № 02230

776.      арх.Пенка Серафимова Димитрова   № 01872

777.      арх.Пенко Иванов Терзиев   № 01874

778.      арх.Пеньо Илиев Пенев   № 01641

779.      арх.Пепа Ненкова Каджебова   № 01739

780.      арх.Петко Анков Джумерков   № 00886

781.      арх.Петко Жеков Йовчев   № 00743

782.      арх.Петко Илиев Петков   № 00765

783.      арх.Петко Ламбрев Петков   № 01343

784.      арх.Петко Марчев Любенов   № 01193

785.      арх.Петко Начев Симеонов № 01022

786.      арх.Петко Стоянов Гунев   № 00575

787.      арх.Петко Тенев Чавдаров № 01560

788.      арх.Петрана Михайлова Николова № 01453

789.      арх.Петранка Енчева Владимирова   № 01834

790.      арх.Петър Ангелов Буров   № 00993

791.      арх.Петър Димитров Червеняшки*   № 01755

без община Бяла Слатина

792.      арх.Петър Златев Бакърджиев   № 01023

793.      арх.Петър Иванов Въжаров   № 01948

794.      арх.Петър Иванов Мурджев   № 01074

795.      арх.Петър Илиев Радев   № 00154

796.      арх.Петър Киряков Киряков   № 01024

797.      арх.Петър Костадинов Петров   № 01055

798.      арх.Петър Любенов Чернинков № 00267

799.      арх.Петър Любомиров Футеков   № 01336

800.      арх.Петър Огнянов Петров*   № 01723

без община Брезник

801.      арх.Петър Радков Каменов*   № 02181

без общини Брусарци и Георги Дамяново

802.      арх.Петър Стефанов Олеков   № 00578

803.      арх.Петър Стоянов Гигов*   № 02208

без община Калояново

804.      арх.Петър Тодоров Петров   № 00172

805.      арх.Петър Филипов Влахов   № 01658

806.      арх.Петър Щерев Михайлов № 02203

807.      арх.Петя Димитрова Велева   № 01425

808.      арх.Петя Димитрова Сотирова № 01155

809.      арх.Петя Митева Георгиева № 01846

810.      арх.Петя Петрова Златарска № 02241

811.      арх.Пею Троянов Марков   № 01473

812.      арх.Пламен Ангелов Аврониев*   № 00930

без община Алфатар

813.      арх.Пламен Генов Генов   № 00581

814.      арх.Пламен Димитров Пашев   № 01732

815.      арх.Пламен Иванов Ангелов   № 01913

816.      арх.Пламен Иванов Станчев   № 01662

817.      арх.Пламен Иванов Цанев   № 00899

818.      арх.Пламен Ламбрев Попов   № 00582

819.      арх.Пламен Милчев Стоянов*   № 02243

без община Криводол

820.      арх.Пламен Николайчов Ценов   № 02240

821.      арх.Пламен Недков Тодоров   № 01927

822.      арх.Пламен Петров Иванов   № 01636

823.      арх.Пламен Тодоров Петров*   № 01230

без община Ген.Тошево

824.      арх.Пламен Тончев Михайлов № 00584

825.      арх.Пламен Тотев Маринов*  № 00976

без общини Иваново и Две могили

826.      арх.Пламенка Георгиева Агалова*   № 00174

без община Беляне

827.      арх.Правда Стоянова Гичева   № 01595

828.      арх.Рада Ненкова Михайлова   № 00585

829.      арх.Радан Ганев Донев   № 00245

830.      арх.Радка Ганчева Тимнева   № 01839

831.      арх.Радка Господинова Левиева   № 01966

832.      арх.Радка Радева Стоянова № 01558

833.      арх.Радка Цветкова Стоянова № 02226

834.      арх.Радко Веселинов Тодоров   № 01434

835.      арх.Радомир Танков Серафимов   № 01782

836.      арх.Радосвета Георгиева Хаджиева № 01144

837.      арх.Радослав Рачев Пътев   № 00129

838.      арх.Радослав Тодоров Рашев   № 02057

839.      арх.Радослав Франц Радулски   № 02209

840.      арх.Радост Андреева Минкова   № 02146

841.      арх.Радостина Досева Досева   № 00587

842.      арх.Ралица Асенова Методиева-Ставракева   № 01450

843.      арх.Ралица Петрова Баракова-Попова   № 00590

844.      арх.Ралица Светлозарова Панайотова   № 01125

845.      арх.Рилка Емилова Филипова № 01272

846.      арх.Роберт Георгиев Алтънов   № 00877

847.      арх.Роберт Херцел Чакъров   № 00231

848.      арх.Розалин Илиев Гьопсов   № 00233

849.      арх.Розина Павлова Червенкова   № 00596

850.      арх.Росен Димитров Узунов   № 02059

851.      арх.Росен Панайотов Минков   № 00942

852.      арх.Росен Стоянов Филипов   № 01204

853.      арх.Росен Христов Недялков № 01039

854.      арх.Росица Георгиева Пеева-Попова   № 00726

855.      арх.Росица Господинова Златанова-Милкова   № 00768

856.      арх.Росица Йорданова Йовчева   № 00744

857.      арх.Росица Кътева Динева   № 01183

858.      арх.Росица Тодорова Василиева № 00897

859.      арх.Румен Василев Василев   № 01722

860.      арх.Румен Василев Шекеров   № 01132

861.      арх.Румен Георгиев Александров   № 02182

862.      арх.Румен Груев Григоров   № 01469

863.      арх.Румен Димитров Михайлов № 00604

864.      арх.Румен Дончев Русев   № 00234

865.      арх.Румен Мирчев Маринов   № 01928

866.      арх.Румен Михайлов Галов   № 02030

867.      арх.Румен Петков Йотов   № 01305

868.      арх.Румен Трендафилов Дафов   № 01561

869.      арх.Румяна Ангелова Запрянова-Тодорова № 00941

870.      арх.Румяна Ангелова Иванова-Николова № 02033

871.      арх.Румяна Атанасова Бонева   № 01929

872.      арх.Румяна Василева Маринова № 02027

873.      арх.Румяна Генова Статева   № 02080

874.      арх.Румяна Георгиева Виячева   № 01176

875.      арх.Румяна Димитрова Кутрева   № 00609

876.      арх.Румяна Димитрова Тихолова № 02103

877.      арх.Румяна Зачкова Зачева*   № 01209

без община Кнежа

878.      арх.Румяна Иванова Бузева   № 00900

879.      арх.Румяна Иванова Пройкова № 02211

880.      арх.Румяна Трайкова Пеева   № 01378

881.      арх.Румяна Цочева Петкова–Чобанова № 01335

882.      арх.Руси Кирилов Делев   № 01364

883.      арх.Руслан Илиев Гинчев   № 01458

884.      арх.Савко Спиридонов Бояджиев*   № 01976

без община Каолиново

885.      арх.Светла Иванова Радулова*   № 00617

без община Гулянци

886.      арх.Светла Калинова Тихолова № 00618

887.      арх.Светла Парашкевова Бояджиева   № 01909

888.      арх.Светлана Ангелова Вълева   № 00131

889.      арх.Светлана Владимирова Александрова   № 00621

890.      арх.Светлана Иванова Черкезова № 01454

891.      арх.Светлана Йонкова Димова   № 01852

892.      арх.Светлана Трайкова Русева   № 00622

893.      арх.Светлозар Горчев Рафаилов № 00727

894.      арх.Светлозар Йорданов Гавазов   № 00626

895.      арх.Светлозар Стоянов Тузсузов   № 00728

896.      арх.Светломир Младенов Никодимов   № 00633

897.      арх.Светозар Иванов Панайотов   № 00261

898.      арх.Светослав Борисов Герганов*  № 00177

без община Пордим

899.      арх.Светослав Иванов Фъсов   № 01830

900.      арх.Светослав Петров Ризов   № 02121

901.      арх.Светослава Василева Коларова   № 01525

902.      арх.Светослава Димитрова Андрейчин   № 01715

903.      арх.Севдалина Илиева Александрова   № 01753

904.      арх.Сийка Панайотова Халтъкова   № 00769

905.      арх.Сийя Величкова Тилкова   № 00635

906.      арх.Силвия Божидарова Сокерова-Младенова   № 01409

907.      арх.Силвия Николаева Алексиева № 00776

908.      арх.Симеон Борисов Тодоров   № 01078

909.      арх.Симеон Христов Петков   № 01308

910.      арх.Симона Кирилова Стоянова № 01406

911.      арх.Скъпидар Димитров Алексиев   № 01894

912.      арх.Славейко Борисов Гълъбов   № 00641

913.      арх.Слави Христозов Славов   № 01331

914.      арх.Славко Атанасов Палуков   № 00644

915.      арх.Славчо Димитров Мерджанов   № 01819

916.      арх.Славян Славчев Бурулянов   № 01102

917.      арх.Смела Тодорова Куюмджиева   № 01669

918.      арх.Снежа Стойчева Георгиева № 01556

919.      арх.Снежанка Кунева Христова   № 00078

920.      арх.Снежанка Симеонова Христова-Дамянова № 00646

921.      арх.Снежинка Петрова Йорданова   № 01495

922.      арх.Соня Ненкова Илиева   № 01057

923.      арх.Сотир Георгиев Камбуров № 00740

924.      арх.Спас Милушев Генов   № 01806

925.      арх.Ставри Борисов Ставрев   № 00654

926.      арх.Стамена Кралева Желева   № 01131

927.      арх.Станимир Петров Стамов   № 01200

928.      арх.Станимир Стойчев Вичев   № 01767

929.      арх.Станислав Димитров Икономов № 01701

930.      арх.Станислав Николов Николов   № 01543

931.      арх.Станислав Петров Луков   № 01145

932.      арх.Станислава Тодорова Янева   № 01546

933.      арх.Станка Ламбова Скерлева 00719

934.      арх.Станчо Цеков Веков   № 00105

935.      арх.Стела Борисова Ташева   № 01363

936.      арх.Стела Величкова Банкова   № 02147

937.      арх.Стефан Василев Беязов   № 00659

938.      арх.Стефан Димитров Русев   № 00132

939.      арх.Стефан Златанов Терзиев   № 02131

940.      арх.Стефан Спасов Стефанов № 01457

941.      арх.Стефан Христов Обрешков*   № 01876

без община Кубрат

942.      арх.Стефанка Панайотова Очипалска № 01893

943.      арх.Стефка Ангелова Керелова-Василева   № 01821

944.      арх.Стефка Борисова Иванова   № 00665

945.      арх.Стефка Стоянова Пенчева   № 01282

946.      арх.Стефка Цонева Донева   № 00246

947.      арх.Стилиян Димитров Николов*   № 02129

без община Антоново

948.      арх.Стилиян Христов Христов   № 01455

949.      арх.Стойко Димитров Маронов   № 01479

950.      арх.Стойчо Велинов Манов   № 01056

951.      арх.Стойчо Неделчев Делев   № 01951

952.      арх.Стойчо Николов Попов   № 00730

953.      арх.Стоян Атанасов Георгиев   № 00770

954.      арх.Стоян Димитров Влайков   № 01248

955.      арх.Стоян Димитров Гогов   № 01147

956.      арх.Стоян Кирилов Стоянов   № 01891

957.      арх.Стоян Костов Жечев   № 00741

958.      арх.Стоян Тодоров Василиев   № 00235

959.      арх.Събин Николов Попов   № 02183

960.      арх.Сърнела Николова Докова   № 00669

961.      арх.Танко Стефанов Серафимов   № 02184

962.      арх.Таня Добрева Йорданова-Русинова   № 00802

963.      арх.Таня Иванова Катранджиева*   № 01148

без община Крумовград

964.      арх.Таня Колева Кондарева № 00673

965.      арх.Таня Петкова Влаева   № 00675

966.      арх.Таня Петкова Монева   № 00179

967.      арх.Таня Симеонова Лазарова   № 01389

968.      арх.Таня Симова Минкова   № 01478

969.      арх.Татяна Антонова Маринова № 00977

970.      арх.Татяна Борисова Даскалова-Митова   № 01779

971.      арх.Татяна Василева Кирилова   № 01557

972.      арх.Татяна Георгиева Попова   № 00180

973.      арх.Татяна Петрова Иванова   № 01079

974.      арх.Татяна Стоянова Михайлова   № 00236

975.      арх.Татяна Стоянова Узунова   № 01292

976.      арх.Татяна Цокова Пуева   № 01510

977.      арх.Тенчо Георгиев Димов   № 01319

978.      арх.Теодор Димитров Димитров № 00182

979.      арх.Теофана Николова Атанасова № 00678

980.      арх.Теофил Петков Теофилов № 01850

981.      арх.Тинка Митева Кънчева-Михайлова   № 01129

982.      арх.Тихомир Иванов Стоянов   № 00237

983.      арх.Тодор Георгиев Сарамбелиев   № 01065

984.      арх.Тодор Георгиев Толев   № 01452

985.      арх.Тодор Господинов Господинов   № 01694

986.      арх.Тодор Димитров Грозев   № 01985

987.      арх.Тодор Димов Даскалов   № 02079

988.      арх.Тодор Иванов Тодоров   № 00940

989.      арх.Тодор Константинов Карагьозов   № 01392

990.      арх.Тодор Несторов Личев   № 00682

991.      арх.Тодор Петров Тодоров   № 01754

992.      арх.Тодор Стефанов Байрактаров   № 01330

993.      арх.Тодор Стефанов Радулов   № 00183

994.      арх.Тодор Стоев Попов   № 00138

995.      арх.Тодор Христов Терзиев*   № 00771

без община Сунгуларе

996.      арх.Тодорка Георгиева Делевска   № 01066

997.      арх.Тодорка Станчева Русева-Дончева   № 02186

998.      арх.Толя Ярославова Костова-Начева   № 00184

999.      арх.Томи Димитров Томов   № 01984

1000.   арх.Тоня Василева Тихолова-Пенева   № 01877

1001.   арх.Тоня Груева Папукчиева-Бодурова № 01175

1002.   арх.Тоска Георгиева Мумджиева   № 01634

1003.   арх.Тошо Стефанов Станев *  № 00185

без община Долни Дъбник

1004.   арх.Траян Иванов Георгиев   № 00264

1005.   арх.Фанка Иванова Дочева   № 02138

1006.   арх.Филип Цветков Филипов   № 01663

без община Ружинци и Макреж

1007.   арх.Филипа Димова Гугучкова № 01130

1008.   арх.Хасун Алауи Хасун   № 01244

1009.   арх.Христина Георгиева Стоянова № 01788

1010.   арх.Христина Йорданова Велинова № 01462

1011.   арх.Христо Герасимов Драганов   № 00153

1012.   арх.Христо Гюлев Генов   № 01106

1013.   арх.Христо Димитров Хаджихристев   № 01801

1014.   арх.Христо Иванов Лазаров   № 01390

1015.   арх.Христо Иванов Чапаров   № 01978

1016.   арх.Христо Иванов Чепилев   № 01520

1017.   арх.Христо Костадинов Христов   № 02025

1018.   арх.Христо Милчев Илиев   № 02218

1019.   арх.Христо Михайлов Узунов   № 01744

1020.   арх.Христо Михалев Караянков № 01738

1021.   арх.Христо Петков Бараков    № 01299

1022.   арх.Христо Станимиров Христов   № 00716

1023.   арх.Христо Христов Генчев   № 01355

1024.   арх.Христо Юлиянов Христов    № 01192

1025.   арх.Хубена Иванова Салджиева   № 01103

1026.   арх.Цанко Костов Лефеджийски   № 00134

1027.   арх.Цанко Пейчев Русинов   № 01814

1028.   арх.Цанко Петров Ташев   № 00061

1029.   арх.Цветан Григоров Симеонов № 02041

1030.   арх.Цветан Димитров Берберов № 01281

1031.   арх.Цветан Емилов Басарев   № 01713

1032.   арх.Цветан Илиев Радев   № 01629

1033.   арх.Цветана Атанасова Примова   № 00239

1034.   арх.Цветана Димитрова Ковачева   № 01863

1035.   арх.Цветанка Йорданова Василева   № 01640

1036.   арх.Цветанка Мирчева Черкезова № 01587

1037.   арх.Цветелина Емилова Николова № 01750

1038.   арх.Цветелина Петрова Димитрова   № 01348

1039.   арх.Цвети Първанов Русинов   № 00880

1040.   арх.Ценка Димова Джотолова   № 01664

1041.   арх.Цонко Панайотов Солаков   № 00240

1042.   арх.Чавдар Борисов Тенев   № 01451

1043.   арх.Чавдар Василев Симеонов № 00611

1044.   арх.Чинка Тодорова Шишкова   № 01974

1045.   арх.Шинка Момчилова Недялкова   № 01745

1046.   арх.Юлиана Венелинова Иванова   № 00731

1047.   арх.Юлиана Иванова Сандева   № 00700

1048.   арх.Юлиана Любенова Петрова   № 01837

1049.   арх.Юлия Герхард Райчева   № 01598

1050.   арх.Юлия Тодорова Стефанова   № 01808

1051.   арх.Юлиян Василев Сиромахов   № 00701

1052.   арх.Юлиян Георгиев Гаджев   № 01418

1053.   арх.Юлияна Иванова Агушева*   № 01873

без общини Угърчин и Летница

1054.   арх.Юри Георгиев Киряков   № 01149

1055.   арх.Юри Георгиев Любомирски   № 01637

1056.   арх.Юрий Иванов Дамянов   № 00702

1057.   арх.Явор Иванов Банков   № 00703

1058.   арх.Явор Христов Дичев   № 01100

1059.   арх.Янка Теофилова Сачкова   № 00707

1060.   арх.Янка Иванова Янева*   № 01075

без община Хитрино

1061.   арх.Янко Маринов Петров   № 01382

1062.   арх.Янчо Груйчев Апостолов 01311

1063.   арх.Ясен Александров Нейнски   № 01619

1064.   арх.Ясен Николов Шатъров   № 01721

 

 

*Уточнение: На основание чл.230, ал.3 от Закона за устройство на територията и чл.19, ал.2 от Устава на КАБ „Главните архитекти на общини, заемащи длъжността на непълно работно време в общ размер до два дни в седмицата включително, когато в общината няма друг архитект, те губят всякаква проектантска правоспособност за територитириалния обхват на администрацията, в която работят и си запазват пълната проектантска правоспособност за останалата територия на страната”, това се отразява в Регистъра на действащите архитекти с пълна проектантска правоспособнност. В посочените общини тези архитекти нямат проектанска правоспособност.