Una mica de dialectologia valenciana

La major aportació al coneixement del valencià a internet

 

 

El propòsit d'Una mica de dialectologia valenciana és la divulgació de la dialectologia valenciana entre professionals i aficionats a l'estudi de la nostra llengua. Si voleu col.laborar amb mi i aportar dades i matisacions sobre els meus articles o sobre els vostres parlars locals sols haveu de dirigir-vos a la meua adreça de correu, gràcies!

@

No oblideu que per llegir els assajos inclosos en est apartat cal que disposeu de les fonts de l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI). Baixeu les fonts des dels links corresponents (*):

AFI Fonts per a PC

AFI Fonts per a Mac

 

(*) Una vegada transferit l'arxiu piqueu sobre ell i les fonts s'instal.laran automàticament. Recordeu que sols amb l'Explorer de Microsoft podreu reconéixer les fonts fonètiques.

 

 

Índex

 

1. Els Parlars Valencians

Síntesi de dialectologia valenciana

2. Atles Lingüístic Valencià

Dèsset mapes dialectals amb els principals trets lingüístics associats al valencià (ara amb dos nous mapes)

3. Origen i vitalitat del betacisme

Sobre la confusió de /b/ i /v/ en valencià modern.

4. El ieisme no etimològic en valencià

Un intent d'explicar l'origen i extensió d'esta moderna innovació.

5. La pèrdua del fonema prepalatal fricatiu sord en valencià

Rendiment de l'oposició /S/-/s/ en valencià.

6. La /-a/ final i les harmonies vocàliques

Anàlisi d'un dels trets més destacables del vocalisme valencià.

7. Sobre la -r final valenciana

Anàlisi d'esta controvertida qüestió.

8. El valencià de la Plana poble a poble

Una xicoteta sèrie de monografies dialectals de les poblacions més importants de la Plana de Castelló.

9. Atles Lingüístic de la Plana

Descripció detallada de les isoglosses dialectals a la Plana.

10. Guia de fonemes i al.lòfons del valencià

Descripció dels fonemes i al.lòfons del valencià.

11. Els nostres parlars germans

Una visió sobre els parlars de les Illes Balears i Catalunya.

12. El valencià a l’espectrògraf

Una seguida d’observacions entorn a la naturalesa fonètica del valencià amb l’ús d’un espectrògraf, eina fonamental de les investigacions fonètiques. Comencem estes investigacions amb les dades espectrogràfiques de l’oposició dels fonemes /S/ i /s/.

13. Bibliografia