Americký slang / American slang

Několik základních slov
Some basic words

Bitch
Shit
Fuck

Pozn.: Slova 'bitch' , 'shit' a 'fuck' a všechny jejich odvozeniny lze přinejmenším považovat za
vulgární, proto budou v textu, označeny zkratkami pouze výrazy obscénní, žertovné atd.

Bitch

Bitch s.
It's real bitch. s.
To bitch at s. o. v.
Son of a bitch! interj.
To bitch s. o. out (for s. t.)
čubka, děvka, kurva, mrcha
Je to kurevská otrava.
ječet na někoho, nadávat někomu
Do prdele! (Cubčí synu !)
seřvat, sprcat někoho (za něco)

I went to work late and my boss bitched me out.
Přišel jsem do práce pozdě a můj šéf mě seřval.

Life's a bitch and then you die.

Život stojí za hovno a stejně nakonec chcípneš.

 

Shit

Shit s.
Oh shit ! interj.
Holy shit! interj., obsc.
Shitloads s.
hovno, sračky
Do prdele !
"(Svatý hovno!)
hodně, tři prdele, plná prdel

This book's got shitloads of American slang words.
V této knize jsou tři prdele slov americkýho slangu.

Eat shit! imper.
Eat shit and die! interj.
Dip shit s.
To feel like shit idiom.
To be hot shit pred. adj.

Vyliž mi prdel! (Sežer hovno!)
"(Sežer hovno a chcípni !)
idiot, vylízaná palice
cítit se na hovno
být jednička (horké hovno) /často ironicky/

Vanilla Ice thinks he is hot shit, but he's not shit.
Vanilla Ice si myslí, ze je jednička, ale stojí za hovno.

Not to be shit pred. adj.

stát za hovno

Compared to this book, other books aren't shit.
Proti týhle knížce stojí ty ostatní za hovno.

Shitstain s.
Shit for brains idiom, zert.

hajzl, čurák (skvrna od hovna)
hroznej idiot (sračky místo rnozku)

Listen, shit for brains, you owe me an apology.
Poslouchej, ty idiote, dluzíš mi omluvu.

Chicken shit s.
Bullshit s.
Crock of shit idiom
Horseshit s.
Shit a brick! interj., žert.
To be full of shit pred. adj.

srab, posera (slepičí hovno)
kecy (volský hovno)
"(hrnec hoven)
"(koňský hovno)
Do prdele! (Srát cihlu)
být lhář (být plný hoven)

He says he knows 16 languages, but he's full of shit.
Říká, že zná 16 jazyků, ale je to lhář.

To talk shit idiom

kecat (říkat sračky)

He says he knows 16 languages, but he's talking shit.
Říká, že zná 16 jazyků, ale kecá.

To shoot the shit idiom

pokecat si, tlachat
(rozstřelit hovno)

We sat in the bar for six hours and shot the shit.
Seděli jsme v baru šest hodin a tlachali.

To go apeshit over s. t. idiom

hrábnout někomu z něčeho (stát se z něčeho seroucí opicí)

His girlfriend cheated on him and he went apeshit over it.

To take a shit idiom
To be shitting s. o. v. p.

srát
dělat si z někoho prdel

I didn't really win the lottery, I am just shitting you.
Nevyhrál jsem v loterii, dělal jsem si z tebe prdel.

No shit? idiom
No shit. idiom
No shit! interj., iron.
No shit, Sherlock? idiom, iron.
I shit you not. idiom, žert.
To be scared shitless pred. adj.
To be bored shitless pred. adj.
To get shitfaced pred. adj.
To get your shit together idiom
To shit on s. o. v. p.
Shitting in your own bed idiom

Nekecáš? Fakt?
Nekecám.
Opravdu? Neříkej!
"
Nekecám.
být posraný strachy
být k posrání znuděný
ožrat se na sračku
sebrat se, vzchopit se (sebrat si svý hovna)
srát někomu na hlavu
srát si do vlastního hnízda

The shit out of
Pozn. : Sémantický celek 'the shit out of' lze použít mnoha způsoby. V následujících větách jsem
se pokusil ukázat vám několik různých způsobů jejich aplikace: jak s ním budete nakládat dál, je
věcí vaší jazykové zkušenosti a fantazie.

The lecture bored the shit out of me.
The movie scared the shit out of me.
To beat the shit out of s. o.
To play the shit out of your guitar.
To drive the shit out of a car.
To be shit out of luck pred. adj.

Ta přednáška byla k posrání nudná.
Ten film mě k posrání vystrašil.
zmlátit někoho, až se z toho posere
vyždímat z kytary nemožné
vyždímat z auta nemožné
mít smůlu, být v prdeli

There goes the last train, I guess we're shit out of luck.
Támhle odjíždí poslední vlak, jsme v prdeli.

To not give a shit pred. adj.

srát na něco

We're shit out of luck, but I don't give a shit.
Jsme v prdeli, ale já na to seru.

He thinks his shit doesn't stink. idiom

The shit's going to hit the fan. idiom

I'll be dipped in shit! interj.

Shitty adj.

Myslí si, že je nejlepší
(Myslí si, že jeho hovno nesmrdí.)
To bude pořádnej průser.
(Hovno se rozstříkne o stropní ventilátor)
To je teda v prdeli!
(Budu ponořenej do sraček)
posraný

If I want any shit from you, I'll squeeze your head. žert.
Až budu chtít od tebe slyšet nějaký kraviny, vymačkám ti hlavu.

 

Fuck

To fuck v.
Fuck you! imper., obsc.
Go fuck yourself! imper., obsc.
Well fuck me running! interj., žert.
Well fuck me dead! interj., zert.
Fuck that noise! interj.
šukat, prcat, mrdat
Jdi do prdele!
"
Do prdele! (Šukej mě v běhu!)
"(šukej mě mrtvýho!)
Tos posral, ne?! Na to zapomeň!

Some guy wanted to buy my Stratocaster guitar for fifty dollars, and I yelled, "Fuck that noise!"
Ňákej chlápek chtěl koupit mýho Straťáka za padesát dolarů a já mu povídám: "Ty ses posral, ne?!"

Fuck a duck! interj., žert.
Son of a mother fucking bitch! interj., obsc.
To fuck around on s. o. v. p.

Doprdele!(šukat kachnu)
"
zahejbat někomu

My wife has been fucking around on rne.
Moje žena mi zahejbá.

To fuck around v. p.

blbnout

Stop fucking around and help me clean the kitchen.
Přestaň blbnout a pomoz mi uklidit kuchyň.

To get fucked up pred., adj.
To be fucked pred. adj.
To fuck s. o. up v. p.
To fuck s. t. up v. p.
To fuck up v . p.
To fuck with s. o. v. p.
To fuck s. o. over v. p.

vožrat se, nachcat se
být v prdeli
rozbít někomu hubu
posrat, zkurvit něco
"
dělat si z někoho prdel
srát někomu na hlavu

To flip s. o. off v. p.
To give s. o. the bird v. p.
Pozn.: Obě tyto fráze jsou popisem gesta, které znamená 'Fuck off !' (Vztyčený prostředník,
zatímco ostatní prsty jsou staženy zpět, směrem do dlaně).

Fuck off! imper.
Fuckstain s., obsc., žert.
Fuck up s.
Fucker s.
Fuck wad s.
Fucking intens.
Madonna is a fucking satellite strumpet.
My fucking car won't start.
I can't get rid of this fucking cold.
Jdi do prdele!
hajzl, čurák (skvrna od spermatu)
blbec, vůl
parchant, grázl, sráč, zmrd
"
/zesilující, zdůrazňovací slovo/
Madonna je obyčejná děvka ze satelitu.
To moje zasraný auto nechce nastartovat.
Nemůžu se zbavit té kurevské rýmy.

 Pozn.: Intenzifikátor 'fucking', jak jste si již mohli všimnout, lze používat mnoha různými
způsoby. Ještě je třeba se zmínit o jedné možnosti, která je z jazykového hlediska velice
zajímavá - vkládání 'fucking' za první slabiku určitých slov.

Fan-fucking-tastic!
In-fucking-credible!
Un-fucking-believable!
In-fucking-tense!
Naprosto fantastický!
Naprosto neuvěřitelný!
"
Šíleně silný!

Modification Date: September 26, 1997