งานประเพณีชักพระ วัดนางชี - วัดไก่เตี้ย


Information
: The Chao Phraya River
: Major tourist of Rattanakosin
: Tourism Authority of Thailand Tourist Service Center
: Hotel & Bungalows in Bangkok
: งานประเพณีชักพระ วัดนางชี - วัดไก่เตี้ย, จุลสารกรุงเทพมหานคร, ฉบับที่ 56 พ.ย. 2531


1