Do szefów wszelakich...!. a więc:

Szanownych Panów Prezesów, Dyrektorów, Właścicieli dużych i małych firm prowadzących działalność produkcyjną, usługową, handlową, kulturalną i różną in- ną............ Czy wiecie że: W Urzędzie Miasta w Olsztynku, utworzony został referat ds. rozwoju i promocji miasta i gminy. Dlatego też, w związku z kompletowaniem materiałów promocyjnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie do naszego referatu wszelkich posiadanych folderów, informatorów, ew. reklamówek. Cieszyć nas będzie także każda ustnie czy telefonicznie przekazana wiadomość, o dokonaniach które warto i należy prezentować. Chcielibyśmy mieć możliwość reklamowania i promowania pracy Państwa we wszystkich dostępnych nam me- diach, bo przecież Państwa osiągnięcia stanowią o atrakcyjności gminy pod względem nie tylko turystycznym, ale i gospodarczym. Prezentując ją, przyczyniamy się do wspólnego powodzenia. Tak więc zachęcamy Państwa do stałej współpracy i zapraszamy do pokoju nr 5. Anna Wakar Referat Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Olsztynku pok. nr 5. tel. 519 27 99; fax 519 27 96 ------------- .. -------------- Skrzynka Dobrych Wieści.


POWRÓT