Order Uśmiechu za dar serca.

"Jak ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy były oparte na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło - złem" Jan Paweł II Takie motto przyświecało uroczystości przyznania Orderu Uśmiechu przyjacielowi dzieci Ge- orgowi Dietrichowi. Uroczyste spotkanie odbyło się 22.I.1997r. w sali konferencyjnej Woj. Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Spotkanie otworzył dyr. szpitala dr. E.Kolender oraz wystąpili przyjaciele p. Dietricha: dr O.Szwałkiewicz, dr J.Mierzejewska, Mniejszość Niemiecka i dyr. Liceum Katolickiego. Goś- ciem zaproszonym był również dyrektor Szpitala w Ameryce dr A.Janukowicz, który miał je- szcze jedną okazję by podziękować panu Dietrichowi za dary dla amerykańskiego szpitala. Akcja obdarowywania świątecznymi prezentami dzieci specjalnej troski została zapoczątko- wana w 1981r. właśnie przez Georga Dietricha z Offenburga. Teraz kontynuuje ją Marlis We- izmann. Na temat tejże akcji wypowiedział się jeden z uczestników Gerdel Erles: "Jest to dla nas największa radość. Gdy pakujemy paczkę, cieszymy się, że sprawimy radość dla chorych dzieci. Mamy świadomość, że dzieci czekają na prezenty. Zbiórki pieniędzy na podarunki organizowane są już od jesieni w rozmaitych instytucjach. Potem kupujemy za uzy- skane fundusze prezenty i je pakujemy. I tak już minęło 17 lat..." Niemieccy goście w Ameryce byli ostatnio 12.XII.1996r. Obdarowali dzieci paczkami świąte- cznymi, choinką i ozdobami choinkowymi a szpital - zabawkami do rehabilitacji, wózkami in- walidzkimi, papierem kserograficznym. Szkoła również otrzymała dar - organy elektroniczne. To p. Marek Bartkowski, nauczyciel muzyki, zauroczył gości występami amerykańskich dzie- ci. Ostatnie spotkanie było uświetnione częścią artystyczną - polskimi kolędami śpiewanymi również po niemiecku dzięki p. Jadwidze Lubowieckiej oraz paniom Krystynie Dowgiałło i Mirosławie Sękowskiej. Nad pięknym podziękowaniem za dary czuwali p. Eugeniusz Ziątek i Henryk Domian. Wielkie zaangażowanie wychowawców i nauczycieli czyni coroczne spotkania pięknymi i wzruszającymi. Tak Serce za Serce. Stanisława Ziątek


POWRÓT