Turystyka w 1996 roku.

Olsztynek mimo niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych w 1996 roku cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem turystów z kraju i z zagranicy. Pewnym miernikiem tego zainteresowania jest statystyka prowadzona przez pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Wynika z niej, że w minionym sezonie zaby- tki Skansenu zwiedziło ponad 80 tys. osób z czego 10 procent stanowią obcokrajowcy. W ubiegły roku Park Etnograficzny wzbogacił się o kolejne obiekty budownictwa ludowego. Są nimi: chałupa z TURZNICY z zachodniego rejonu Mazur i obórka z KABORNA. Odwie- dzającym Skansen udostępniono także dwa inne obiekty realizowane w 1995r. Są nimi piwni- ca z PACÓŁTOWA i lamus z DROGOSZ, w którym urządzono tak bardzo potrzebne i od dawna oczekiwane szalety (sanitariaty). Kontynuowana od dłuższego czasu współpraca Muzeum z MGOK w Olsztynku pozwoliła zwiększyć ilość organizowanych tu imprez. W amfiteatrze Parku Etnograficznego obchodzo- no Święto Ludowe, Dzień Dziecka, jubileusz 40-lecia miejscowego LO, festiwal folklorysty- czny, gminne dożynki, pożegnanie wakacji i koncert zorganizowany z okazji obchodów Dni Olsztynka. Drugim miejscem bardzo chętnie odwiedzanym był Salon Wystawowy w Olsztynku. Na po- czątku ubiegłego roku można było w nim obejrzeć ekspozycję pt. "Środowisko przyrodnicze Warmii i Mazur", a od lipca wystawę prac znanej artystki Barbary HULANICKIEJ zatytuo- waną "Artyzm, tradycje i urok tkanin Barbary Hulanickiej". W Salonie Wystawowym odbyły się także koncerty muzyki poważnej. Po raz trzeci z rzędu melomani tego gatunku muzyki mogli oglądać i wysłuchać zespołu "PRO MUSICA ANTIG- VA". W Salonie Wystawowym odbyło się także 5 koncertów dla młodzieży miejscowych szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Olsztyńskiej. W październiku ubiegłego roku MBL wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W.Kę- trzyńskiego w Olsztynie zorganizowało bardzo interesującą sesję naukową pt. "Życie codzien- ne na dawnych ziemiach pruskich". Dyrekcja MBL i S.W. ubiegły sezon turystyczny uważają za udany. Dla tych, którzy odwiedzą Olsztynek w bieżącym roku przygotują kolejne niespo- dzianki. Bardzo przykrym incydentem i szkodliwym dla dyrekcji i pracowników MBL oraz turystów zwiedzających Skansen było podpalenie przez bezmyślnych wandali rybackiej wędzarni z GI- LGE. Obiekt ten spłonął doszczętnie. Kal.

Życzę Państwu i sobie, aby te oczekiwania się spełniły, Aby nowy 1997 rok był rokiem sukcesów i spełnionych marzeń.

Irena Petryna poseł na Sejm RP


POWRÓT