TANNENBERG - DENKMAL I JEGO DZIEJE

Pomysł uczczenia niemieckiego zwycięstwa urodził się w 1919 r., w piątą rocznicę bitwy. Inicjatorem budowy pomnika był Związek Weteranów Prowincji Prus Wschodnich. W 1924r. powstał komitet budowy pomnika, którym kierował gen. Hans Kahns. Początkowo planowano budowę pomnika w okolicach Miodówka, ale ostatecznie wybrano teren pomiędzy Królikowem, Sudwą i Olsztynkiem przeznaczając na ten cel 40 mórg ziemi. 31 sierpnia 1924r. w 10 rocznicę bitwy odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Brało w niej udział ok. 60 tys. ludzi, głównie weteranów I wojny światowej. Wśród znaczących osobistości obecni byli: Hindenburg, P. Hindenburg Ludendorf, Mackensen, Scholtz, Francois, Below, Goltz, Seeckt. Kamień węgielny wmurował osobiście feldmarszałek P. Hindenburg. Ogłoszono konkurs na projekt pomnika bitwy pod Tannenbergiem. Wpłynęło nań ok. 400 prac, z których w 1925r. sąd konkursowy wybrał najlepsze. Pierwsze miejsce zajął projekt braci Waltera i Johannesa Krugerów architektów z Berlina. Następnie powołano do życia Ogólnoniemieckie Towarzystwo Pomnika Bitwy pod Tannenbergiem, które miało nadzorować prace budowlane. Budowa pomnika trwała w latach 1925-1927. Prace pro- wadziła specjalna firma zatrudniająca ok. 200 robotników. Ogólne koszty budowy wyniosły ponad 250 tys. ówczesnych marek.Pomnik usytuowano w środku rozległej, otwartej przestrzeni na sztucznie usypanym wzgórzu, którego pozioma wysokość została spotęgowana tym, że wybrano wokół niego ziemię tworząc pierścieniowe wklęśnięcie. Wokół pomnika zachowano miemieckie i rosyjskie groby żołnierskie tworząc naturalny krajobraz dawnej bitwy. Pusty dotychczas teren pól uprawnych odpowiednio zadrzewiono sadząc m.in. ok. 1500 dużych dębów. W ten sposób powstał obecnie istniejący park przy ulicy 22 lipca.


C.D. TANNENBERG - DENKMAL I JEGO DZIEJE

strona początkowa

Andrzej Waluk "Vena -art" za "ALBO", opracowanie Bogdan Kuźniewski

Andrzej Waluk 1