TANNENBERG 1914

JESTES TU OSOBA

W sierpniu br. przypada rocznica bitwy pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi, którą Niemcy nazwali drugą bitwą pod Tannenbergiem. W historii Niemiec była to ważna bitwa, mająca duży wpływ na dalszy przebieg I wojny światowej. Niemcy temu zwycięstwu nadali rangę symbolu, mitu niezwyciężoności armii niemieckiej, rewanżu żywiołu germańskiego nad słowiańskimi hordami. W literaturze niemieckiej bitwa ta została szczegółowo i wszechstronnie opisana. Niemcy dosyć dobrze znają to wydarzenie, natomiast przeciętny mieszkaniec Warmii i Mazur jest raczej słabo zorientowany w tym temacie. Należy pamiętać o tragicznej sytuacji ludności polskiej bezwolnie wciągniętej w krwawe rozgrywki pomiędzy carską Rosją i kajzerowskimi Niemcami. Polacy brali udział w tych zmaganiach i ponieśli ogromne ofiary, raz jako mieszkańcy ziem będących głównym teatrem działań wojennych, drugi raz jako żołnierze armii rosyjskiej. Jest to więc w pewnym sensie i polska bitwa, chociaż Polacy nie grali w niej ról pierwszoplanowych, a jedynie - statystów.

POMNIK MUZEUM

Andrzej Waluk "Vena -art" za "ALBO", opracowanie Bogdan Kuźniewski

Andrzej Waluk