Kdo mi pomůže rozluštit tuto ZÁHADU?


Oba moji dědové - ostatně i mnozí jiní předkové - byli za meziválečné První republiky velmi kulturně i politicky aktivní (mimochodem: na nejrůznějších "stranách barikády"!). Ale o tom tu teď nebudu mluvit. - Trápí mě něco jiného.

Během úklidu po zasekávání nového elektrického vedení jsem našel pod postelí ve špinavém zaprášeném pytli na odpadky následující dva texty:

Balada padesátá třetí


a

Svatá Panna


Kdo mi pomůže rozluštit záhadu, z čího pera tyto básně pocházejí, tomu pošlu nějaký krásný a zajímavý úsek ze Santayanova spisu The Sense of Beauty.

Předem tedy děkuji za pomoc!

Pavel Kozák


Index

Home


This page hosted by Get your own Free Home Page