DIJOUS SANT - VERGES (GIRONA) - 10 NIT
LA DANSA DE LA MORT LA DANSA DE LA MORT EL DIJOUS SANT AL POBLE DE VERGES (GIRONA)

Els actes de representació de la Processó de Verges comencen a les 5 de la tarda quan després de la celebració d'una missa, les manages surten de la Placeta i recorrent els carrers del poble van recollint els passos a cada una de les confraries portant-les a l'església des d'on, entrada la nit, sortiran en processó.

A les 10 del vespre i fins a les 12 comença a la Plaça Major la representació de la Vida i Passió de Jesucrist. Ja a mitja nit, Jesucrist carrega amb la creu per fer el camí fins al Calvari on serà cricificat.

En el seu recirregut pel poble fins a la Creu, es van succeïnt diferents representacions:

1.- La Placeta:
- El Miracle de Jesús amb El Cec.
- L'Encontre de Jesucrist amd la seva Mare.
- Primera Caiguda.
- La Verònica.
- Les Ploraneres.
2.- Segona Caiguda
3.- Carrer dels Cargols: Mostra de l'antic enllumenat públic de la Setmana Santa medieval.
4.- Tercera Caiguda
5.- La Placeta i l'Església. Simultaeïtat de dues representacions:
- Crucifixió a la part exterior de l'església.
- Revèrencia de la Dansa de la Mort a l'Altíssim, dins l'església.

La Dansa de la Mort és una representació més dins els actes de la processó de Verges, formant no obstant un quadre únic, herència de l'Edat Mitjana catalana i europea.

LA PROCESSO DE VERGES
La Processó de Verges és la representació anual d'un misteri tradicional que té les seves arrels en l'origen del teatre català, en plena època medieval. No és, tal i com es podria pensar, el manteniment assèptic i arqueològic d'unes formes i costums ancestrals sinó que és un acte dinàmic i sensible a les aportacions de la història d'un poble que viu en una cultura que evoluciona.
El misteri que es representa en l'actualitat es basa en un llibre en vers de Fra Antoni de St. Geroni, autor que pertany a l'època que habitualment es defineix com a decadència de la literatura catalana.
En parlar de la Processó de Verges, hem de tenir en compte dues partes:
Una primera part que comença amb l'escenificació a la plaça del poble dels tres anys de la vida pública de Jesús, amb una insistència especial sobre els darrers dies (venda, presa, i condemna). S'aprofita l'espai escènic de la plaça, i el decorat natural de les muralles i torres de fortificació de la vila medieval.
Un cop acabada la representació de la plaça els actors es traslladen a la parròquia, punt de reunió per al començament de la Processó. A partir d'aquest moment els carrers del poble esdevenen l'escenari per on evolucionen els actors fins que arriben al turó de l'església, que simbolitza el Gòlgota, i, per tant, al final de la representació.

LA DANSA DE LA MORT
Esment especial mereix la Dansa de la Mort, gènere de dansa que en l'època medieval era comú de tota l'Europa occidental, i que en l'actualitat és una relíquia única que es preserva dins de La Processó de Verges.

ESPAÑOL ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH


AJUNTAMENT DE VERGES


INDEX CARLOS PANTERAS MAILING SONIA CAROLINA FERNANDO CUQUI LA DANZA DE LA MORT - VERGES (Girona)