LOtus Productions
Books on Tapes * List (11/2000)
Xin han hanh gioi thieu nhung tac pham co gia tri cho viec Tu Hoc, duoc thau vao bang cassette qua giong qua giong doc cua: Tam Tu, Tam Kien Chanh, Nhat Anh, Nhat Phuong, Mai Hien, DYenLinh, Bich Phuong, Phuong Hong Que, Bach Tuyet & anh Huyen Tam, Thanh Thuy, Thanh Chau, Ngoc Nuoi, Viet Hung, Van Chung.
Tam Kien Chanh
P.O. Box 860
Wheatland, OK 73097
Tel. (405) 745-3437 Fax.(405) 745-3867
E-mail: Lotus@lotuspro.net
Homepage: http://www.lotuspro.net
Tam Tu
1405 S.Mohawk Dr.
Santa Ana, CA 92704
Tel.& Fax. (714) 957 - 5786
E-mail: LotusTamtu@yahoo.com
Homepage: http://Lotustamtu.hello.to
Homepage: http://www.lotustamtu.net


Phieu Thinh bang: cassette: $3.50/ea _ bang trong albums: $4./ea.( from 5bang, 6,7,8,9,10.11.12...)
STT Ten Bang Tac Gia Giong oc So Bang
1 Bai Hoc Ngan Vang HT Thch Thien Hoa Tam Tu 6
2 48 Phap Niem Phat Thuat gia: Trinh Vi Am*Sa Mon Tinh Lac Tam Tu doc C-100
1
3 Bo Tat Hay Khoc TT Thch Chan Tinh dich Bich Phuong & Doan Yen Linh 1
4 Bong Hong Cai Ao Thien S Thch Nhat Hanh Tam T 1
5 Bong Hong Dang Me Thich Huyen Lan Tam Tu 1
6
Buoc Dau Hoc Phat HT Thich Tam Chau Tam Kien Chanh
1
7
Canh Hoa Dam HT Thich Thanh tu Tam Tu
4
8 Cam Nang Tu ao HT Quang Kham Tam T 3
9 Chanh Kien , Chanh Tin Cu Si Chinh Truc se thau 1
10 Coi Bui Hong S Co Nh Thuy Tam T va cac ban 8
11 Con ng Giai Thoat C s Thien Tam or th cua Thanh Sy Tam T 2
12 Con ng Tay Phng Tnh S Phng Hong Que 1
13
Con Duong Vo Tan Hu Than Huynh Trung Chanh Tam Tu
8
14 Cc Lac Thu Thang HT Thch Han Hien Bich Phng & oan Yen Linh 1
15 Cng Tong Phap Niem Phat Thch Tr Minh Phng Hong Que 1
16 Du Hanh Tay Tang Alexandra David Neel Tam T 8
17 Dao Phat Sieu Khoa Hoc Thien-van-gia/CuSi MinhGiac Nguyen Hoc Tai Tam Tu 8
18 a Vao Mat Tong Ni s Tr Hai dch Tam T 5
19 ng May Qua X Tuyet Nguyen Phong phong tac Tam T or Tam Kien Chanh 6
20 ng May Trong Coi Mong aiS HamSn Tam T 10
21 ng May Tren at Hoa HT H Van/Thch Hang at&Nguyen Phong Tam T 6
22 ng Tu Khong Hai Luan Giai Kinh Duy Ma, Minh Tam Tam T 6
23 ng Vao Noi Tam Ni S Tr Hai HongVan & oanYenLinh ngam 1
24
Duong Ve Coi Tinh Cu Si Dieu Ngoc Tam Tu
1
25 Giai Thoai Nha Thien TT Thch Minh Phat Hong Van & oan Yen Linh 1
26 Good Question, Good Answer Dhammika Nhat Anh & Nhat Phng 2
27 Hanh Trnh Ve Phng ong Nguyen Phong phong tac Tam T 6
28 Hoa Troi Tren Song Nuoc Nguyen Phong phong tac Tam T & Tam Kien Chanh 5
29 Hoa Sen Tren Tuyet Nguyen Phong phong tac Tam T 4
30 Hoc Phat Quan Nghi HT Thich Thanh Nghiem Tam T 6
31 Khai Thi 1,2 ,3 HT Tuyen Hoa Tam Kien Chanh 14
32 Kinh Bat Nha Chanh Tr - Mai Tho Truyen Tam T 3
33 Kinh Bi Hoa Phap S am Mo Sam Tam T 9
34
Kinh Dia Tang Phap Su Phap Dang_HT Tri Tinh dich Tam Tu doc
3
35
Kinh Hoa Nghiem: Pham Nhu Lai Hien Tuong CE tuy but va luoc giai Tam Tu
3
36 Kinh Nhan Duyen SuBa Hai Trieu Am Tam Tu 1
37 Kinh Thien Ac Nhan Qua HT Thich Trung Quan & Thien Tam Tam T 1
38
Kinh Niem Phat BaLaMat HT Thich Thien Tam* Tinh Hai suu giai cac ban se cung doc
?
39
Kinh Phap Bao Dan Cu Si Dien Sanh Tam Tu doc
3
40
Kinh Phat thuyet ADiDa yeu giai Tam Tam Phap Su CuuMaLaThap * Dai su Tri Huc dichgiai Tam Tu
4
41 La Thu Thay Su Vien Minh Tam T 3
42 La Th Tnh o An Quang ai s Tam Tu 1
43
Lam Sap Tu Theo Phat HT Thich Thanh Tu Tam Tu
1
44 Lang Nghiem Anh Hien Tnh Lien Nghiem Xuan Hong Tam T 8
45 Li Thng Noi Vi Ba Me Vnh Hao Tam T va Tam Kien Chanh 1
46 Living Meditation, Living Insight Dr. Thyn Thyn Tran Nhat Phng 1
47 Lc Giai Kinh Phap Hoa TT Thch Tr Quang Nghe s Bach Tuyet 12
48 Me Hien Quan Am H.T Thch Tr Thu & HT Thch Tnh T Tam T 4
49 Minh Triet Trong i Song Nguyen Phong phong tac Tam T 6
50 Mua Bao Hieu Thich Nu Quang ao Tam T 2
51 Ngoc Sang Trong Hoa Sen Nguyen Phong phong tac Tam T 7
52
Nhat La Bo De HT Thich Thanh Tu Tam Tu
7
53 Nhap Bo Tat Hanh Shantideva, NS Tr Hai dch oan Yen Linh, Thuy Vinh & Hong Van ngam 2
54 Nhung Dong Sua Me HT Thch Huyen Vi Tam T
5
55 Niem Phat Thap Yeu HT Thch Thien Tam Tam T
11
56 Niem Phat Tong Yeu Phap Nhien ai s - Vien Thong dch Tam Kien Chanh
1
23 Nhung chuyen vang sanh luu xa loi Tinh Hai Suu tam va bien soan Thanh Thuy, thanh Chau, Viet Hung.. 4
57
Ong Truong Gia Ken Re Soan Gia Huyen Tam Tu
1
58 Phap Mon Niem Phat Thch Hong ao Tam Kien Chanh
3
59
Phap mon de tu de chung hop thoi co Thich Truong Lac Tam Kien Chanh
2
60
Phap Ngu luc HT Thich Duc Niem Tam Tu
5
61 PhapTu QuanPhat Tr Danh TnhHai bien soan _HT ThchcNiem hieu nh ThanhThuy, TamT, HuyenTam
1
62
Phat Giao Chanh Tin HT Thich Thanh Nghiem Tam Tu
5
63 Phat Giao Trong Mach Song Dan Toc HT Thch Thanh T Tam T
2
64 Phat Giao Truyen Thong Tay Tang Ni s Tr Hai dch Tam T
5
65 Phat Hoc Pho Thong HT Thch Thien Hoa, Khoa 1,2,3,4,5, 6.7.8 Tam Kien Chanh * lien lac TamKien Chanh
28
66
Phat Song Chua Kim Son Phap Su Lac Quan Tam Tu
3
67 Phat va Thanh Chung Cao Hu nh Tam T
4
68 Pho a Sn d truyen Phap s Ch Van Tam T
4
69 Pho Hien Hanh Nguyen H.T. Thch Chanh Lac Tam T
1
70 Que Hng Cc Lac An Quang ai s Tam T
3
71 Sam Hoi Luc Can . nghe s Bach Tuyet tung
1
72 Some Knowledge about Buddhism Dr. TC Shen Tran Nhat Phng
1
73 Tai Gia Bo Tat Gii HT Thch c Niem soan dch Tam T
1
74 Tam Quyen Sach Quy - Tu Tam Dng Tanh HT Thch Thien Hoa Tam T
4
75 Tang Th Song Chet Ni s Tr Hai dch Tam Kien Chanh
14
76 Tam Bat Sinh - Phap thien Bankei Ni s Tr Hai dch Tam T
5
77 Tay Phng Du Ky ai Phap s Thch Khoan Tnh Tam T
2
78
Tay Tang Huyen Bi Nguyen Phong phong tac cac ban se cung doc ?
79 Tham Y Qua Hnh Tng Phat & Bo Tat HT Thch Thanh T Tam T
1
80 Thien Than Quet La Vnh Hao Tam T
8
81
Thien Tinh Quyet Nghi SaMon Thich Phuoc Nhon* TTThich Nhat Chon gioi thieu Tam Tu
5
82 Thien vi Tnh o An Quang ai s Tam T
1
83 Thoat Vong Tuc Luy H.T Quang o dch Tam T &Tam Kien Chanh
5
84 Thong iep cua Nhng Ngi anh Nguyen Phong dch Tam Kien Chanh
1
85 Tien Trnh Tu Chng-Phat Giao Mat Tong Minh Chau-ang Tan Hau Tam Kien Chanh
2
86 Tm Phat au? Minh Tam Tam T
5
87 Tnh Me oan van cua HT Ho Giac Mai Hien & oan Yen Linh dien oc va ngam
1
88 Tnh Hoc Thu Thang HT Thch Han Hien Hong Van & oan Yen Linh
1
89 Tnh o Thap Nghi Luan HT Thch Thien Tam Tam T
1
90 Trach Vu Phat T Tai Gia HT Thch Thanh T Tam T
1
91 Tr Ve T Coi Sang Nguyen Phong phong tac Tam T
5
92 Tr Niem Vang Sinh Tay Phng Vien Thong dch Tam Kien Chanh
1
93 Truyen Co Phat Giao Minh Chieu Tam T
1
94 T Thap uoc Len Ma i TT Thch Nhat Chan Tam Kien Chanh
1
95 Vet Nhan Lng Tri Truyen cam ong cua Huynh Trung Chanh Tam T
7
Da phat hanh cac loai bang kinh tung : Kinh PhapHoa (6 bang) Kinh DiaTang (3 bang) Kinh VuLan
Kinh ADiDa, Kinh PhoMon, Kinh SamHoi HongDanh, Kinh KimCang, Kinh Duoc Su, chu DaiBi,
chu LangNghiem
NiemPhat ADiDa & QuanTheAm BoTat(k/bieu)
Moi bang tung: $3.00 + cc ph
Shipping (cassette): 1-13 bang $3.20
14-19 bang $4.30
20-25 bang $5.40
26-32 bang $6.50
37-45bang $7.72
46-55bang $13.85
tren 100 bang free cc ph
TONG CONG(bang + tien cc) Xin vui long viet check tra cho: VAN TRUONG (Tam Tu)
Ghi chu: Quy v co the sang nhng bang nay e tang, xin ng BAN e gay quy di bat c hnh thc nao.
Chung toi cung tha thiet keu goi s gop sc cua quy v cung ay manh banh xe phap. Xin ung ho viec phat hanh nhng cuon
bang oc kinh truyen Phat giao, bang cach thnh nhng bang goc, giup chung toi co u phng tien thc hien nhng bang khac na
Nam Mo A Di a Phat.
1