[History]
   Monika Palmgren
You are visitor number
Du är besökare nummer
You need Java to see this applet.
since February 8 th, 2002
     sedan 2002-02-08

Välkommen! Sidan är under uppbyggnad!
Welcome! I am building my web home!
[ Yahoo! ] options
There wasn´t any map of Sweden, so instead...
Det fanns ingen karta över Sverige, så...
Yahoo!
http://www.slpo.sll.se/neuropsyk/
[Trivia]
Nästa sida