Sekapur sireh, seulas pinang....
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran
ke hadrat Allah dan mengalu-alukan pembinaan
laman web SMTKJ.
 Dengan adanya laman web ini, SMTKJ
telah mengorak satu lagi langkah ke hadapan seiring
dengan perkembangan teknologi maklumat
masa kini.
 Adalah diharapkan Laman ini
akan menjadi penghubung kepada dunia maklumat
yang tidak terbatas ini khususnya kepada
guru-guru dan pelajar-pelajar SMTKJ.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan
terima kasih kepada Guru Pusat Sumber dan
PKG Semenyih yang telah menjayakan laman web ini.
 
Terima Kasih.
_KLIK DISINI UNTUK MASUK
 
HAJI MOHD. FADRI BIN NADZIR
Pengetua,
Sekolah Menengah Teknik Kajang.
  
 
  
 
1