Counter since 1998-01-13 

 

Decentralized Economic Management

Denna sajt är vilande och uppdateras sällan. Min ordinarie sajt finner du på följande adresser:

http://dececo.nek.lu.se/ eller http://dececo.nek.lu.se/DatEco/

 

Information in English

Information in Swedish

z

Best experienced with
Microsoft Internet Explorer
Click here to start.