Zgodna ukrasna linija
Download the greatest browsers

Netscape Navigator 3.0
&
Internet Explorer
and enjoy surfing!


Free home page

StreetEye search engine

obavezno posjetiti

Uvodna slika na kojoj piše: Welcome to my very first Home Page Zašto su ove stranice obojene u crno?

Logo radija 101

logo - Ne gasi radio 101

kontakt s autorom


Brojač posjeta se popeo do broja
Malo o meniZakon o prometuZanimljivi linkoviknjiga gostiju
Ona ista linija od prije :)

Ove stranice izrađuje i održava Damir Mujić, <damir.mujic@hpt.hr>


Copyright © Ja, 14.03.1997. godine. Ove stranice su autorsko djelo, i dozvoljeno je iskoristiti ili preuzeti bilo koje idejno rješenje, mada bi bilo lijepo da se o tome obavijesti autor, ili da se bar u source-u spomene od kud je preuzeto. Autor ne odgovara za bilo kakve posljedice nastale čitanjem ovih stranica ili korištenjem bilo kojeg njihovog dijela. Stranice su potpuno nekomercijalnog sadržaja i moraju se tretirati kao takve. Zabranjeno je prikazivanje bilo kojeg dijela ovih stranica u časopisima i ostalim medijima bez znanja autora, osim zbog pretstavljanja ili opisa stranica u stručnim časopisima. Sva prava su pridržana.