Nu avregleras den svenska telemarknaden  
                         och konkurrensen ökar.                                
       Det är inte lätt att veta vilken teleoperatör som
                         passar bäst vid vart tillfälle och man kan inte
                         vara abonnent hos dem alla.                          
       NetSource Sverige är ett dotterbolag till Net-   
                         Source Nordic med verksamhet i de nordiska   
                         länderna.                                                           
                         NetSource är ingen ny teleoperatör, utan en     
                         telemäklare.                                                       
                         Vi är din guide i den djungel som tele-              
                         marknaden idag utgör, och verkar för att du     
                         skall få ut bästa möjliga pris och funktion         
                         från de tjänster som erbjuds av de olika            
                         teleoperatörerna.                                               

                          Vi ger dig det bästa av det mesta!!         
                          Dessutom till det lägsta priset!