DISIPLIN dan KESELAMATAN

 PENDAHULUAN

  Badan disiplin semestinya bergerak selari dan seiring dengan badan-badan lain yang wujud di sekolah. Ini kerana pencapaian seseorang pelaja dalam sesuatu bidang ini baik di bidang akademik atau bidang bukan akademik bergantung kepada tahap disipilin pelajar itu sendiri. Pelajar yang berjaya dalam bidang kehidupan sering dikaitkan dengan mereka yang berdisiplin.
 

 RASIONAL

  Pembentukan disiplin di sekolah dilihat sama pentingnya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Oleh itu, badan disiplin harus bergerak dalam bentuk yang terancang dan sistematik.
 

 OBJEKTIF

1. Melahirkan dan membentuk pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang sekolah.
2. Melahirkan seorang ahli masyarakat yang bertatasusila, bersatu padu, demokratik, adil, liberal dan progresif.
3. Melahirkan pelajar yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana.
4. Melahirkan pelajar yang menyayangi dan menghormati diri sendiri, orang lain, dan menghargai alam sekitar.
5. Melahirkan pelajar yang bersemangat tinggi, berilmu, berketerampilan serta menjadikan sekolah sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup.
6. Merealisasikan slogan ‘Sekolahku, Rumahku’.
7. Membebaskan pelajar dari semua gejala dan pengaruh tidak baik.
8. Buku Peraturan

 Buku Peraturan sekolah dibekalkan kepada pelajar. Buku ini akan dikemaskini dari masa ke semasa, dan menjadi rujukan kepada setiap pelajar.

9. Taklimat Awal
 Penerangan tentang peraturan dan disiplin juga akan disampaikan oleh Setiausaha Disiplin pada minggu pertama kemasukan pelajar-pelajar baru di SMKKK I.

10. Surat Akuan dan Ikrar Pelajar
 Surat Ikrar pelajar perlu ditandatangani oleh setiap pelajar baru (bertukar dari sekolah lain) di hadapan guru disiplin serta penjaga pelajar sebagai jaminan tingkah laku mereka.

11. Borang Perjanjian

 Borang Perjanjian perlu ditandatangani oleh pelajar yang masih mengulangi pelanggaran disiplin. Penjaga kepada pelajar berkenaan akan dijemput ke sekolah kemudian menyaksikan perjanjian dibuat  oleh anak dengan pihak disiplin. Borang ini sebagai bahan bukti untuk penguatkuasaan dan tindakan seterusnya. Tindakan ini diharap dapat mengelakkan sebarang tindakan dipertikaikan nanti, dan sebagai jaminan pelajar tidak akan mengulangi kesalahan mereka.

12. Surat Kebenaran Ketua Sekolah
 Pelajar yang akan keluar kawaswan sekolah untuk sesuatu urusan diwajibkan mengisi borang khas. Surat ini akan dibawa oleh pelajar dan menyerahnya kembali apabila kembali ke sekolah. Surat ini juga dapat menggalakkan pelajar berkenaan daripada ditangkap polis atas tuduhan ponteng sekolah. Di samping sebagai langkah mengetatkan peraturan keluar sekolah.

13. Sudut Disiplin
 Setiap kelas juga diwajibkan menyediakan sudut disiplin. Sudut ini  dilengkapkan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan disiplin serta pekeliling-pekeliling dari Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan berkaitan dengan peraturan dan notis tertentu.
 
 

14. Kad Kebenaran Keluar Kelas
 Terdapat 2 kad, pertama – Kad Keluar ‘Urusan Guru’, Kedua – Kad ‘Keluar Tandas’. Kad ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengawal pelajar dari terlalu bebas keluar dan berkeliaran di luar semasa P & P.

15. Buku Kawalan Kelas
 Setiap Kelas dibekalkan dengan buku kawalan kelas yang akan ditandatangani oleh setiap guru yang memasuki kelas pada setiap waktu pembelajaran. Setiap guru akan mencatat nama mata pelajaran, masa, dan jumlah pelajar yang hadir pada masa mereka mengajar. Tujuan buku ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada pelajar yang ponteng kelas.

16. ‘Spot – Check’
 ‘Spot – Check’ terhadap pelajar-pelajar diadakan dalam pelbagai bentuk:-
- ‘Spot Check’ di tempat perhimpunan
- ‘Spot Check’ di dalam kelas secara menyeluruh
- ‘Spot Check’ di luar kawasan sekolah di tempat-tempat yang strategik sebagai kawasan lepak dan sebagainya.

17. Buku Laporan Disiplin
 Buku Khas yang mengandungi semua maklumat bagi pelajar yang kerap melanggar disiplin seperti Nama, Tahun, Kelas, Kesalahan, Tarikh, Tindakan dan Hukuman.

18. Fail-fail maklumat pelajar
 a) Fail 001  - Fail Amaran 1
 b) Fail 002 - Fail Amaran 2
 c) Fail 003 - Fail Amaran 3 dan akhir
 d) Fail 004 - Surat Gantung sekolah
 e) Fail 005 - Surat Buang / Tukar Sekolah
 f) Fail 006 -  Laporan PPD / JPN
 g) Fail 007 - Maklumat SSDM
 h) Fail 008 - Laporang Kes
 i) Fail 009 - Perjanjian ibu bapa / ikrar pelajar
 j) Fail 010 - Kes-kes polis
 k) Fail 011 - Minit Mesyuarat Disiplin
 l) Fail 012 - Surat Rujuk Kaunselor
 

  
 

 PROGRAM ABSENT SIFAR 2001

 UNIT DISIPLIN

 Program untuk mengurangkan masalah ketidakhadiran dan ponteng sekolah hingga ke tahap yang minimum atau sifar.

 RASIONAL

 1. Menyedari bahawa kemerosotan akademik dan disiplin pelajar antaranya berpunca daripada masalah tidak hadir atau ponteng sekolah

 2. Merujuk satu sistem kawalan yang mantap bagi menyelesaikan masalah tidak   hadir ke sekolah.
 

 MATLAMAT

  Mengurang atau menghapuskan sama sekali masalah tidak hadir atau ponteng sekolah tanpa  sebab yang munasabah demi menjayakan MISI dan VISI sekolah selaras dengan matlamat pendidikan negara.
 

 OBJEKTIF

   1. Meningkatkan rasa sayang dan cinta pelajar kepada sekolah sebagai penyalur pelbagai ilmu dan pendidikan.
19. Dapat meningkatkan pencapaian pelajar dari segi akademik seterusnya mengharumkan nama sekolah.
20. Ibu bapa dapat memastikan bahawa anak-anak mereka benar-benar berada di sekolah pada waktu yang sepatutnya.
21. Menanam sikap bertanggungjawab pelajar kepada peraturan sekolah dan menyedarkan mereka bahawa tidak hadir ke sekolah merupakan satu kesalahan besar.

       5. Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan
          warganegara    yang bertanggungjawab.

  6. Menyedarkan pelajar bahawa rekod kehadiran ke sekolah adalah
    penting untuk masa depan kerjaya mereka.

  7. Guru dapat menyampaikan pengajaran dan murid dapat menerima
         pengajaran guru sepertimana yang dirancangkan.
STRATEGI

1. Menyediakan Buku Rekod Kawalan Pelajar
 - Tujuan untuk mengesan pelajar yang tidak hadir atau ponteng. Mereka
         akan  diambil tindakan disiplin sekiranya dikesan.

2. Menandakan Jadual Kedatangan
 - Guru tingkatan akan menandakan buku kedatangan pada setiap hari pada
   masa kedua pengajaran. Pelajar dilarang sama sekali dari menanda
        kehadiran pelajar untuk  mengelakkan penipuan.

3. Mengumpul Pelajar-Pelajar Yang Tidak Hadir.
- Pelajar yang tidak hadir akan dikumpul oleh AJK Kehadiran dari Unit
  Disiplin. Mereka di kehendaki menunjukkan surat-surat kebenaran
  seperti:

 a) Surat akuan sakit
 b) Surat ibu bapa yang disahkan oleh penghulu, imam atau Ketua Polis
  (tidak melebihi 1 hari)

4. Mengeluarkan surat amaran I, II, III dan Surat Amaran Buang Sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang diarah oleh JPN. Tujuan untuk memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan yang diambil seperti berikut:-

  a.   Tidak hadir selama 3 hari akan dimaklumkan dari surat amaran I
1. Tidak hadir selama 6 hari akan dimaklumkan menerusi surat amaran II
2. Tidak hadir selama 9 hari akan dimaklumkan menerusi surat         amaran III dan surat berhenti sekolah
    (Kecuali terdapat surat akaun tertentu).

1. Menghubungi penjaga/melawat rumah pelajar.

 Tujuan untuk mengesan surat-surat yang dihantar serta mengetahui  masalah sebenar pelajar.

 6. Mengenakan Tindakan Disiplin.
 Pelajar yang tidak hadir atau cenderung ke arah itu akan dikurniakan pelbagai tindakan disiplin. Tujuan untuk mencegah dan menyedarkan mereka.
 
 

7. Rondaan dan serbuan mengejut di tempat yang disyaki destinasi pelajar
       ponteng.
    - Setelah mendapat maklumat penduduk sekitar
    - Kerjasama dengan polis

    8. Mengadakan Program Kursus.
    a. Ceramah kesedaran / disiplin
    b. Kem motivasi
    c. Pelancaran Minggu  Disiplin
    d. Pelancaran Program ‘Absent Sifar’

  9. Mengadakan ‘spot check’ di dalam bilik darjah
    - ‘spot check’ di dalam kelas

  10. Mengadakan perbincangan dengan pihak polis sama ada rasmi atau tidak rasmi untuk mendapat bantuan atau khidmat nasihat.

    a. Pegawai perhubungan polis
    b. Balai Polis Kubang Kerian

  11. Merujuk dan mendapatkan laporan bertulis daripada kaunselor.
 

  PELAKSANAAN

  1. Tempoh pelaksanaan : Januari sehingga Disember 2001

  2. Membentuk komiti / AJK Program Absent Sifar : Januari 2001

  3. Merancang dan menyusun program yang akan dilaksanakan

  4. Melancar Hari Absent  Sifar : 18 Februaru 2001
 

  5. Melaksanakan Program Absent Sifar mengikut tahap - tahap yang telah dijadualkan seperti:-

    a.    Program Berkala
b. Program sepanjang masa (Rujuk Program Tahunan Disiplin)

  6. Mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa untuk memantau dan menilai kelemahan dan kejayaan Program Absent Sifar.
 

  BENTUK-BENTUK PENILAIAN

  1. Penilaian Jangka Pendek
    - Data kehadiran bulanan daripada buku kedatangan kelas
    - Jumlah pelajar yang dikumpul setiap hari

  2. Penilaian Jangka Panjang
a. Prestasi akademik pada akhir tahun
b. Prestasi disiplin pada akhir tahun.


c. PROGRAM GERAKSEDAR BERSIRI

 PENGENALAN:

 Program Geraksedar  adalah satu program pemilihan dan kesedaran khusus untuk  pelajar-pelajar yang bermasalah. Mereka secara kelompok akan mengalami pelbagai aktiviti pemulihan dan kesedaran daripada guru-guru atau pakar-pakar pemulihan dari luar melalui temuramah. Nasihat, ceramah, program, seperti sembahyang hajat / sunat, doa dan lain-lain.
 

  RASIONAL

 Pelajar-pelajar yang bermasalah boleh dibaiki sikap dan tingkahlaku jika pelbagai pendekatan digunakan. Selain daripada hukuman fizikal (rotan) atau denda, tindakan secara kerohanian atau motivasi serta nasihat juga dapat memberi kesedaran kepada mereka. Oleh itu, masalah disiplin dapat ditangani jika pelbagai kaedah digunakan menerusi satu disiplin pemulihan yang mantap dilaksanakan.

 OBJEKTIF

a. Untuk mengetasi dan menangani masalah disiplin.
b. Memberi peluang kepada guru atau mana-mana individu untuk menggunakan kepakaran dan kebolehan mereka memulih dan menyedarkan pelajar-pelajar yang bermasalah, secara ikhlas.
c. Untuk mencuba dan menguji pelbagai kaedah yang terbaik dan menangani masalah disiplin pelajar.
d. Sebagai antara sumber rujukan dan kayu pengukur dalam menentukan seseorang pelajar ini layak dan ditukar atau ditamatkan pengajian mereka.

 SASARAN

 Pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan sering dan melakukan kesalahan berulangkali.

 TEMPAT / MASA

 Tempat dan masa yang sesuai

  TENAGA PENGGERAK :

 1. Guru Unit Disiplin
d. Kaunselor
e. Pengetua, PK HEM, PKP, Ketua-ketua Bidang.
f. Tenaga Luar
g. Sesiapa yang ingin memberi perkhidmatan secara ikhlas.

h. Pelaksanaan

Aktiviti Program Gerak Sedar


1. BULAN DISIPLIN

 PENGENALAN

    Disiplin adalah teras kejayaan seseorang pelajar serta menentukan kegemilangan sesebuah sekolah itu. Memandangkan disiplin dan pelajar adalah dua unsur yang saling berkait rapat, maka Unit Disiplin sebagai agenda tahunannnya. Di harapkan dengan ‘Bulan Disiplin’ ini dapat mencerna serta meningkatkan kesedaran dan tahap disiplin para pelajar SMKKK I.
 

   RASIONAL
 1. Kemantapan disiplin pelajar memerlukan satu program lebih sistematik.
2. Berakhlak dan berdisiplin adalah satu aspek kehidupan bagi mengawal sosial yang menjamin keharmonian dan kesejahteraan hidup. Segala usaha ke arah mengukuh dan meningkatkan disiplin, seharusnya dititikberatkan baik dirumah mahupun di sekolah.

 SASARAN
 Semua pelajar SMKKK 1

 MASA
 Sepanjang bulan Mei 2001
 

 PELAKSANAAN
 Pembentukan AJK:-

  Pengerusi  : Pengetua SMKKK I
  Tim. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
  Naib Pengerusi I : P. Kanan HEM
    Naib Pengerusi II : Penyelia Petang
    Setiausaha I  : S/U Disiplin Pagi
    Setiausaha II  : S/U Disiplin Petang
    Penyelaras  :  - Ketua-ketua Bidang.
          - Kaunselor

     Bidang Tugas

- Bahagian Perasmian dan Sambutan

 Ahli (1) Puan Norliza Mat Yunan
      (2) Puan Azmani bt. Daud

- Bahagian Pameran dan Pertandingan
(1) En. Che Ismail b. Yusoff
(2) Puan Marliza bt. Mansor

- Bahagian Ceramah

(1) Ustaz Mohd. Najib
(2) Ustaz Mat Daud b. Omar

- Bahagian hadiah dan cenderamata

3. Aziz b. Salleh
4. En. Nazri

   PROGRAM / AKTIVITI

5. Majlis Pelancaran / Perasmian  Oleh Ybrs Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan  Jab. Pendidikan Negeri Kelantan.

   Tempat  : Dataran Penyayang
               Masa  : 8.00 Pagi

6. Pertandingan Poster Dan Karangan

7. Ceramah oleh Datuk Timbalan Mufti Negeri Kelantan.

8. Pidato Pelajar
- Setiap hari Ahad

9. Ikrar Pelajar

10. Majlis Penutup
   Oleh:- Ybrs. Tuan Pengetua SMKKK I
 


UNIT KESELAMATAN
 

Pendahuluan

Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 ( seterusnya SMK Kubang Kerian 1 ) terletak kira-kira 6 kilometer dari pusat bandar Kota Bharu , justeru dapatlah di kategorikan sekolah ini sebagai pinggir bandar . Kedudukannya menghala laluan Kota Bharu ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian .
 

Pada masa ini SMK Kubang Kerian 1 merupakan sekolah saluran kepada beberapa sekolah rendah ke tingkatan satu , beberapa buah sekolah menengah ke tingkatan empat dan enam rendah . Sehingga kini jumlah keramaian pelajar di sekolah ini berjumlah 2336 orang pelajar ( 1020 pelajar lelaki dan 1070 pelajar perempuan ) dengan 112 orang tenaga pengajar . Bagi menampung bilik kelas yang terhad , SMK Kubang Kerian 1 meneruskan sesi persekolahan 2 sesi ( sesi pagi dan sesi petang ) Sesi pagi terdiri daripada tingkatan tiga , empat , enam rendah dan enam atas , manakala sesi petang pula bagi tingkatan satu dan dua .
 

Sebagai sebuah sekolah pinggir bandar , sudah tentu latar belakang sosio-ekonomi dan sosio – budaya pelajar berbeza-beza . Rata-rata pelajar di sekolah ini datang daripada golongan keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah.
 

Rasional
Program keselamatan amat penting dalam sesebuah institusi khususnya institusi pendidikan . Para pelajarnya mudah terdedah kepada pelbagai bahaya dan risiko . Menyedari hakikat bahawa pelajar terlalu mudah dengan pelbagai risiko , maka langkah- langkah keselamatan amat penting di beri perhatian khusus.
 

Objektif
1. dapat mempastikan harta benda , persekitaran , bangunan , bilik-bilik dan setor, kawalan keselamatan serta padang permainan sentiasa berada dalam keadaan terjamin  dan selamat.
2. dapat membantu pihak perancang sekolah dalam merancang dan membaik pulih bahagian-bahagian bangunan , kawasan , padang  dan gelanggang permainan , setor serta peralatan yang di kenal pasti berisiko
3. memberi pendidikan cara-cara menjaga keselamatan kepada warga sekolah dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan
4. memberi pendedahan kepada teknik mengguna alat-alat keselamatan
5. mempertingkatkan kasedaran kepada warga sekolah tentang pentingnya penjagaan keselamatan
6. dapat menanam sikap “SEKOLAH KU  RUMAHKU” yang lebih berkesan dalam diri warga sekolah berlandaskan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat
7. melatih pelajar sentiasa bersiap sedia menghadapi kecemasan dan mala  petaka

Strategi
1. menbentuk jawatan kuasa keselamatan
2. jawatan kuasa keselamatan yang di bentuk akan di beri tugas dan mandat bagi mengenalpasti seterusnya emngambil langkah-langkah tertentu sama ada secara melapor kepada pihak berkenaan atau bertindak segera sebagai bukti tanggungjawab yang di amanahkan
3. membentuk ‘Skuad Rondaan’ di kalangan anggota pasukan Pasukan Pakaian Seragam , Ahli Majlis Perwakilan Pelajar, Pelajar- Pelajar Tingkatan Enam Anak Wawasan , Ahli Skim Lencana Anti dadah ( SLAD) dan Ahli Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS) meronda secara tidak lansung ketika hadir ke sekolah atau semasa berada di sekolah sama ada pada waktu persekolahan atau pada waktu kehadiran petang ,hari minggu dan hari kegiatan kokurikulum . Maklumat yang di beri oleh skuad ini amat penting dalam menangani masalah vandalisme.
4. mengadakan beberapa siri ceramah keselamatan kepada warga sekolah
5. satu rangka pelan bertindak dan jadual pemantauan akan di buat bagi membolehkan setiap tugas dan tanggungjawab yang di serahkan kepada ketua-ketua unit keselamatan dapat di sediakan.
6. satu pelan laluan yang kemaskini akan di keluarkan dan seterusnya di edarkan  kepada semua kakitangan dan papan kenyataan kelas serta papan kenyataan umum nuntuk di hayati oleh semua pelajar sebagai langkah menyelamat diri secara tenteram , aman dan terkawal
7. mengadakan beberapa siri latihan kebakaran dan cara-cara menyelamat diri
8. bekerjasama dengan semua unit lain yang di bentuk di sekolah dalam usaha melaksanakan setiap program dan aktiviti latihan kebakaran dan menyelamat
9. memeriksa dan mengenalpasti alat pemadam kebakaran di sediakan  di tempat-tempat yang di tentukan serta dapat berfungsi dengan baik
10. mengenalpasti langkah-langkah  keselamatan adalah tanggungjawap bersama warga sekolah.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAWATANKUASA INDUK PROGRAM KESELAMATAN
 

Pengerusi      : Pengetua
N. Pengerusi : Penolong Kanan  Pentadbiran
Setiausaha     :Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pen . Setiausaha : Penyelia Petang
Penyelaras: Semua Ketua Bidang Kaunselor Sekolah
Ketua Unit  ; Setiausaha HEM
 

Urusetia Keselamatan

Kebakaran              : En  Che Ismail Yussoff            ( sidang pagi )
                                 En Ahmad Faizal Ismail           ( sidang petang )

Persekitaran           ; En Zakhori Ab Rahman            ( sidang pagi )
                                En Aziz Muhammad                  ( sidang petang )

Disiplin                 : En Ab Aziz Salleh                     ( sidang pagi   )
                                En Ramlee Alias                       ( sidang petang )

Bencana Alam      : En Mazlan Mohd Zain               (sidang pagi )
                               En Sanadi Hhussin                     ( sidang  petang )

Skuad Kecemasan:  Hj Mohd   Hussin Deraman      ( pejabat sekolah )
                                En Razali Talib                          ( teknik dan elektrik)
                                Pn Che Ainun Che Cob             ( makmal sains )
                                En Ab Rahman Harun                ( pondok keselamatan )
                                En Che Ismail Yussof                ( kebakaran dan bencana alam )
                                En Mohd Nor Deris                   ( bangunan )
                                Ustaz Mat Daud Omar               ( Mussala )
                                Pn Noreha  Mohamad                ( Perpustkaan dan PSS)
                                Pn Khazimah Mat Rani              ( Kemahiran hidup / SRT)
                                En Alias Yahya                          ( Padang dan gelanggang )
                                En Rawi Ali                                ( Perabot  sekolah )
                                En Zakaria Jusoh                        ( Koperasi sekolah )
                                Semua pekerja
                                Pembantu-pembantu makmal
 
 
 
 
 

BIDANG TUGAS URUSETIA KESELAMATAN

Kebakaran
1. menyediakan peta laluan selamat
2. mengenalpasti fungsi alat pemadam api
3. menyedia dan menempatkan baldi pasir di tempat yang sesuai
4. mengenalpasti tempat pili bomba dan punca tekanan air
5. menyediakan jadual latihan kawad kebakaran
6. menyediakan jadual ceramah dan aktiviti keselamatan
 

Persekitaran
1. mengenalpasti lalulintas pelajar di jalan raya
2. menyediakan jadual  ceramah  lalulintas ( maklumat semasa perhimpunan )
3. mengenalpasti keadaan pagar sekolah
4. menyediakan kawasan letak kenderaan pelajar ( basikal)
5. mengenalpasti dan menyediakan ‘pass’ keluar masuk pelajar dari kelas
6. mengenalpasti keluar masuk pelajar dari kawasan sekolah
7. mengenalpasti pintu pagar sekolah terkawal
8. mengenalpasti setiap pintu masuk ( bukan utama ) di awasi atau berkunci)
 

Disiplin
1. mengenalpasti peraturan sekolah di baca oleh setiap pelajar
2. mengenalpasti peraturan sekolah di tampal di papan kenyataan kelas / umum
3. mengenalpasti  ketenteraman pelajar semasa dalam bilik darjah
4. menyediakan jadual ceramah disiplin
5. menyelitkan peringatan disiplin pelajar semasa perhimpunan mingguan
 

Bencana  Alam
1. Menyediakan skuad Bencana Alam
2. Megenalpasti  bangunan / blok selamat  bagi menempatkan pelajar
3. Mengenalpasti bangunan/blok selamat menyimpan stok makanan
4. Menyediakan peralatan pertolongan cemas ketika bencana
5. Mengenalpasti alamat dan telefon agensi berkaitan
6. Menyampaikan maklumat berkenaan kepada pelajar supaya sentiasa berwaspada
7. Bekerjasama dengan unit kebakaran dalam latihan menyelamat diri
8. Meyediakan pasukan petugas khas bencana alam