PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

STRUKTUR ORGANISASI

Pengerusi
Tuan Haji Abu Hassan Shaari Bin Abdul Rahman (Pengetua)

Naib Pengerusi
1)Puan Hajah Aripah Binti Hassan  (Pkp)
2)Tuan Haji Mohd Fadzli Bin Mohd Nor  (Pk Hem)
3)Tuan Haji Mohd Noor Bin Yusof  (Penyelia Petang)

Penyelaras
Puan Salleha Binti Jais

Setiausaha
Encik Mohd Zakhori Bin Abdul Rahman (Penyelaras Unit)

Medan Segar
Y.M Tg.Noriza Binti Tg.Johan

Bilik Sal
Puan Marliza Binti Mansor

Taman / Pondok
En.Mohd Zakhori Bin Abdul Rahman

Bilik Darjah
Puan Azmani Binti Daud

Makmal Sains
Puan Hajah Wan Sepiah Binti Shikh Ibrahim

Bilik Matematik
Y.M Tg.Norsida Binti Tg. Mahmud

Bengkel Kemahiran Hidup
En.Mohd Noor Bin Idris

Bilik Ert
Puan Khazimah Binti Abdul Rahim

Bilik Wawasan
Puan Hajah Marsitah Binti Noordin

Pinggiran Damai
Puan Wan Rozanna Binti Wan Ismail

Kebersihan Kawasan
En.Mohd Nazri Bin Muhamad
Tuan Haji Fauzee Bin Ismail

Mural Dan Cogan Kata
Puan Haziah Binti Husin
 


PROJEK KECERIAAN PERSEKITARAN SEKOLAH.

Pengenalan

Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan
kecintaan serta kerjasama yang tinggi dikalangan warga sekolah. Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkat mutu pendidikan kerana mempunyai iklim sekolah yang ceria, tenang dan selesa ke arah tercapainya Visi dan Misi sekolah.

Rasional
Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih, ceria, tenteram amat perlu bagi meningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan  yang seimbang dari segi emosi, rohani dan intelek.
 
Matlamat
Bagi mewujudkan sebuah sekolah yang mempunyai persekitaran yang bersih,ceria,  cantik,  dan mempunyai kemudahan yang mencukupi untuk pelajar  iaitu selarasVisi sekolah bagi mencapai kegemilangan akademik, kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteraskan ilmu, iman dan amal.

Objektif
1. Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis.
2. Meningkatkan  kesedaran tentang pentingnya pelbagai kemudahan di kawasan sekolah.
3. Memupukkan sikap bertanggung jawab terhadap sekolah.
4. Mewujudkan kerjasama di antara warga sekolah.
5. Menjadikan kawasan sekolah selesa dan mendorongkan pembelajaran dikalangan pelajar.

Perancangan Strategi Lima Tahun (2001 –2005)
1. Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu diperindahkan dan diceriakan.
2. Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria
3. Membahagikan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan beruniform.
4. Memceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan.
5. Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu.
6. Mewujudkan Tabung Ceria Sekolah daripada pelbagai pihak.
7. memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkat kemudahan untuk keselesaan pelajar.
8. meminta nasihat dan bantuan dari pihak luar bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah.
9. memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap “Sekolah Ku Rumah Ku” dikalangan warga sekolah.
10. membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah dengan lebih baik.
11. menambahkan pokok bunga yang sesuai untuk memperindahkan kawasan sekolah.
12. menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar.
13. menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar.
14. mengadakan kempen dan nasihat kepada pelajar supaya tidak membuang sampah di merata tempat

Aktiviti  (2001  -  2005)
1. Mewujudkan kawasan taman baru dan meningkatkan keceriaan taman yang sedia ada.
2. Menyediakan tiga pondok rehat pelajar.
3. Gotong royong membersih kawasan sekolah di kalangan warga sekolah.
4. Pertandingan Taman Cantik dan Ceria.
5. Kempen memberi sumbangan pokok bunga di kalangan warga sekolah.
6. Melabel nama taman dan pokok di kawasan taman
7. Membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman.
8. mengecat pasu bunga, tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah.
9. membina arca di kawasan taman.
10. membina menara jam.
11. membina kolam dan air terjun.
12. namakan laluan utama di kawasan sekolah.
13. mendirikan pentas di kawasan tempat perhimpunan.
14. membina laluan berbumbung di kawasan Taman PIBG.
15. membina Taman Herba baru.


UNIT KECERIAAN BILIK DARJAH

1.RASIONAL:
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana di dalam bilik darjah. Oleh itu untuk mencapai kecemerlangan , sekolah mestilah memastikan bahawa bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria. Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatkan dari masa kesemasa. Untuk mencapai tujuan ini, pertandingan bilik darjah bersih dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar sentiasa berada di dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama dan pertandingan yang sihat diantara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlangan dalam akademik dan disiplin pelajar . Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

2.MATLAMAT:
Memastikan bilik darjah sentiasa berada di dalam keadaan bersih dan ceria serta lengkap dengan maklumat pembelajaran supaya pelajar dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Disamping itu juga pertandingan bilik darjah bersih dan ceria akan melahirkan rasa tanggungjawab dan kerjasama di antara pelajar di dalam sesebuah kelas.

3.OBJEKTIF:
1. Memastikan bilik darjah sentiasa di dalam keadaan yang bersih dan ceria
2. Menjadikan bilik darjah sebagai bilik ilmu dimana setiap bilik darjah dikehendaki menyediakan sudut bacaan masing-masing.
3. Membina rasa tanggung jawab dan kerjasama diantara pelajar di dalam kelas
4. Membina semangat persaingan yang sihat diantara kelas-kelas
5. Memberi pendedahan kepada Ketua Tingkatan dan AJK Keceriaan bilik darjah mengenai pengurusan dan kepimpinan.
6. Menjadikan bilik darjah sebagai tempat yang selamat sepanjang pelajar berada di sekolah.
 

 ORGANISASI JAWATANKUASA KECERIAAN BILIK DARJAH

PENASIHAT
Tn. Hj. Abu Hassan Shaari Ab. Rahman (Pengetua)

PENGERUSI
Pn. Azmani Daud

NAIB PENGERUSI
En. Mohd Zulkiifli Ismail

SETIAUSAHA
Pn. Tg. Norsida Tg. Mahmud

PEN. SETIAUSAHA
En. Mohd Faizal Hj. Ismail

AHLI JAWATANKUASA

1. Pn. Norliza Mat Yunan      2. En. Kamiluddin Kamil     3. En. Zakaria Yusoff
4. Pn. Rohaya Mahmood     5. Cik Aminah Ibrahim        6. Pn. Alina Ibrahim
7. Pn. Ramlah Abu Bakar       8. Pn. Maheran Yusof          9.  Pn. Norhashimah Daud
10. Pn. Tn. Mah Tn. Salleh    11. Exco MPP                     12. Ketua Tingkatan

JAWATANKUASA KECIL KECERIAAN BILIK DARJAH
PENGERUSI   : PN. AZMANI DAUD
NAIB PENGERUSI  : EN. MOHD ZULKIFLI ISMAIL
SETIAUSAHA  : PN. TG. NORSIDA TG. MAHMUD
PEN. SETIAUSAHA  : EN. MOHD FAIZAL ISMAIL
AHLI JAWATANKUASA :
1. PN. NORLIZA MAT YUNAN
2. EN. MOHD. KAMALUDDIN KAMIL MOHD NOOR
3. EN. ZAKARIA YUSOFF
4. PN. ROHAYA MAHMOOD
5. CIK AMINAH IBRAHIM
6. PN. ALINA IBRAHIM
7. PN. RAMLAH ABU BAKAR
8. PN. MAHERAN YUSOF
9. PN. NORHASHIMAH DAUD
10. PN. TUAN. MAH TUAN SALLEH
11. EXCO MPP
     12.  KETUA-KETUA TINGKATAN
 

ORGANISASI AJK MEDAN SEGAR

PENASIHAT :
TN HJ ABU HASSAN SHAARI ABDUL RAHMAN

TIMB. PENASIHAT :
PN HJH ARIPAH @ SALEHAN HASSAN
 

PENYELARAS PAGI:
TN HJ MOHD FADZLI HJ MOHD NOOR

PENYELARAS PETANG:
TN HJ MOHD NOR YUSOF(PENYELIA PETANG)

SETIAUSAHA :
PN TG NOORIZA TG JOHAN

PEN. SETIAUSAHA:
PN RADZIAH ABDULLAH

AHLI JAWATANKUASA
WAN HASSAN  (DISIPLIN)
PN NORILAM RAMLI    (DISIPLIN)
CIK AMINAH IBRAHIM (MPP)
MOHAMED ZAKHARI   (KECERIAAN)
PN KHAZIMAH MOHD RANI(KESIHATAN)
PN NORIHA MOHAMAD(PSS)
EN KAMARUZZAMAN DERIS (PEKERJA)
PN AISHAH WAHAB  (KEBAJIKAN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERTAS KONSEP MEDAN SEGAR

Pendahuluan :
 Kertas ini adalah satu kertas cadangan untuk menjadikan unit  Medan Segar sebagai suatu lokasi / zon ilmu untuk melahirkan pelajar dan warga yang bertanggungjawab, berdikari, berpengetahuan dan menguasai pelbagai kemahiran sesuai dengan hasrat falsafah pendidikan negara, kita perlu menanam kesedaran terhadap kebersiahan dan keceriaan.  Kantin Sekolah   Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 telah dianugerahkan bertaraf empat bintang pada tahun 1999.

 Program Juara kantin  tahun 2000 merupakan pemurnian kepada program yang telah di  jalankan pada tahun 1999. Ia merupakan satu usaha yang berterusan untuk meningkatkan keceriaan , kebersihan dan pengurusan kantin sekolah.

 Dengan usaha gigih Datin Pengetua , pihak sekolah telah mendapat peruntukkan untuk membaik pulih kantin sekolah pada tahun 1998. Dari kantin yang sempit dengan meja dan bangku makan yang uzur dan tidak mencukupi , sekolah sekarang mempunyai kantin yang lebih luas , lantai bermozaik , bilangan meja dan bangku makan yanh mencukupi serta pengurusan kantin yang cekap.

 Berbekalkan semangat kekitaan terhadap sekolah , sikap bertanggungjawap dan proaktif warga Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1 , kita    dapat  memburu matlamat kantin gemilang seterusnya kantin juara Insyaalah.

Rasional

Menyedari bahawa adalah penting
1. Untuk mewujudkan hubungan dua hala di kalangan pentadbir sekolah dan pengusaha kantin bagi membangunkan tahap pengurusan ketika menyadiakan makanan, pengurusan jual beli dan penyediaan tempat makan selesa
2. Untuk melatih pelajar berdisiplin fab bekerjasama bagi melahirkan pelajar yang sempurna dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek.
 

Objektif:
1. Untuk melahirkan generasi prihatin yang memiliki disiplin dan tahap kesedaran yang tinggi  terhadap kebersihan dan keceriaan
2. Untuk menanamsikap bertimbang rasa  dan tolong menolong dalam usaha untuk menjaga kebersihan dan keceriaan medan segar.
3. Untuk membina daya dorongan dan daya muafakat saling membantu di kalangan warga SMK Kubang Kerian 1.
4. Untuk memastikan pengusaha menyediakan makanan bersih dab berkhasiat kepada pelajar dan guru.
5. Untuk memastikan pengusaha dapat meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan perkhidmatan medan segar.
6. Untuk membantu membendung masalah keracunan makanan yang boleh memudaratkan kesihatan guru dan pelajar
7. Untuk memberi penekanan supaya pengusaha tidak menganggap medan segar sebagai tempat mengaut keuntungan sahaja tetapi lebih bertanggungjawap sebagai warga pendidik yang mampu menunjukkan pengurusan kantin yang berkualiti
8. Untuk menanam sikap pertandingan yang sihat di kalangan kantin untuk mendapat pengiktirafan yang bertaraf “empat bintang dan lima bintang”
9. Untuk memastikan pengusaha membuat lawatan sambil belajar ke kantin- kantin sekolah lain yang bertaraf empat bintang untuk mempelajari pelbagai aspek pengurusan.
 
Sasaran
1. Pengusaha medan segar
2. Semua guru
3. Semua pelajar
 

Senarai Ahli Jawatan Kuasa Medan Segar

Penasihat  :Tn Hj Abu Hassan Shaari b Abdul Rahman ( Pengetua )
Timb. Penasihat : Pn Hjh Aripah  @  Salehan Hassan ( PKP )
Penyelaras Pagi : Tn Hj Mohd Fadzli Hj Mohd Noor (PK Hem)
Penyelaras Petang :Tn Hj Mohd  Nor Yusof (Penyelia Petang )
Setiausaha  :Pn Tg Nooriza Tg Johan
Penolong Setiausaha : Pn Radziah bt Abdullah
Ahli Jawatan Kuasa :
 
1. En Wan Hassan Wan Junos (pagi)
2. Pn Hjh Norilam Ramli (petang)
3. Cik Aminah Ibrahim (MPP)
4. Pn Khazimah Mohd Rani (kesihatan)
5. En Mohammed Zakhori Abd Rahman (keceriaan)
6. Pn Noriha Mohamad ( PSS )
7.  Pn Ramlah Mohamad (Teachers Café)
8. Pn Mahani Ibrahim (Teachers Café)
9. Pn Hjh Hasnah Yajid ( santapan rohani)
10. Pn Norasyikin Wan Zain (santapan rohani)
11. Pn Roslinah Omar (santapan rohani)
12. En Kamaruzaman Mat Deris (pekerja)
 
 
 
 
 
 

Strategi Perlaksanaan:

A. Strategi Am:
1. Penyediaan dan penggunaan perpustakaan mini di Medan Segar
2. Peningkatan dan pembaikian kemudahan infrasturktur yang ada.
3. Pengunaan dinding-dinding dan tiang-tiang yang ada untuk menggantung dan melekat poster berkaitan kesihatan, pemakanan dan mutiara kata.
4. Keceriaan tempat hidangan dan jualan
5. Pemantauan disiplin pelajar dan pengurusan kantin ( lampiran A )
6. Keceriaan taman PSS dan Medan Segar.

B Strategi Khas
      Sila rujuk kepada Perancangan Sepanjang Tahun dan Pelan Bertindak
 

Perlaksanaan Strategi
1. AJK Pusat Sumber telah menyediakan satu sudut perpustakaan mini untuk kegunaan pelajar
2. Guru Persatuan Akademik bersama-sama ahli0ahli menyediakan meja makan berinformasi. Setiap persatuan di berikan dua buah meja makan untuk mereka lengkapkan dengan maklumat-makumat mengikut subjek
3. AJK Unit Agama bersama AJK Kantin sidang telah menyediakan santapan rohani yang di letakkan di atas meja makan pelajar . Santapan rohani ini mengandungi kata –kata hikmah , doa-doa, tafsir Al Quran dan hadis
4. Ahli-ahli Persatuan Akademik telah menjadikan pagar  di sebelah kantin pagar berinfprmasi membentuk sebahagian daripada koridor multimedia
5. Pengusaha kantin cuba memenuhi kehendak pelanggan menyediakan makanan dengan harga yang berpatutan dan menjaga kebersihan kantin seluruhannya
  

KRITERIA PENILAIAN ANUGERAH KANTIN BERBINTANG

A. Makanan

-Segar, tidak rosak
-Bekas makanan dilabel dengan betul

B. Perlindungan makanan

-Makanan merbahaya diletakkan pada sudut sesuai semasa penyimpanan, penyediaan, pameran, pengangkutan dan penghidangan.
-Makanan mudah tercemar dinyahbekukan dengan sempurna .
-Penggunaan penyepit,sudu, sarung tangan
-Peti sejuk: Cukup ruang, suhu sesuai, susunan makanan, bersih dan defros
-Penyimpanan makanan : Bersih, sesuai, berasingan dengan makanan mudah rosak dan bahan toksik.

C. Pengendali makanan

-Tiada tanda-tanda infeksi pada tangan dan kuku, hingus, sejarah cirit birit
-Tabiat mencuci tangan, kebersihan diri, tidak menjilat jari, tidak merokok
-Pakaian : Apro, dan menutup kepala adalah bersih

D. Peralatn dan perkakas makanan

-Permukaan premis: sesuai binaan dan reka bentuk, di jaga, permukan mudah dicuci dan bersih
-Kemudahan mencuci peralatan, sesuai binaan rekabentuk dan tempat letak, dijaga dan digunakan dengan sempurna
-Air basuh dan bilas: Selamat, bersih dan mencukupi
-Keadah mencuci: Guna sabun, sanitizer, air panas
-Kain lap: bersih dan penggunaan khusus
-Permukaan peralatan dan perkakas sentuh makanan : bersih dan tidak rosak
( sumbing  atau retak )
-Peralatan dan perkakas bersih di simpan dengan baik
-Bahan pakai buang : Tidak di gunakan semula

E. Air

-Bekalan air: sumber selamat, bersh dan mencukupi

F. Air Limpah

-Pembuangan air Limbah : pengaliran dan selanggaran dengan sempurna

G. Saluran paip

-Tiada sambungan silang
-Dipasang dan berfungsi dengan baik

H. Kemudahan tandas dan mencuci tangan

-Tandas: dijaga ,beersih dan tidak berbau
-kemudahan mencuci tangan : ppembersih tangan, pakai tuala buang atau pengering tangan, sabut cecair
-Sesuai rekaaan, binaan dan rekaan

I. Pembungan sisa sampah dan sisa dapur

-Tong atau bekas sampah : cukup bilangan, tidak tembus, pembuangan  berjadual dan bersih
-Tempat buang atau sampah di luar premis binaan dan jagaan yang sempurna dan bersih

J. Kawalan serangga , Rodensia dan Haiwan

-Ada kawalan serangga / rodensia , tiada burung , anjing , kucing dan haiwan lain

K. Bangunan

-Lantai: binaan , aliran dan berkeadaan baik , tidak kalis air dan bersih
- Dinding , syiling serta alatan : binaan dan selenggaraan dengan baik, tidak tembus  habuk , dicat dan bersih
- Pencahayaan: minimum ialah 215 lux
- Peredaran udara:mencukupi, bebas dari bau

L. Pembersihan Premis
- Pembersihan berjadual dan mencukupi

M. Lain –lain operasi

-bahan toksik di label ,di simpan dan di gunakan dengan selamat
-Premis mengekalkan kebersihan persekitaran
-Papan-papan tanda / notis yang perlu, di sedia dan di pamerkan
-Ruangan premis mencukupi untuk keselessaan pekerja, tempat penyimpanan dan pemprosesan
-Peralatan kebakaran dan lain alat keselamatan berfungsi
-Telah menjalani kursus/ latihan Pengendalian Makanan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 1
JALAN RAJA PEREMPUAN ZAINAB II
16150 KOTA BHARU KELANTAN

BORANG PENYELIAAN KANTIN

TARIKH  :…………………………………………..
 HARI   :…………………………………………..
 MASA  :…………………………………………..
 NAMA PENYELIA :…………………………………………..

Sila tandakan  untuk Ya/Tidak pada petak–petak yang berkaitan dengan perkara di bawah :-

A : PELAJAR (MASA REHAT )

1. Pelajar –pelajar beratur dengan tertib                     (Ya/Tidak )
2. Pelajar-pelajar duduk dan makan di meja dengan sopan  (Ya/Tidak )
3. Makanan dan Minuman tidak tumpah di atas meja   (Ya/Tidak )
4. Sisa makanan tidak berselerak     ( Ya/Tidak )
5. Pinggan, cawan, gelas dan sudu dimasukkan ke dalam bekas  ( Ya/Tidak )
6. Tidak ada kertas-kerta, sampah-sarap dan tumpahan di atas lantai ( Ya/Tidak )

Jika tidak, nyatakan tindakan :…………………………………………….
…………………………………………….

B : PENGURUSAN KANTIN (SEBELUM/SELEPAS REHAT)

1. Pekerja-pekerja memakai apron    ( Ya/Tidak )
2. Makanan pelajar dan guru bertutup    ( Ya/Tidak )
3. Penyepit digunakan untuk mengambil makanan  ( Ya/Tidak )
4. Tempat memasak terurus dan bersih   ( Ya/Tidak )
5. Meja makan guru bersih dan ceria    ( Ya/Tidak )
6. Makanan yang dijual memenuhi kehendak pelanggan  ( Ya/Tidak )
7. Meja-meja makan pelajar telah dibersihkan    ( Ya/Tidak )
8. Kawasan tempat menjual makanan bersih dan terurus  ( Ya/Tidak )
9. Menggunakan plastik hitam untuk tong sampah  ( Ya/Tidak )
10. Tempat membasuh pinggan mangkuk bersih   ( Ya/Tidak )
11. Tandas pekerja-pekerja bersih    ( Ya/Tidak )

Tindakan dan cadangan :……………………………………………………
                                     …………………………………………………….
 
 

………………………….
Tandatangan Penyelia
  
 

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 1
16150 KOTA BHARU KELANTAN

KANTIN / MEDAN SEGAR

RASIONAL
Perlaksanaan bahagian kantin ini adalah bertujuan untuk mewujudkan suasana kantin yang ceria, bersih dan tenteram.Pelajar juga dikehendaki sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan semasa berada di kantin sekolah.

OBJEKTIF
1. Mewujudkan keadaan kantin yang sentiasa bersih sebelum dan selepas digunakan .
2. Melatih dan mendidik pelajar supaya lebih berdisiplin sewaktu makan
3. Mengambil tindakan ke atas pelajar yang tidak mengikut peraturan semasa berada di kantin.

SASARAN
Semua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kubang Kerian 1

JAWATANKUASA PELAKSANA
Semua ahli Ahli Majlis Perwakilan Pelajar SMKKK 1

TEMPOH PELAKSANAAN
Januari hingga Disember
Sila lihat jadual di belakang

STRATEGI PROGRAM
1. Mengambil tindakan ke atas pelajar yang tidak mematuhi peraturan semasa di kantin
2. Mengambil tindakan ke atas pelajar yang makan sebelum atau selepas waktu rehat
3. Mengadakan kawalan di kantin semasa rehat
4. Memastikan pinggan dan gelas di letakkan di tempat yang disediakan
 
 

PENILAIAN
Dengan wujudnya bahagian kantin ini ,diharapkan agar keceriaan , ketenteraman dan kebersihan kawasan kantin akan terpelihara sebagaimana yang diharapkan oleh pihak sekolah.Sehubungan dengan itu juga, diharapkan disiplin pelajar akan terbentuk semasa berada di kantin pada waktu rehat sekaligus dapat mendidik pelajar-pelajar bertanggungjawab dan mengamalkan kebersihan pada setiap masa.

 
 

PENDAHULUAN

Projek Juara Bengkel Cemerlang diperkenalkan untuk dijadikan contoh dan panduan kepada pelajar tentang pentingnya kecerian tempat belajar seperti suasana ruang kerja yang selesa, susun atur peralatan yang rapi kaedah penggunaan mesin dan peralatan yang betul.

Mendedahkan pelajar kepada persekitaran yang bersih dan tersusun dengan  kaedah yang betil dan bersistemetik. Pelajar juga didedahkan kepada kemahiran bekerja (praktikal) yang cekap dan sistematik di samping tidak mengabaikan keselesaan dan keselamatan.

Program ini bertujuan untuk memberi kesedaran dan motivasi tentang tanggungjawab, sikap dan budaya kerja yang cemerlang.

RASIONAL

Program ini diharapkan akan dapat mempamerkan bengkel yang ceria dan lengkap bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berwawasan dan celik teknologi dan memupuk nilai-nilai murni dari aspek kebersihan, keceriaan, keselamatan dan meningkatkan mutu kerja.

Program ini juga membentuk situasi bengkel kemas dan lengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran di samping memupuk minat pelajar terhadap pelajaran Kemahiran Hidup.

Projek ini juga diharapkan akan meningkatkan mutu pengurusan bengkel Kemahiran Hidup melalui satu sistem pembelajaran yang terancang dan berobjektif.

OBJEKTIF

Mempertingkatkan mutu pengurusan bengkel (fail, stok, peralatan dan alat-alat kelengkapan)
Mempertingkatkan mutu keceriaan sekolah dari segi fizikal dan budaya sekeliling.
Menambahkan lagi minat dan kecenderungan pelajar dalam pembelajaran  mata pelajaran Kemahiran Hidup dalam penguasaan amali dan teori.
Memperlengkapkan bengkel Kemahiran Hidup dengan alatan yang sesuai supaya pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan
Melatih pelajar mematuhi peraturan bengkel dan mendisiplinkan meraka ketika berada dibengkel.
Membentuk peribadi dan sahsiah pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan psikomoto.   Sebagai model bilik-bilik lain di sekolah.
MATLAMAT

Meningkatkan kualiti pengurusan bengkel yang lebih berkesan dan ceria.
Menarik minat pelajar ke arah bidang teknik dan vokasional dan meningkatkan prestasi mata pelajaran Kemahiran Hidup.  Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran dan efektif dan cemerlang.  Memperkenalkan jenis alatan dan kegunannya kepada guru dan pelajar.  Menaikkan taraf bengkel (up grade).

STRATEGI

Membentuk AJK bertindak bagi melaksanakan aktiviti yang dirancang.
Mengadakan perbincangan dengan AJK bagi merangka pelan bertindak untuk perancangan setahun.
Menyelaras dan menentukan aktiviti yang diatur berfungsi dengan baik dari semasa ke semasa.
Memastikan aktiviti yang dibuat selaras dengan program sekolah.
Pembahagian tugas kepada guru dan pelajar serta jadual pengurusan bengkel.
Mengadakan jadual penggunaan bengkel, peraturan bengkel dan penyediaan bengkel dari semasa ke semasa.

KUMPULAN SASARAN

Semua pelajar tingkatan satu.
Semua pelajar tingkatan dua
Semua pelajar tingkatan tiga

PELAKSANAAN STRATEGI

Carta Organisasi
Senarai tugas guru
Pembahagian bilik dan bengkel
Menetapkan masa dan jadual penggunaan bengkel
Menampalkan peraturan bengkel

PENILAIAN

Pemantauan oleh AJK bertindak
Penggunaan borang-borang tertentu mengikut keperluan semasa
Menyediakan senarai semak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISASI DAN PENGURUSAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

PENASIHAT
TN.HAJI ABU HASSAN SHAARI B. ABD RAHMAN

TIMBALAN PENASIHAT
PN.HAJJAH ARIFAH @SOLEHAN BT.HASSAN

KETUA BIDANG
PN.HJH MAZNAH BT.AB.RASHID

PENGERUSI
EN.MOHD NOR B.IDERIS

SETIAUSAHA
PN. RABIAH BT .AWANG

AHLI JAWATANKUASA
EN.RAWI B.MOHD ALI
EN.CHE YAZIZ B.CHE MUDA
EN.RAMLI B.ALIAS
PN.SALINA BT.TALIB
PN KHAZIMAH BT. MOHD RANI
PN.RAMLAH BT. MUHAMAD
PN.NORSIAH BT. AB RAHIM
PN. ROSLINAH BT.OMAR
CIK ROZMA BT. HASSAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISASI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP
 

KETUA PANITIA
EN.MOHD NOR B. IDERIS

PENYELARAS M/PELAJARAN KMT
TINGKATAN 1
RAMLEE B. ALIAS

TINGKATAN 2
EN.YAZIZ B. CHE MUDA

TINGKATAN 3
EN. MOHD NOR B. IDERIS
 

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKMAL
JAHITAN
PN. KHAZIMAH BT. MOHD RANI

MASAKAN
CIK ROZMA BT. HASSAN

PENGURUSAN DIRI DAN PERPUSTAKAAN KH
PN.RAMLAH BT. MUHAMMAD
 

PENYELARAS M/PELAJARAN ERT
TINGKATAN 1
PN RAMLAH BT. MUHAMMAD

TINGKATAN 2
CIK ROZMA BT. HASSAN

TINGKATAN 3
PN. KHAZIMAH BT. MOHD RANI
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSEP BILIK JAHITAN

Program Juara Kecemerlangan Jahitan untuk memberi contoh kepada pelajar kepentingan kebersiahn dan keceriaan di tempat belajar dari segi fizikal, mental, dan emosi di samping menggalakkan pelajar mencontohi apa yang dilihat dan diajar di sekolah (Bilik jahitan) dapat dipraktikkan di tempat kediaman mereka

Program ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran dan motivasi tentang tanggungjawab pelajar serta mengubah sikap pelajar terhadap konsep keceriaan yang saling berkaitan dengan pembelajaran dan budaya belajar

RASIONAL

Mendedahkan kepada pelajar tentang bilik yang kemas dan teratur. Cara penyusunan, menghias dan menyimpan alatan dengan  cara sistematik serta memperkembangkan potensi dan kreativiti mereka di m asa akan datang.

Projek ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pengurusan makmal kemahiran hidup melalui sistem pembelajaran terancang dan berobjektif.
 

OBJEKTIF

1) Memberi suasana pembelajaran yang selesa dan ceria
2) Supaya pelajar mempunyai sikap bertanggungjawab dan menghargai kebersihan dari segi aspek dalaman dan luaran
3) Dapat membentuk peribadi dan sahsiah pelajar yang cemerlang dari segi akedemik psikomotor
4) Menekankan kepada aspek-aspek kendiri yang positif seperti sikap kerjasama , bertolak ansur, bertanggungjawab tentang penjagaan kebersiah tempat belajar samaada di sekolah atau dirumah
5) Menjadi model kepada pelajar untuk menyediakan suasana yang ceria dan harmonis dirumah
6) Mengamalkan kebersihan dan keceriaan sebagai tuntutan agama kerana kebersihan itu separuh daripada iman

MATLAMAT

1) Meningkatkan kualiti pengurusan makmal ERT yang lebih efektif dan ceria
2) Menarik minat pelajar pilihan ERT dan meningkatkan prestasi pelajaran
3) Menwujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang efektif  dan cemerlang dengan menyediakan ABM , sistem perlabelan, peta minda serta sudut pameran
4)  Memeperkenalkan jenis alatan dan kegunaannya kepada pelajar dan meningkatkan keceriaan makmal ERT
 

TARGET DAN PELUNJURAN MAKMAL KEMAHIRAN HIDUP (ERT) JAHITAN TAHUN 2000 – 2005
 

STRATEGI:

1. Menyusun atur bahan-bahan rujukan dan hasil karya pelajar di tempat yang sesuai untuk membantu proses pembelajaran pelajar
2. Memperbanyakkan kata-kata rangsangan, risalah dan peta minda bagi mencelikkan minda pelajar dalam mencapai kejayaan
3. Mengadakan sudut bacaan (perpustakaan mini), sudut pameran dan sudut infomasi di dalam makmal jahitan sebagai infiminda kepada pelajar.
4. Mengubahsuai bilik, lantai dan kedudukan kerusi meja supaya mencantikkan lagi pandangan supaya dapat merangsangkan minat pelajar untuk pelajar.
5. Membekalkan kemudaha canggih dan minjimatkan masa sesuai dengan zaman IT, sebagai contoh kepada warga sekolah SMKKK 1.
 

STRATEGI

1) Memupuk semangat kerjasama semua pihak yang terlibat iaitu  guru-guru dan pelajar yang menggunakan bilik  ERT jahitan untuk menjaga dan mengekalkan keceriaan bilik
2) Mengadakan perjumpaan mingguan
3) Membahagikan tugas kepada guru-guru dan pelajar untuk melaksanakan
4) Mengadakan gotong-royong menceriakan bilik
5) Penyeliaan sepanjang masa oleh guru

KUMPULAN SASARAN

Para pelajar merupakan sasaran kepada program ini yang terdiri daripada:

  Semua pelajar ting. 1
  Semua pelajar ting. 2
  Semua  pelajar ting. 3 

RUMUSAN

Tujuan menceriakan bilik jahitan ini adalah untuk memberi contoh kepada pelajar tentang kepentingan kebersihan dan keceriaan dari semua aspek fizikal dan mental

Di samping itu ia juga menggalakkan pelajar mencontohi apa yang dilihat dibilik ERT dapat dipraktikkan di rumah mereka serta menjaga kebersihan tempat kediaman dengan kaedah-kaedah yang betul dan sistematik

Mendedahkan pelajar menghargai dan mencintai hasil kerja tugasan sendiri dan memperkembangkan potensi diri serta kreativiti mereka dimasa akan datang

Selain daripada itu, keceriaan bilik ini dapat menggalakkan pelajar menggunakan pengamatan mereka dalam bidang kemahiran menghias, mengatur, menyusun, menyimpan alatan dengan kemas dan sistematik