UNIT BUKU TEKS

ORGANISASI UNIT SPBT

PENASIHAT 1
TN HJ ABU HASSAN  SYAARI B AB RAHMAN

PENASIHAT  2
PN HJH ARIFAH BT HASSAN

PENGERUSI
TN HJ MOHD FADZLI B MOHD NOOR

NAIB PENGERUSI
TN HJ MOHD NOOR YUSSOFF

SETIAUSAHA
TN HJ OZAR B ABD KADIR

AHLI JAWATAN KUASA
EN MOHD NAJIB B TAIB
PN FARIDAH MUHAMMAD
CIK CHE AZIZAH BT CHE ABDULLAH
PN RATTANA  BVT ABD RAHMAN
PN HJH NIK ANNE FARIZA BT NIK MOHD SALLEH
PN IDA ROSDILA BT OTHMAN
EN MUSTAPHA MAMAT
PN NOOR HASIMAH BT DAUD
PN HJH ZAHARAH BT AWANG HAMAT
PN HANISAH BT ISAHAK
PN TN MAH BT TUAN SALLEH

PENDAHULUAN
Unit Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT )  telah sekian lama di tubuhkan di sekolah ini. Unit ini bertujuan memberikan pinjaman buku teks kepada pelajar daripada pelajar yang kurang mampu.Unit ini memerlukan tenaga yang ramai untuk melaksanakan tugas pengagihan dan pungutan buku teks. Oleh itu semua guru yang terlibat dalam unit ini wajar mengambil perhatian serta memikirkan perlaksanaan yang dapat meningkatkan keberkesanan.

Buku Pengurusan SkimPinjaman Buku Teks ini di harapa dapat di jadikan panduan oleh semua pihak yang terlibat dalam menguruskan SPBT , agar  hasrat untuk mempertingkatkan pengurusan SPBT dapat di capai. Usaha meningkatkan kualiti pengurusan SPBT ke arah pengurusan yang cemerlang oleh unit ini amat di alu-alukan.
 

RASIONAL
Pengurusan SPBT sekolah yang cemerlang akan memudahkan permohonan keperluan buku teks pada setiap tahun . Pengurusan SPBT yang cemerlang juga dapatmengelakkan kekurangan buku teks  di sekolah . Setiap aktiviti dalam pengurusan SPBT yang cemerlang di sekolah , setiap aktiviti pada peringkat tertentu harus di laksanakan dengan efisien dan sistematik.

OBJEKTIF
Objektif unit skim pinjaman buku teks ialah:
1.1 meringankan beban kewangan yang di tanggung oleh ibu bapa yang kurang mampu
1.2 memastikan pelajar daripada keluarga yang kurang mampu tidak tercicir dalam persekolahan mereka
1.3 memudahkan perlaksanaan pnjman buku teks dengan teratur
1.4 memastikan fizikal buku dalam keadaan baik
1.5 melaksanakan dasar SPBT yang di tetapkan dengan betul
1.6 setiap individu yang terlibat wajar memainkan peranan masing-masing denag tugas dan tanggungjawap yang di tetapkan

STRATEGI
Strtegi untuk pengurusan SPBT sekolah yang cemerlang ialah:
1.1 pengurusan yang cekap
1.2 kerjasama diantara AJK unit dengan guru-guru tingkatan
1.3 mendorong pelajar supaya sayangkan buku yeks mereka
1.4 mengenakan denda kepada pelajar yang tidak membalut buku teks atau tidak menjaga  kebersihan dan keselamatan buku teks
1.5 pelajar wajib menggantikan biku teks yang hilang
1.6 mewujudkan sistem fail SPBT
1.7 menguruskan bilik BOS dengan efisien
 
 

SENARAI AJK KECIL

PENGERUSI            : TN HJ MOHD FADZLI B HJ MOHD NOOR
N. PENERUSI          : TN HJ MOHD NOOR B YUSSOF
SETIAUSAHA         : TN HJ OZAR B AB KADIR
PEN SETIAUSAHA : EN MUSTAPHA B MAT

GURU PENYELARAS TINGKATAN:

TINGKATAN  5 : 1. EN NAJIB B TAIB
                               2. PN FARIDAH BT MOHAMMAD
                               3. PN RATTANA BT AB RAHMAN

TINGKATAN 4 : 1. PN NIK AINI HAYAT BT MOHD ZAIN
                              2. CIK CHE AZIZAH BT ABDULLAH

TINGKATAN 3: 1. PN HJH NIK ANIE FARIZABT NIK MOHD SALLEH
                             2. PN IDA ROSDILA BT OTHMAN
 

TINGKATAN  2; 1. PN HJH ZAHARAH BT AWAND HAMAT
                              2. PN NOOR HASIMAH BT DAUD

TINGKATAN 1: 1. PN TN MAH BT TUAN SALLEH
                             2. PN HANISAH BT ISHAK
 

PELAN TINDAKAN / PERANCANGAN TAHUNAN UNIT SPBT

TARIKH  \ AKTIVITI \ PERKARA \ TINDAKAN
JANUARI
2-3Jan 2001 Pengedaran dan pungutan borang SPBT 1 kepada pelajar S/U SPBT dan guru tingkatan
4 Jan 2001 Pengedaran fail dan borang SPBT G kepada guru tingkatan
Pengagihan buku teks kepada pelajar tingkatan 2, 3 &4 Guru penyelaras dan guru tingkatan
7-9 Jan 2001 Mengecop buku-buku  baru ( sastera) Ahli kelab
10 Jan 2001 1. mengemaskini bilik BOS
2. Pengedaran fail dan borang SPBT G kepada guru tingkatan Ahli kelab
Guru penyelaras dan guru tingkatan
14 Jan 2001 Pengagihan buku teks kepada pelajar tingkatan 1 & 4 Guru penyelaras dan guru tingkatan
30-31 Jan 2001 Memungut fail dan borang SPBT G daripada guru tingkatan S / U SPBT dan guru tingkatan

FEBRUARI
4 Feb 2001 Memeriksa dan membuat spot chek buku-buku pelajar Guru penyelaras dan ahli kelab
6 Feb 2001 Mesyuarat Unit SPBT  kali pertama  PK HEM dan semua AJK
11 Feb 2001 Mengemaskini  data pelajar

Mengemaskini buku stock S / U SPBT dan guru penyelaras
 Menghadiri taklimat SPBT peringkat PPD

Proses tempahan buku baru untuk tahun 2002 S / U SPBT

MAC
4 Mac Memeriksa dan membuat spot check buku- buku pelajar

Mengemaskini bilik BOS Guru penyelaras dan ahli kelab

APRIL
 Memeriksa dan membuat spot chek buku-buku pelajar

Mengemaskini bilik BOS Guru penyelaras dan ahli kelab
 Pelupusan buku- buku lama dan rosak S / U SPBT dan ahli kelab

MEI
 Memeriksa dan membuat spot check buku –buku teks pelajar

Membaik pulih buku yang rosak Guru penyelaras dan ahli kelab

JUN
6 Jun 2001 Mesyuarat unit SPBT kali kedua  PK HEM dan semua AJK
 Mengemaskini bilik BOS

Spot checkbuku teks pelajar Guru penyelaras dan ahli kelab

JULAI
 Menyemak tempahan buku teks untuk tahun 2002

Spot check buku teks pelajar  S / U SPBT guru penyelaras dan ahli kelab

OGOS
 Mengemaskini bilik BOS
Membaik pulih buku yang rosak
Spot check buku teks pelajar Guru penyelaras dan ahli kelab

SEPTEMBER
 Menerima buku  teks pelajar untuk tahun 2002
Mengecop buku baru
Mengemaskini bilik BOS S/U SPBT dan ahli kelab

OKTOBER
 Memungut buku teks pelajar  Guru penyelaras , guru tingkatan dan ahli kelab
30 OKT 2001 Mesyuarat unit kali ke dua
Mengemaskini bilik BOS PK HEM , semua AJK ahli kelab

NOVEMBER
 Mengemaskini buku stok dan bilik SPBT  S / U SPBT dan ahli kelab
 

SENARAI  SEMAKAN PROGRAM

1 - pengedaran dan pungutan borang SPBT
 - pengedaran fail dan borang SPBT
2 - pengagihan buku teks
 - memungut fail dan borang SPBT
3 - mengecop buku-buku  ( sastera )
 -mengemaskini bilik BOS
4 - memeriksa buku teks pelajar
 - mengemaskini buku  stock
5 - mesyuarat unit SPBT kali pertama
 - menghadiri taklimat SPBT peringkat PPD
6 - Proses tempahan buku untuk tahun 2002
 - pelupusan dan baik pulih buku teks
7 - menyemak tempahan untuk tahun 2002
 - menerima dan mengecop buku teks yang baru
8 - memungut buku teks  daripada pelajar
 -mengemaskini buku stock