ระบบอัดไอ

 

The Carnot Cycle

ระบบอัดไอเป็นระบบที่ใช้ในการทำความเย็น และปรับอากาศทั่ว ๆไปนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ จัดเป็นะบบที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ตู้เย็น ตู้แช่เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้าน , ในอาคาร , ศูนย์การค้า และโรงภาพยนต์ โรงงานทำน้ำแข็ง ห้องแช่แข็ง รวมทั้งโลงเย็น ( กำลังนิยม ) ล้วนแต่เป็นระบบอัดไอ (The Vapour -Compression System)ทั้งสิ้น ซึ่งมีการพัฒนามาจากวัฏจักร The Carnot cycle

Sadi Nicolas Leonard Carnot ( 1 June 1796 - 24 Aug 1832) Sadi Nicolas Leonard Carnot นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้คิดเครื่องจักรกลความร้อน Carnot Engine ซึ่งทำงานในระบบ The Carnot cycle

 


Carnot Engine and Carnot Cycle

Carnot Cycle เป็นเครื่องจักรกลความร้อนที่ต้องอาศัย แหล่งของความร้อน เมื่อเครื่องจักรได้รับความร้อน แก๊สที่อยู่ภายในกระบอกสูบจะขยายตัว ดันสูกสูบเคลื่อนที่ลงส่งกำลังผ่านเพลาข้อเหวี่ยง เแก๊สที่ขยายตัวนี้ถูกระบายความร้อนออก แล้วจึงหมุนดันสูกสูบเคลื่อนที่ ขึ้นมาที่ศูนย์ตายบนอีกครั้งหนึ่ง

หลักการทำงานของระบบ Carnot Cycle 1 - 2 , adiabatic compression 2 - 3 , isothermal addition of heat 3 - 4 , adiabatic expanion 4 - 1 , isothermal rejection of heat

เนื่องจากCarnot Cycle เป็นวัฎจักรที่มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุด และ ตั้งแต่มนุษย์พยายามหาระบบต้นกำลัง ที่เคลื่อยที่ได้เอง ปรากฏว่ายังไม่มีใครที่จะ สร้างเครื่องจักร Carnot Engine ได้ เนื่อง จากมีขีดจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น การระบายความร้อนออกอย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งความร้อน และที่สำคัญคือการจัด ลำดับขบวนการ จะต้องทำให้เกิดการที่ซ้ำแบบวัฎจักรได้ เมื่อระบบเริ่มสตารท์ได้แล้ว เครื่องจักรก็จะเดินเครื่องต่อเนื่องกัน

   
   
ธีระศักดิ์ เฉลิมพิพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน