SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ

1) Sözsüz iletişim etkilidir:

Bazı anlamları, özellikle duyguları, sözsüz iletişimle daha etkili ve dolaysız biçimde ifade edebiliriz. Duygu ve ilişkiyle ilgili en etkili mesajlar sözsüz mesajlardır.

2) Sözsüz iletişim duyguları belirtir:

Düşünceler sözlü iletişimle, duygular ise sözsüz iletişimle en rahat ifade edilir. Örneğin; yorgunluk ve kızgınlığınızı en etkili olarak sözsüz mesajlarla; Komşu kızını çekiçi bulmanızı, hem sözlü hem sözsüz mesajlarla; güvenlik mahkemeleri ve sanayi yatırımları konularını, en rahat olarak sözlü mesajlarla ifade edebiliriz.

3) Sözsüz iletişim çift anlamlıdır:

Çoğu kez, kişinin sözlü ve sözsüz mesajları, farklı anlamları vurgular. Sinirli olan kişinin yüz ifadesi ses tonu ve bedeni, kızgınlık dolu mesajlar gönderdiği halde, sözleri bu kızgınlığı saklamaya çalışabilir. Ne var ki, siz onun sözlü ya da sözsüz mesajlarından hangisine inanacağınızı bilirsiniz.

Sözlü ve sözsüz mesajlar arasındaki bu çelişki, her zaman   belirgin değildir. Her insan arasıra olduğundan farklı görünmeye çalışır. Bu çelişkile davranışın birçok nedeni vardır: Bir konuşma, görüşme ya da tartışmada kişi gerginliğini saklamaya çalışabilir; birinin kendi hakkında üzülmesini istemediği anlar olur, ya da kendini olduğundan daha cazip göstermeye isteyebilir.

Bu çelişkileri kendinde ve başkalarında yakalamasını öğrenen kişi, insan ilişkilerinde daha güçlü bir duruma geçmeye başalar; Bir yönetici, bir baba veya anne, bir arkadaş, bir eş ya da sevgili olarak, karşısındaki ile daha derin ilşkiler kurma olanağına sahip olur.

4) Sözsüz iletişim belirsizdir:

Sözsüz iletişimde belirsizlik derecesi yüksektir. Örneğin; Beraberce gülüp eğlendiğiniz bir geziden sonra eşinizin sessizliğini nasıl yorumlarsınız? Bu sessizliğin bir tek anlamı mı vardır?, yoksa bunu birkaç türlü yorumlamak mümkün müdür?

Örneğin;

Bu seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu anlamak için sözlü mesajlara başvurmamız gerekir. Sözsüz iletişim, bireyin gerçek duygularını daha iyi yansıtabilir; ama değişik yorumlara açık olduğundan hemen bir yoruma sarılıp herşeyi anladığınız sonucuna varamazsınız. Sözsüz iletişimde aldığımız mesajları, önceki gözlemlerimizle karşılaştırarak ve sözlü mesajlarlada destekleyerek yorumda bulunmak en sağlıklı olan yorumlama olacaktır.

"İLETİŞİM"e gider..