SPM-Tingkatan 4 & 5- Matematik

|MENGENAI SUBJEK| GURU |SUKATAN | RANCANGAN TAHUNAN |BANK SOALAN

 

1. KERTAS 2 -BAHAGIAN A: TAJUK (Bilangan Soalan)

SUBTAJUK / KEMAHIRAN / PROSES PENYELESAIAN / BAHAN P&P

1.Pepejal Geometri III (1)
 

(1.1.1- 1.1.4) Perimeter adalah merujuk kepada ukur keliling seluruh rajah termasuk lengkok.
(1.2.1- 1.2.5) Luas adalah merujuk seluruh rajah atau sebahagian rajah mengikut kehendak soalan.
(1.3.1- 1.3.3) Ingat Rumus banyak membantu untuk mempercepatkan proses penyelesaian.
(1.4.1- 1.4.7) Paling penting ialah bagaimana menggunakan Rumus yang diberi.
(1.5.1- 1.5.5) Penggunaan Kalkulator hanya digunakan untuk mempercepatkan proses pengiraan.
(1.6.1- 1.6.3) Kemahiran operasi bagi nombor bulat, pecahan dan nombor negative amat

diperlukan.

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz / Tutorial]  ( By Hot Potatoes Software

2.Persamaan Linear II (1)

 

(1.1.1- 1.1.4) Persamaan serentak bagi dua persamaan linear.
(1.2.1- 1.2.5) Samakan nilai/pekali bagi salah satu anu
(1.3.1- 1.3.3) Hapuskan salah satu anu dan selesaikan persaman linear satu anu.
(1.4.1- 1.4.7) Gantikan nilai anu yang telah diperoleh untuk mencari nilai anu yang kedua.
(1.5.1- 1.5.5) Semak sama ada nilai kedua-dua anu betul atau salah.


INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

3.Bulatan I (1)

 

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

4. Ungkapan dan Persamaan Kuadratik (1)
 

(1.1.1- 1.1.4) Kembangkan
(1.2.1- 1.2.5) Ungkapkan dalam Persamaan Kuadratik Bentuk Am ax+ bx + c = 0
(1.3.1- 1.3.3) Faktorkan
(1.4.1- 1.4.7) Selesaikan persamaan linear untuk dua nilai anu.
(1.5.1- 1.5.5) Semak sama ada dua nilai anu tersebut betul atau tidak.

 

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

5. Penaakulan Matematik (1)

 

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

6. Garis Lurus (1)

(1.1.1- 1.1.4) Kenal pasti apa yang dicari atau apa yang dikehendaki oleh soalan.
(1.2.1- 1.2.5) Kenal pasti apa yang diberi dan kaitkan dengan apa yang dicari.
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

7. Garis dan Satah dalam Tiga Matra (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

8. Graf Fungsi II (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

9. Kecerunan dan Luas di Bawah Graf (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

10. Kebarangkalian II (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

11. Matriks (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software

2. KERTAS 2 -BAHAGIAN B: TAJUK (Bilangan Soalan)

SUBTAJUK/BAHAN P&P

12. Statistik III (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software)

13. Graf Fungsi II (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software)

14. Penjelmaan III (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software)

15. Pelan dan Dongakan (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software)

16. Bumi sebagai Sfera (1)

(1.1.1- 1.1.4) (Link nota subtajuk pertama) [Link nota Powerpoint]
(1.2.1- 1.2.5) (Link nota subtajuk kedua) [Link nota Powerpoint]
(1.3.1- 1.3.3) (Link nota subtajuk ketiga) [Link nota Powerpoint]
(1.4.1- 1.4.7) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.5.1- 1.5.5) (Link nota subtajuk keempat) [Link nota Powerpoint]
(1.6.1- 1.6.3) (Link nota subtajuk keenam) [Link nota Powerpoint]

INTERAKTIIVITI: [Link Kuiz]  ( By Hot Potatoes Software) 

(tulis PMR/SPM/STPM) >(tulis tingkatan) >(tulis subjek)

Kembali

NO

PEPERIKSAAN / UJIAN

KERTAS

JAWAPAN

1

(Tulis nama ujian/peperiksaan)

(Link ke soalan)

(Link ke jawapan)