วิตามิน

       วิตามินมีกี่ชนิด?...........
            วิตามิน เป็นสารที่มีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติ ร่างกายของคนต้องการวิตามินจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ดำรงชีวิตและ เจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติ แบ่งวิตามินออกตามการละลายได้เป็น 2 ชนิด คือ
            1. วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค วิตามินประเภทนี้ หากรับประทานเกินขนาดที่ต้องการ จะทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย และถ้า สะสมมากเกินไปก็จะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้
            2. วิตามินที่ละลายได้ในน้ำ ได้แก่ วิตามินบีรวม วิตามิน ซี หากรับประทานเกินขนาดก็จะถูกขับออกจากร่างกาย
            ปัจจุบันมียาจำพวกวิตามินจำหน่าวยในท้องตลาดจำนวนมากมาย บางชนิดเป็นยาเดี่ยว ประกอบด้วยวิตามิน ชนิดเดียว ในขนาดสูง ใช้สำหรับรักษาผู้ที่ขาดวิตามินชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ บางชนิดประกอบด้วย วิตามินหลายชนิดรวมกัน ในปริมาณมากน้อยต่างกัน ยาที่ประกอบด้วยวิตามินขนาดสูง จะใช้สำหรับผู้ที่ขาดวิตามิน แต่ยาที่ประกอบด้วยวิตามิน ขนาดต่ำ จะใช้เพื่อเสริมวิตามินให้แก่ร่างกายเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่รับประทานอาหาร ได้ตามปกติ มีการรับประทานผักและ ผลไม่อย่างเพียงพอ และไม่ได้เป็นโรคที่ขาดวิตามิน จึงไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อยาจำพวก วิตามินมารับประทานเพิ่มเติมอีก เพราะนอกจากจะเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังอาจเกิดการสะสม ของวิตามินจำพวก ที่ละลายในไขมัน จนทำให้เกิด อันตรายต่อร่างกายได้

มีปัญหาการใช้ยา ปรึกษา เภสัชกร
หรือ สายด่วน อ.ย. 1556