ประวัติความเป็นมาของบทเรียนโปรแกรม

จิตวิทยาที่เป็นพื้นฐานของบทเรียนโปรแกรม

หลักการสร้างบทเรียนโปรแกรม

บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา

บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง

หลักในการเลือกบทเรียนโปรแกรมมาใช้

บทบาทของครูในการใช้บทเรียนโปรแกรม

ประโยชน์ของบทเรียนโปรแกรม

ตัวอย่างบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา


เว็บที่น่าสนใจ
[ hunsa ] [ sanook ] [ yahoo ] [ i-kool ] [ sansuk ] [ chaiyo ] [ thaiall ] [ thaimai ]l [ hotmail ] [ thai2k ] [ yamyai ] [ catcha ] [ thaiware ] [ geocities ] [ onec ] [ srithai ] [ thai2k ]
พจนานุกรม HTML ออนไลน์
[ w3 ] [ goldendome ] [ vancouver-webpages ]

[ สอนอังกฤษผ่านอินเตอร์เน็ต ] [ สอนอังกฤษ คณิต วิทย์ ] [ ชั้นเรียนออนไลน์ ] [ เอกสารในเชิงวิชาการต่างๆ ] [ ชั้นเรียนในอินเตอร์เน็ต ] [ หนังสือออนไลน์ ] [ สอนวิทยาศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต ]

พจนานุกรม-สารานุกรม
[ gwyn ] [ interdict ] [ eb ] [ pcwebopaedia ]

ห้องสมุดออนไลน์
[ ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย ]
[ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก ]
[ ห้องสมุดเด็กและครอบครัว ]
[ ห้องสมุดวิทยพัฒน์ ]
[ ห้องสมุดสาธารณะ ]
[ ห้องสมุดไทยออนไลน์ ]
ติดต่อผุ้ดูแล mahanin@yahoo.com

ขอเชิญร่วมให้คะแนน

ThaiTOP

จัดอันดับโดย ThaiTOP.Com
WebBoard My School บทกลอน Web Link
มารู้จักบทเรียนโปรแกรมกันเถอะ


คำว่า "บทเรียนโปรแกรม"นี้อาจจะมีผู้เรียกแตกต่างกันออกไป จนบางครั้งอาจจะทำให้สับสนกันได้ เช่น แบบเรียนสำเร็จรูป ตำราโปรแกรม แบบเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น ความจริงแล้ว "บทเรียนโปรแกรม"เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ผลิตบทเรียนโปรแกรมอาจจะสร้างออกมาในลักษณะของเครื่องมือ ที่เรียก เครื่องช่วยสอน หรือในลักษณะของตำรา หนังสือแบบเรียน ก็เรียกว่า แบบเรียนโปรแกรม หรืออาจจะสร้างในลักษณะอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน


[ Yahoo! ] Searchmahanin@yahoo.com ICQ # 78296560
ท่านเข้าเยี่ยมชมคนที่ ครับ
สถิติเว็บไซต์ หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online


เชิญแลกลิงค์ครับ โดยนำ Source Code นี้ไปวางใน Html ของคุณ


<CENTER><A HREF="http://www.reocities.com/mahanin"><IMG SRC="http://www.reocities.com/mahanin/kEarae.gif"width=90 height=60></CENTER>
( ขอขอบคุณมากครับ )
1
1 1 1 1 1 1 1 1