เนื้อเพลงอังกฤษ-ไทย

ชื่อเพลง ที่มา นำมาลงในโฮมเพจเมื่อ
I Learned form the Best (Whitney Houston) The Guitar 22  มีนาคม   2543
ฺBack at One  (Brian McKnight) The Guitar 22  มีนาคม   2543
Turtles and Rabbits (กระต่ายกับเต่า) ดิฉัน ฉ.550 22  มีนาคม   2543
When you say nothing at all แปลเอง(ชอบเพลงนี้มาก) 5  ตุลาคม   2543
Fool Again แปลเอง 5  ตุลาคม   2543