АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ

 

I. Прегледи

V 76.1

V 76.2

Участие и профилактични прегледи в рамките на утвърдените национални програми: “Национална стратегия за профилактичен онкологичен скрининг” за рак на маточната шийка и рак на млечната жлеза

89.01

Първичен преглед на бременни и родилки или жени с гинекологичен проблем с описание на анамнеза и статус

89.02

Вторичен преглед на бременни и родилки или жени с гинекологичен проблем и оценка на нов медицински проблем

89.06

Консултация с друг специалист в амбулаторни условия.

89.08

Консултация с друг специалист в домашни условия.

89.09

Експертиза на временна нетрудоспособност

 

II.Общомедицински дейности

99.1

Инжекции

99.29

Парентерални инфузии

99.59

Интрадермални, скарификационни, конюнктивални тестове

99.38

Прилагане на тетаничен анатоксин

57.62

Въвеждане на уретрален катетър

97.62

Смяна на постоянен уретрален катетър

04.2

Локална анестезия: инфилтрационна

 

III. Специална част

89.36

Мануално изследване на гърда

93.56

Компресивна превръзка на млечни жлези

V 76.2

Тест с калиева основа

V 76.2

Определяне на pH на влагалищно (цервикално, уретрално) съдържимо

67.11

Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване

V 76.2

Тест за бременност-определяне ЧХГ в урина

67.12

Пробна ексцизия без колпоскопски контрол

85.11

Пункция при формация на млечна жлеза без ехографски контрол

96.15

Влагалищна промивка или поставяне на влагалищна галенична форма

96.14

Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада

75.8

Поставяне или екстракция на маточно-влагалищна тампонада

96.17

Поставяне или екстракция на противозачатъчни интравагинални средства

96.18

Поставяне или екстракция на вагинален песар, диафрагма или дрен

69.7

Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства

97.71

Неоперативно отстраняване на вътрематочна спирала

71.0

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите

97.84

Отстраняване на хирургични шевове след гинекологична операция

93.57

Превръзка на рана

98.17

Отстраняване на чуждо тяло от или адхезиолиза на влагалището

69.96

Отстраняване на серклажен материал

69.02

Кюретаж след раждане или аборт (по спешност)

70.11

Хименотомия или хименорафия

75.92

Евакуация на хематом на вулва и/или влагалище

71.22

Инцизия и дренаж на Бартолинов абцес

71.71

Перинеорафия

67.39

Полипектомия

49.04

Лигиране на кондиломи

71.3

Тъканно-деструктивно лечение на вулва (перинеум, влагалище или PVCU) чрез каутеризация

70.21

Колпоскопия

 


РАЗШИРЕН ПАКЕТ

 

I. Прегледи

V 76.1

V 76.2

Участие и профилактични прегледи в рамките на утвърдените национални програми: “Национална стратегия за профилактичен онкологичен скрининг” за рак на маточната шийка и рак на млечната жлеза

89.01

Първичен преглед на бременни и родилки или жени с гинекологичен проблем с описание на анамнеза и статус

89.02

Вторичен преглед на бременни и родилки или жени с гинекологичен проблем и оценка на нов медицински проблем

89.06

Консултация с друг специалист в амбулаторни условия.

89.08

Консултация с друг специалист в домашни условия.

89.09

Експертиза на временна нетрудоспособност

 

II.Общомедицински дейности

99.1

Инжекции

99.29

Парентерални инфузии

99.59

 Интрадермални, скарификационни, конюнктивални тестове

99.38

Прилагане на тетаничен анатоксин

57.62

Въвеждане на уретрален катетър

97.62

Смяна на постоянен уретрален катетър

04.2

Локална анестезия: инфилтрационна

 

III. Специална част

89.36

Мануално изследване на гърда

93.56

Компресивна превръзка на млечни жлези

V 72.6

Тест с калиева основа

V 72.6

Определяне на pH на влагалищно (цервикално, уретрално) съдържимо

67.11

Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване

V 72.6

Тест за бременност-определяне ЧХГ в урина

67.12

Пробна ексцизия без колпоскопски контрол

85.11

Пункция при формация на млечна жлеза без ехографски контрол

96.15

Влагалищна промивка или поставяне на влагалищна галенична форма

96.14

Поставяне или екстракция на влагалищна тампонада

75.8

Поставяне или екстракция на маточно-влагалищна тампонада

96.17

Поставяне или екстракция на противозачатъчни интравагинални средства

96.18

Поставяне или екстракция на вагинален песар, диафрагма или дрен

69.7

Поставяне на вътрематочни противозачатъчни средства

97.71

Неоперативно отстраняване на вътрематочна спирала

71.0

Инцизия на фурункул в областта на гениталиите

97.84

Отстраняване на хирургични шевове след гинекологична операция

93.57

Превръзка на рана

98.17

Отстраняване на чуждо тяло от или адхезиолиза на влагалището

69.96

Отстраняване на серклажен материал

69.02

Кюретаж след раждане или аборт (по спешност)

70.11

Хименотомия или хименорафия

75.92

Евакуация на хематом на вулва и/или влагалище

71.22

Инцизия и дренаж на Бартолинов абцес

71.71

Перинеорафия

67.39

Полипектомия

49.04

Лигиране на кондиломи

71.3

Тъканно-деструктивно лечение на вулва (перинеум, влагалище или PVCU) чрез каутеризация

70.21

Колпоскопия

 

 

67.12

Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване

70.13

Отстраняване на чуждо тяло от/или адхезиолиза на влагалището

97.74

Поставяне /отстраняване/ на подкожни противозачатъчни импланти

69.96

Отстраняване на серклажен материал или други чужди тела от шийката

89.36

Мануално изследване на гърда

67.12

Вземане на материал за микробиологично или цитологично изследване

66.02

Посткоитален тест

66.11

Изследване на цервикален скор (CS- по Insler)

57.95

Смяна на постоянен уретрален катетър

86.12

Пункция на лимфен възел

97.84

Отстраняване на шевове

85.11

Пункция на формация на млечна жлеза без ехографски и рентгенов контрол

67.0

Хистерометрия, дилатация на цервикалния канал

97.74

Поставяне /отстраняване/ на подкожни противозачатъчни импланти

69.96

Отстраняване на серклажен материал или други чужди тела от шийката

67.32

Тъканно-деструктивно лечение на вулва/перинеум или влагалище или PVCU - чрез електро-, термо- или криокаутеризация

70.24

Прицелна биопсия под колпоскопски контрол

71.09

Пробна ексцизия без колпоскопски контрол

70.12

Пункция на заден влагалищен свод без ехографски контрол

69.09

Пробно сепарирано абразио

69.59

Абразио на цервикалния канал

67.11

Ендометриална биопсия

91.37

Спермограма – физично и морфологично изследване

99.29

Венозна аналгезия

88.76

Абдоминална двуизмерна ехография при жена с гинекологични проблеми

88.75

Трансвагинална двуизмерна ехография

88.73

Няколкократно динамично ехографско проследяване /фоликулометрия/

88.72

Двуизмерна ехография на млечна жлеза

88.78

Триизмерна ехография

87.84

Ехография с контраст или хидротубация под ултразвуков контрол

71.11

Марсупиализация на Бартолинов абцес

67.61

Колпо- или трахелорафия

75.33

Фетоскопия

75.1

Амниоцентеза

 


ИЗИСКВАНИЯ НА РЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ

ПОМЕЩЕНИЯ

Според изискванията на ХЕИ

ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТА

1.       

Бюро

1 брой

2.       

Стол

2 броя

3.       

Шкаф за лекарства от първа необходимост

1 брой

4.       

Малък гардероб

1 брой

5.       

Закачалка за дрехите на пациента

1 брой

6.       

Кушетка.

1 брой

7.       

Телефон

1 брой

8.       

Кофа с педал

 

9.       

Апарат за артериално налягане

1 брой

10.  

Стетоскоп

1 брой

11.  

Лекарска чанта за медикаменти, инструменти и консумативи за домашни посещения

1 брой

12.  

Въздуховод /Гьодел/, възрастни

1 брой

13.  

Езикодържател

1 брой

14.  

Стойка за инфузии

1 брой

15.  

Параван

1 брой

16.  

Подлога

1 брой

ОБОРУДВАНЕ НА ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ОПЕРАЦИОННА

1.

Гинекологичен стол

1 брой

2.

Кушетка

1 брой

3.

Рефлекторна лампа, тип “Кокиче”

1 брой

4.

Въртящ се стол

1 брой

5.

Подвижна инструментална маса

1 брой

6.

АМБУ – малък комплект с ендотрахеална тръба, ларингоскоп, Гьодел и крачен аспиратор

1 брой

7.

Сух стерилизатор

1 брой

8.

Кофа с педал

1 брой

9.

Диатермо-куагулатор

1 брой

10.

Операционни престилки

2 брой

11.

Шапки и маски (операционни ), по

2 брой

12.

Стерилни ръкавици

5 брой

13.

Колпоскоп

1 брой

14.

Калцуни

10 брой


ГИНЕКОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ

1

Алпака тави за инструменти и превързочен материал

2 брой

2.

Бъбрековидни легенчета

1 брой

3.

Стерилизационен барабан, голям

1 брой

4.

Стерилизационен барабан, среден

1 брой

5.

Лезвиета 

10 броя

6.

Пинцета хирургична, дълга

2 брой

7.

Ножица права островърха малка и средна по

1 брой

8.

Кръвоспиращи щипки, малки и средни

3 броя

9.

Спекулуми, големи 

20 броя

10.

Спекулуми, малки 

15 броя

11.

Кюрети, големи 

2 брой

12.

Кюрети, малки 

2 брой

13.

Дилататори, комплект от №2 до №11

1 брой

14.

Корнцанг 

2 брой

15.

Валви, големи, комплект

2 брой

16.

Еднозъбци 

2 брой

17.

Конхотом /за биопсия/ 

2 брой

18.

Иглодържател 

1 брой

19.

Шивашка ножица за марли

1 брой

20.

Стетоскоп за бременни

1 брой

21.

Ножодържач 

2 брой

КОНСУМАТИВИ

1.

Памук

1 кг

2.

Марля

10 м

3.

Бинтове, малки, средни и големи, по

20 броя

4.

Левкопласт, обикновен

3 броя

5.

Спринцовки, 10 мл

30 броя

6.

Спринцовки, 20 мл

10 броя

7.

Игли за спринцовки, мускулни и венозни, по

50 броя

8.

Игли със синтетични конци, различни размери

30 броя

9.

Хирургични компреси с прорез

5 броя

10.

Операционни чаршафи, големи, с прорез

2 броя

11.

Микулич кърпи

5 броя

12.

Различни видове инфузионни разтвори

10 броя

13.

Стойка за инфузии

1 броя

14.

Катетри, различни видове и размери

2 броя

15.

Предметни стъкла

50 броя

16.

Тампони за бактериологично изследване

20 броя

17.

Абокат, различни размери

3 броя

18.

Системи за инфузионни разтвори

5 броя

19.

Есмарх

2 броя

20.

Игли за пункция на Дъгласово пространство

2 броя

21.

Четчици за цитонамазки

50 броя


КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

1.

Амбулаторен журнал

1 броя

2.

Регистър на здравноосигурените лица

1 броя

3.

Болнични листове за нетрудоспособност - кочани

1 броя

4.

Рецепти - кочани

5 броя

5.

Фишове за кръв и урина - кочани, по

5 броя

6.

Фишове за биохимични изследвания - кочани

3 броя

7.

Фишове за рентгенови изследвания - кочани

2 броя

8.

Направления за консултация с друг кабинет и болница-кочани

2 броя

9.

Бързо известие за инфекциозна болест - кочани

1 броя

10.

Съобщение за настъпила смърт - кочани

1 броя

11.

Картони за диспансеризация

20 броя

12.

Фишове за микробиологично изследване - кочани

1 броя

13.

Фишове за цитологично изследване - кочан

1 броя

14.

Печат

1 броя

 

Забележка: За ДКЦ, МЦ и групова практика – ЕКГ и ехографски апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, спешен шкаф не са задължителни за всеки отделен кабинет. В този случай специалистите използват общо оборудване, което се намира на достъпно за всички място.


ИЗИСКВАНИЯ НА РЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

РАЗШИРЕН ПАКЕТ

ПОМЕЩЕНИЯ

Според изискванията на ХЕИ

ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТА

1.       

Бюро

1 брой

2.       

Стол

2 броя

3.       

Шкаф за лекарства от първа необходимост

1 брой

4.       

Малък гардероб

1 брой

5.       

Закачалка за дрехите на пациента

1 брой

6.       

Кушетка.

1 брой

7.       

Телефон

1 брой

8.       

Кофа с педал

 

9.       

Апарат за артериално налягане

1 брой

10.  

Стетоскоп

1 брой

11.  

Лекарска чанта за медикаменти, инструменти и консумативи за домашни посещения

1 брой

12.  

Въздуховод /Гьодел/, възрастни

1 брой

13.  

Езикодържател

1 брой

14.  

Стойка за инфузии

1 брой

15.  

Параван

1 брой

16.  

Подлога

1 брой

17.  

Ехограф

1 брой

ОБОРУДВАНЕ НА ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ОПЕРАЦИОННА

1.

Гинекологичен стол

1 брой

2.

Кушетка

1 брой

3.

Рефлекторна лампа, тип “Кокиче”

1 брой

4.

Въртящ се стол

1 брой

5.

Подвижна инструментална маса

1 брой

6.

АМБУ – малък комплект с ендотрахеална тръба, ларингоскоп, Гьодел и крачен аспиратор

1 брой

7.

Сух стерилизатор

1 брой

8.

Кофа с педал

1 брой

9.

Диатермо-куагулатор

1 брой

10.

Операционни престилки

2 брой

11.

Шапки и маски (операционни ), по

2 брой

12.

Стерилни ръкавици

5 брой

13.

Колпоскоп

1 брой

14.

Калцуни

10 брой

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ

1

Алпака тави за инструменти и превързочен материал

2 брой

2.

Бъбрековидни легенчета

1 брой

3.

Стерилизационен барабан, голям

1 брой

4.

Стерилизационен барабан, среден

1 брой

5.

Лезвиета 

10 броя

6.

Пинцета хирургична, дълга

2 брой

7.

Ножица права островърха малка и средна по

1 брой

8.

Кръвоспиращи щипки, малки и средни

3 броя

9.

Спекулуми, големи 

20 броя

10.

Спекулуми, малки 

15 броя

11.

Кюрети, големи 

2 брой

12.

Кюрети, малки 

2 брой

13.

Дилататори, комплект от №2 до №11

1 брой

14.

Корнцанг 

2 брой

15.

Валви, големи, комплект

2 брой

16.

Еднозъбци 

2 брой

17.

Конхотом /за биопсия/ 

2 брой

18.

Иглодържател 

1 брой

19.

Шивашка ножица за марли

1 брой

20.

Стетоскоп за бременни

1 брой

21.

Ножодържач 

2 брой

КОНСУМАТИВИ

1.

Памук

1 кг

2.

Марля

10 м

3.

Бинтове, малки, средни и големи, по

20 броя

4.

Левкопласт, обикновен

3 броя

5.

Спринцовки, 10 мл

30 броя

6.

Спринцовки, 20 мл

10 броя

7.

Игли за спринцовки, мускулни и венозни, по

50 броя

8.

Игли със синтетични конци, различни размери

30 броя

9.

Хирургични компреси с прорез

5 броя

10.

Операционни чаршафи, големи, с прорез

2 броя

11.

Микулич кърпи

5 броя

12.

Различни видове инфузионни разтвори

10 броя

13.

Стойка за инфузии

1 броя

14.

Катетри, различни видове и размери

2 броя

15.

Предметни стъкла

50 броя

16.

Тампони за бактериологично изследване

20 броя

17.

Абокат, различни размери

3 броя

18.

Системи за инфузионни разтвори

5 броя

19.

Есмарх

2 броя

20.

Игли за пункция на Дъгласово пространство

2 броя

21.

Четчици за цитонамазки

50 броя


КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

1.

Амбулаторен журнал

1 броя

2.

Регистър на здравноосигурените лица

1 броя

3.

Болнични листове за нетрудоспособност - кочани

1 броя

4.

Рецепти - кочани

5 броя

5.

Фишове за кръв и урина - кочани, по

5 броя

6.

Фишове за биохимични изследвания - кочани

3 броя

7.

Фишове за рентгенови изследвания - кочани

2 броя

8.

Направления за консултация с друг кабинет и болница-кочани

2 броя

9.

Бързо известие за инфекциозна болест - кочани

1 броя

10.

Съобщение за настъпила смърт - кочани

1 броя

11.

Картони за диспансеризация

20 броя

12.

Фишове за микробиологично изследване - кочани

1 броя

13.

Фишове за цитологично изследване - кочан

1 броя

14.

Печат

1 броя

 

Забележка: За ДКЦ, МЦ и групова практика – ЕКГ и ехографски апарат; АМБУ, ендотрахеална тръба, ларингоскоп, кислородна бутилка, спешен шкаф не са задължителни за всеки отделен кабинет. В този случай специалистите използват общо оборудване, което се намира на достъпно за всички място.