หลักสูตรลูกเสือสำรอง
หลักสูตรดาวดางที่ 1

 1. อนามัย
 2. ความสามารถในเชิงทักษะ
 3. การสำรวจ
 4. การค้นหาธรรมชาติ
 5. ความปลอดภัย
 6. บริการ
 7. ธงและประเทศต่างๆ
 8. การฝีมือ
 9. กิจกรรมกลางแจ้ง
 10. การบันเทิง
 11. การผูกเงื่อน
 12. คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
หลักสูตรดาวดางที่ 2

 1. อนามัย
 2. ความสามารถในเชิงทักษะ
 3. การสำรวจ
 4. การค้นหาธรรมชาติ
 5. ความปลอดภัย
 6. บริการ
 7. ธงและประเทศต่างๆ
 8. การฝีมือ
 9. กิจกรรมกลางแจ้ง
 10. การบันเทิง
 11. การผูกเงื่อน
 12. คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
หลักสูตรดาวดางที่ 3

 1. อนามัย
 2. ความสามารถในเชิงทักษะ
 3. การสำรวจ
 4. การค้นหาธรรมชาติ
 5. ความปลอดภัย
 6. บริการ
 7. ธงและประเทศต่างๆ
 8. การฝีมือ
 9. กิจกรรมกลางแจ้ง
 10. การบันเทิง
 11. การผูกเงื่อน
 12. คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง
หลักสูตรลูกเสือสัมพันธ์

เครื่องหมายมีลักษณะเป็นรูปลูกเสือกระโดดข้ามห่วงสีทองสามห่วง บนพื้นสีเขียว ผู้กำกับฯเป็นผู้รับผิดชอบในการให้เครื่องหมายนี้

หลักสูตร

 1. มีอายุอย่างน้อย ๑๐ ปี ๖ เดือน และสอบได้ดาวดวงที่ ๓ แล้ว
 2. ทำความคุ้นเคยกับผู้กำกับลูกเสือสามัญ และผู้ที่กำลังเป็นลูกเสือสามัญ ก่อนที่ตนจะเข้าเป็นลูกเสือสามัญ
 3. เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้งของลูกเสือสามัญ อย่างน้อย ๑ ครั้ง
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและพัฒนาการของกิจการลูกเสือโลก
 5. รู้จักคำปฎิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
.

.

.

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง
 

กลับหลังหันกลับหลังหัน

1