เครื่องแบบลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผู้บังคับบัญชาลูกสือที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับกองลูกเสือหรือรองผู้กำกับกองลูกเสือ ให้สวมหมวก สวมพู่ลูกเสือ และติดบ่าลูกเสือที่อินทรธนู ตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ลส. ๑๓) เช่น ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ให้สวมหมวกทรงอ่อนสีเขียว หรือหมวกปีกกว้าง สวมพู่สีเขียว อินทรธนูไม่ติด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สวมหมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู่ พู่สีเสือดหมู ติดอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติปักด้วยไหมสีทอง ลูกเสือวิสามัญ หมวกทรงอ่อนสีเขียว พู่สีเลือดนก อินทรธนู สีเขียวปลายอินทรธนูปักตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยไหมสีทอง เป็นต้น และติดเครื่องหมายตำแหน่งที่กระเป๋าเสื้อด้านขวา

ตำแหน่งอื่นที่ไม่สังกัดโรงเรียน คือ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ให้สวมหมวกทรงอ่อนสีเขียว หรือหมวกปีกกว้าง สวมพู่สีเขียว อินทรธนูไม่ติด สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขึ้นไป ที่บ่าให้ติดตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นหน้าเสือ สีทองข้างละ ๑ อัน และติดเครื่องหมายตำแหน่งที่กระเป๋าเสื้อด้านขวา

เครื่องหมายตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สังกัดต่างๆ


ตำแหน่งทางลูกเสือฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งลูกเสือในโรงเรียน
  • พื้นสีธงชาติ รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติและขอบสีทองสำหรับองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
  • พื้นสีม่วง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอบสีธงชาติสำหรับ ทุกตำแหน่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ สภานายก จนถึงผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
  • พื้นสีม่วง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอบสีเหลืองสำหรับทุกตำแหน่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
  • พื้นสีม่วง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอบสีแดงสำหรับทุกตำแหน่งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ
  • พื้นสีเขียว รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบสีน้ำเงินสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
 
  • พื้นสีม่วง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือและรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
  • พื้นสีเขียว รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอบสีขาวสำหรับตำแหน่งผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
  • พื้นสีแดง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอบสีขาวสำหรับตำแหน่ง รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
  • พื้นสีเขียว รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสำหรับตำแหน่ง ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน (มีอักษณย่อตามประเภทของลูกเสือ เช่น ลร. ลญ. ลว.)
  • พื้นสีแดง รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ,จังหวัด และรองผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียน (มีอักษณย่อตามประเภทของลูกเสือ เช่น ลร. ลญ. ลว.)
1