ตั้งชื่อลูกน้อย
        กล่าวกันว่า การตั้งชื่อที่ดี ก็เปรียบเสมือนชีวิตมีการเริ่มต้นที่ดี เพราะชื่อจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเรา ตั้งแต่แรกเกิด จนนานเท่านาน การตั้งชื่อนั้นมีหลักเกณฑ์ใดบ้างที่เราควรรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ และเอื้ออำนวยแก่คุณพ่อคุณแม่ ทีส่วนใหญ่จะพิถีพิถันในการตั้ง ชื่อให้แก่บุตรหลาน เพื่อความเป็นสิริมงคล มีความหมายที่ดี และถูกใจคุณค่ะ
ในที่นี้เราขอแนะนำเกณฑ์ในการตั้งชื่อด้วย ( * อันนี้ตำราเขาว่าไว้ นะคะ)

- ข้อควรคิดสักนิด ในการตั้งชื่อ
 1. มีความหมายที่ดี มีสิริมงคล (อันนี้แน่นอนค่ะ)
 2. ถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ชื่อเกิน 2 พยางค์ แต่ก็อนุโลมค่ะอาจตั้งชื่อได้ 3 พยางค์
 3. ถ้าเป็นผู้หญิง ไม่ควรเกิน 3 พยางค์ อย่างมากได้ 4 พยางค์นะคะ เพราะอาจจะเรียกยาก และไม่ค่อยเป็นสิริมงคล
 4. เป็นคำที่ฟังหรืออ่านแล้ว รู้ว่าเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย (จะได้ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้อื่น.. และตนเอง ค่ะ)
 5. ควรนำชื่อหรือตัวอักษร ของพ่อแม่มารวมกัน เป็นชื่อใหม่ที่มีความหมายดี เป็นสิริมงมลแก่ลูกดีมากเลยค่ะ
 6. ไม่ควรใช้ตัวการันต์ (ทัณฑฆาต) เพราะตัวการันต์เราจะอ่านไม่ออกเสียง ก็เหมือนไปฆ่าตัวเองออก
 7. ไม่ควรใช้คำผวน เพราะอาจได้ความหมายที่ไม่ดี กลับมาค่ะ
เล็กๆ น้อยๆก่อนตั้งชื่อนะคะ ตอนนี้ เรามาหาชื่อดี ดี ที่เว็บเหล่านี้ ต่างรวบรวมกันไว้ ไปค้นหาชื่อกันเลยค่ะ

เช็คชื่อง่าย ๆ สไตล์ฝรั่ง เพียงแค่เขียนชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะ

ตรวจชื่อตามทักษาแบบไทย ๆ การตั้งชื่อให้ดีนั้นมีหลักการอะไรบ้าง
และคุณแน่ใจหรือค่ะ ว่าชื่อที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นมงคลแก่ตัวคุณแค่ไหน

honghonthai
ห้องโหรไทย ตรวจสอบชื่อของคุณ ตามหลักทักษา , ทำนายชื่อตามหลักเลขศาสตร์ ชื่อนั้นสำคัญไฉน...หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดในลักษณะนี้อยู่เสมอๆ แล้วตัวคุณเองล่ะให้ความสำคัญกับชื่อของ คุณมากน้อยเพียงใด

thaibabyname สำหรับผู้ที่ตั้งการตั้งชื่อลูก, หาชื่อใหม่, ตรวจสอบชื่อของเรา, หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ ทักษา และเลขศาสตร์ ที่เดียวมีให้คุณครบเลยค่ะ

หมอไพศาล ค้นหาชื่อให้ลูกจากหมอดูไพศาล เพียงเลือกเพศ และวันเกิด ก็จะได้ชื่อมาให้คุณเลือกมากมายถูกต้อง ตามหลักโหราศาสตร์

ตั้งชื่อดีๆ เจ้าของเว็บคิดโปรแกรม การตั้งชื่อมาโดยเฉพาะ บริการตั้งชื่อ, ตรวจความหมายชื่อของคุณ

บ้านหมอชื่อ มีบริการตั้งชื่อ และหลักการตั้งชื่อด้วยทักษา ความเป็นมาแห่งวิชาเลขศาสตร์

การแจ้งเกิด

 1. คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน 
  (คนสัญชาติไทยเกิด ณ ต่างประเทศให้ดูในเรื่องของการเพิ่มชื่อ)
  • แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่ เกิน 1,000 บาท
  • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบ หมาย
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน หรือบิดา หรือมารดา หรือหนังสือมอบ หมายกรณีได้รับมอบหมาย
 2. คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดา หรือมารดา (หรือผู้ได้รับมอบหมาย) แจ้งต่อนาย ทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้าน
  หรือแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้
  • แจ้งการเกิดภายใน 15 วันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ ตามกำหนดให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 
   30 วัน นับแต่วันเกิด ไม่แจ้งภายในกำหนดปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 3. การแจ้งคนเกิดโรงพยาบาล เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านโรงพยาบาลซึ่งได้แก่ผู้ อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ใดก็ตามที่มีชื่อเป็น
  เจ้าบ้านโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้แจ้งการเกิด ของเด็กในโรงพยาบาล ในกรณีไม่อาจแจ้งการเกิดด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการแจ้งการเกิด แทนก็ได้เมื่อนายทะเบียน
  รับแจ้งการเกิดและเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด ในทะเบียนบ้านของโรงพยาบาลแล้ว เจ้าบ้านโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายจะแจ้งการย้ายที่อยู่ ของเด็กที่เกิดออกจากโรงพยาบาลแล้วมอบสูติบัติ และใบแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ บิดา-มารดาเด็ก เพื่อนำไปแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน ที่ประสงค์จะย้ายเข้าต่อไป
 4. การแจ้งเกิดเกินกำหนด
  • เปรียบเทียบคดีความผิด ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • บัตรประจำตัวฯ บิดา-มารดา (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
  • สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา
  • พยานแวดล้อมกรณี
  • ฯลฯ
 5. เด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อน ซึ่งถูกทอดทิ้ง ผู้ใดพบเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กอ่อน ซึ่งถูกทอดทิ้งให้นำเด็กนั้นไปส่ง และแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ แห่งท้องที่ที่ตนพบเด็กนั้นโดยเร็ว
  • เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ได้รับตัวเด็กไว้ แล้วแจ้งการมีคนเกิดต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้ง
  • บัตรประจำตัวผู้แจ้ง
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ของสถานสงเคราะห์ และบันทึกการ รับตัวเด็ก
  • สอบสวนผู้แจ้ง และผู้ปกครองสถานสงเคราะห์
 6. การแจ้งเกิดในต่างประเทศ กรณีที่คนไทยเกิดในต่างประเทศบิดา-มารดาจะต้องแจ้งการเกิดของบุตรต่อ กงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้ง ให้เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ณ ประเทศนั้น ๆ 
  ภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด เมื่อได้รับการแจ้งเกิดแล้วเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือสถานทูตไทยจะออกสูติบัตรให้บิดา-มารดา
  เด็ก เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทาง สำหรับเด็กเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศนั้นไม่มีกงสุลไทย หรือสถานทูตไทยประจำอยู่ให้ใช้หลักฐานการเกิด ที่ออกโดยรัฐบาลประเทศนั้น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้แปล และรับรองว่าถูกต้องเป็นหลักฐานสูติบัตรได้
 7. การแก้ไขรายการในสูติบัตร
  • ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อนายทะเบียน ที่ผู้เกิดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ
           การติดต่อฝ่ายทะเบียนทุกครั้ง อย่าลืม "สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน"

แหล่งที่มา : สำนักงานเขตสาธร 
1