โดย

Home

ยา

ผู้หญิง

เด็ก

เครื่องสำอาง

ปฐมพยาบาล

โรคทั่วไป

อื่นๆน่าสนใจ

สอบถามปัญหา

This Page
วิธีการใช้ยาพ่นหลอดลม
Related Topic

 

Interesting WebSearch the whole world
Enter the Key word :
Select the Search Engine(s):
Yahoo
Altavista
WebCrawler
Excite
Lycos

เชิญติชม สอบถาม เสนอแนะ

ติชม หรือสอบถามได้ที่นี่ครับ
ชื่อ
email
ติชม เรื่องที่อยากสอบถาม

ยาพ่นหลอดลมแก้หอบหืด

Last update : 28/05/44

ผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืด คือการแสดงออกของหลอดลมหดเกร็งตัว ทำให้หลอดลมที่กว้าง หดตัวเล็กลง อากาศไหลผ่านได้ยากขึ้น จึงเกิดอาการหายใจไม่ทัน หายใจเสียงดังหวีด
พบว่า หลอดลมของผู้ป่วยโรคหอบหืด มีสภาพของการอักเสบ ( Inflammation เป็นการอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อ ) หมายถึง มีอาการ บวม แดง  

วิธีการหนึ่งที่ใช้รักษาโรคนี้ได้ดีมาก คือ การพ่นยา ( Inhalation ) เพื่อให้ตัวยาได้เข้าไปสู่ส่วนของหลอดลมโดยตรง ซึ่งจะทำให้ได้ผลเฉพาะที่ และยังลดผลข้างเคียงของยาด้วย
ได้มีการพัฒนารูปแบบของการพ่นยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยา และความใช้ง่าย ลดผลข้างเคียงของยา

ชนิดของยาพ่น แบ่งตามตัวยาที่ใช้ได้ 3 ชนิด คือ

สเตอรอยด์
Corticosteroids
  • มีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบสูงมาก ถูกใช้ในการรักษาตั้งแต่ปี 1948
  • ช่วยลดอาการบวม แดง ในหลอดลมได้ดีมาก ลดการแพ้ ลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆ จึงลดโอกาสเกิดการเกร็ง บีบตัวของหลอดลม จึงใช้ป้องกันโรคหอบหืดได้อย่างดีมาก แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการบรรเทาอาการเฉียบพลัน จึงต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการแล้วก็ตาม
  • ได้แก่ Beclomethasone, Budesonide, Flunisolide, Fluticasone, Triamcinolone

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ
...ยาสเตอรอยด์...

ตัวยาขยายหลอดลม
Bronchodilator or
beta2-agonist
  • มีประสิทธิภาพในการขยายหลอดลมโดยตรง จึงมักใช้ในการบรรเทาอาการอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วย
  • เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาเมื่อหลายปีก่อน จนกระทั่งมีการพัฒนายาพ่นสเตอรอยด์ ยากลุ่มนี้จึงถูกลดบทบาทในการใช้ลงมา
  • ตัวยากลุ่มนี้ได้แก่ Albuterol ( Salbutamol ) , Bitolterol, Terbutaline, Fenoterol, Salmeterol
  • กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้มากกว่า 1 กระบอกต่อเดือน เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนัก แสดงว่า การควบคุมอาการหอบหืดไม่ดี จำเป็นต้องแจ้งแพทย์ทันที เพื่อเปลี่ยนแนวทางการรักษาใหม่
  • นอกจากนี้ยังมียาอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดลมเช่นกัน แต่ด้วยการออกฤทธิ์ที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่ขอลงลึกในรายละเอียด คือ Ipratropium
ตัวยาลดการอักเสบที่
ออกฤทธิ์คล้ายสเตอรอยด์
Non-steroidal Anti-inflammatory Medications
  • ออกฤทธิ์ และข้อบ่งใช้เช่นเดียวกับยากลุ่มแรก แต่ความแรงน้อยกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่า
  • ได้แก่ Cromolyn, Nedocromil
อุปกรณ์ที่ใช้สูดพ่น        

มี 3 รูปแบบ คือ

Metered Dose Inhaler (MDI) เป็นรูปแบบอย่างที่คุ้นเคยกันมากที่สุด
ตัวยาอยู่ในสภาพที่เป็นผง
มีข้อเสีย คือ ใช้แก๊สอยู่ภายในอุปกรณ์ ซึ่งเป็นแก๊สที่มีผลเสียต่อชั้นโอโซนในบรรยากาศ เพราะเป็นสารประเภท CFC
Nebulizer ตัวยาอยู่ในสภาพเป็นของเหลว ถูกทำให้เป็นละอองน้ำด้วยแรงดันอากาศ
ให้ประสิทธิภาพดี แต่ต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะ
เหมาะที่จะใช้กับเด็กเล็ก และผู้ป่วยหนัก
Rotary Inhaler,
Dry powder Inhaler
เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยไม่ต้องใช้แก๊สขับดัน ประเภท CFC
เป็นรูปแบบที่น่าจะถูกทำออกมาแทนรูปแบบแรก
ชื่อที่อาจจะเคยได้ยินมากกว่า คือ Diskhaler และ Turbuhaler
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับ Metered Dose Inhaler เพื่อให้การสูดพ่นมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ Spacer ซึ่งจะทำให้ตัวยาที่พ่นออกมาเข้าสู่ปอด หลอดลม ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ที่ใช้ยาพ่นไม่เป็น

 

วิธีการใช้ยาพ่นหลอดลม        
1.เปิดฝาครอบออก
2.เขย่าขวดยาให้ยาเข้ากันดีทุกครั้งก่อนใช้
3.หายใจเข้าธรรมดา
4.หายใจออกธรรมดา
5.ถือขวดยาไว้ตามลักษณะที่แสดงในรูป อมปากหลอดยาระหว่างริมฝีปากไว้ให้แน่น ในลักษณะนี้ลูกศรและก้นขวดยาจะตั้งขึ้น หายใจเข้าลึกๆในขณะเดียวกันกดก้นขวดยาลงจนสุด 1 ครั้ง
6.กลั้นหายใจประมาณ 5 วินาที

7.แล้วดึงปลอกอมออกจากปาก และหายใจออกช้าๆ ตามวิธีดังกล่าวนับเป็นการพ่นสูดยา 1 ครั้ง

8.เมื่อใช้เสร็จแล้ว สวมฝาปิดไว้ดังเดิม

 

Post a Message in My Message Board!

ถ้าท่านชอบ web  นี้ 
ท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ เชิญครับ mailto:vichiena@yahoo.com
ขอขอบคุณ reocities.com ที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับการจัดทำ Web Site นี้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่สำคัญ discoveryhealth | mediconsult | mayohealth | medscape.com | healthylives | สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง USA | fda.gov | my.yahoo.com